DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 18     <-- 18 -->        PDF

M. Pandža, V. Krpina: ŠUMSKAVEGETACIJAVRGADSKIH OTOČIĆAI VRGADE (DALMACIJA, HRVATSKA) Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 447-459


Slika5.Detalj as. Pistacio lentisco-Juniperetum phoeniceae na Slika 6.Šumska vegetacija Vrgade (spontane sastojine
otočiću Gira alepskog bora)


Figure 5Ass. Pistacio lentisco-Juniperetum phoeniceae on the islet Figure 6The forest vegetation of Vrgada (Aleppo pine
of Gira spontaneous stands)


Slika 7. Makija na otočiću Rakita


Figure 7Macchia on the islet of Rakita


Koordinate fitocenoloških snimaka


The coordinates of the phytocenological relevés


Erico manipulflorae-Cistetum cretici


(sve snimke potječu s otokaVrgade):
1.(x = 5539836 y = 48 57085) 27. 3. 2010.;


2.x= 5540846 y = 4856405; 19. 6. 2010.;


3.x= 5540725 y = 4856410; 19. 6. 2010.;


4.x = 5540892 y = 4856318; 19. 6. 2010.;


5.x=5540562 y = 4856222; 19. 6. 2010.


Myrto-Quercetum ilicis


(snimke rednih brojeva od 3 do 8 potječu sVrgade):
1.Otočić Rakita (x = 5540232 y = 4855617) 5. 6. 2010.,
2.Otočić Murvenjak (x = 5541995 y = 4854255) 12. 6. 2010.,


3.x=5541112 y = 4856610;19. 6. 2010.,
4.(x = 5539625 y = 4857225) 19. 6. 2010.,
5.(x = 5539920 y = 4856602) 19. 6. 2010.,


6.x= 5541053 y= 4856652; 19. 6. 2010.,
7.(x = 5540075 y = 4856535)19. 6. 2010.,


8.x=5541170 y = 4856715;19. 6. 2010.


Fraxino orno-Quercetum ilicis


(obje snimke potječu sVrgade):


Slika 8. Makija tršlje i somine na otočiću Oblik


Figure 8Vegetation of the Phoenician juniper macchia on the islet
of Oblik


1.(x = 5539764 y = 4857191) 27. 3. 2010.;


2.(x = 5539965 y = 4856911) 27. 3. 2010.
Pistacio lentisco-Juniperetum phoeniceae:
1.OtokVrgada (x = 5539536 y = 4857354) 27. 3. 2010.,
2.Otočić Gira (x = 5540725 y = 4853794) 5. 6. 2010.,
3.Otočić Gira (x = 5540711 y = 4853823) 5. 6. 2010.,
4.Otočić Oblik(x = 5541010 y = 4854994) 5. 6. 2010.,
5.Otočić Gira (x = 5540730 y = 4853829) 12. 6. 2010.,
6.Otočić Gira (x = 5540756 y = 4853859) 12. 6. 2010.,
7.Otočić Oblik (x = 5540994 y = 4854889) 12. 6. 2010.,
8.Otočić Šipnata (x = 5539382 y = 4855976) 12. 6. 2010.,
9.Otočić Kozina (x = 5539437 y = 4858387) 12. 6. 2010.,
10.Otočić Kozina (x = 5539412 y = 4858 361) 12. 6. 2010.,
11.OtokVrgada (x = 5540549 y = 4857238)19. 6. 2010.,


12.OtokVrgada(x = 5539820 y = 4856752)19. 6. 2010.


Querco ilici-Pinetum halepensis


(sve snimke potječu sVrgade):
1.(x = 5539939 y = 4857021) 27. 3. 2010.;


2.(x = 5539633 y = 4857225) 27. 3. 2010.;


3.(x = 5539904 y = 4856963) 27. 3. 2010.;
4.(x = 5540675 y = 4857253) 19. 6. 2010.