DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 29     <-- 29 -->        PDF

D. Pejnović, K. Krapinec, M. Slamar: LOVCI U HRVATSKOJ KAO SOCIJALNO-GEOGRAFSKASKUPINA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 461-474


Tablica 2. Koeficijenti korelacije (r) između pojedinih parametara vezanih uz brojnost lovaca i demografskih parametara
u Republici Hrvatskoj. Statistički značajna povezanost (p<0,05) tiskana je crvenom bojom


Table 2
Coefficients of correlation (r) between individual parameters linked to the number of hunters and demographic
parameters in the Republic of Croatia (statistically significant link/ p<0.05/ indicated in red)


R.B. Parametri/Parameters
Odnos lovaca
prema populaciji/
Ratio of hunters
to general population
(no. of persons
per hunter)
Koeficijent iskorištenosti
lovno-demografskog
potencijala (broj efektivnih
na 1 000 potencijalnih lovaca)/
Coefficient of use
of hunting - demographic
potential (no. of active per
1,000 potential hunters)
Lovno-geografski
intenzitet (broj lovaca/
100 km
2
površine)
Hunting –geographic
intensity (no. of
/ hunters/100 km
2
)
1.
Naseljenost (stan./km
2
)/
Population density
(persons/km2)
0,93 -0,45 0,62
2.
Odnos lovaca prema
populaciji/
Ratio of hunters to
general population
1,00 -0,66 0,39
3.
Koeficijent iskorištenosti
lovno-demografskog
potencijala/Coefficient of
use of hunting demographic
potential
-0,66 1,00 -0,17
4.
Prosječan broj
stanovnika po naselju/
average number of
citizens persettlement
0,90 -0,41 0,58
5.
Udio površina pod
naseljima (%) /
Share of territory
in settlements (%)
0,87 -0,49 0,63
6.
Postotak stanovništva
starog 15 i više godina
sa završenim fakultetom/
Share of pop. aged 15
and over with completed
higher education
0,76 -0,43 0,39
7.
Udio muškog stanovništva
u dobnom razredu starih
od 20 do 34 godine/
Share of males
in 20-34 age bracket
-0,70 0,60 -0,45
8.
Udio muškaraca u
ukupnom stanovništvu/
Share of males
in total population
-0,65 0,40 -0,34


dena u drugim zemljama pokazuju da je bavljenje
lovom u uskoj vezi s određenim geografskim čimbenicima
– podrijetlo većine lovaca vezano je uz ruralne
sredine, a zamijećena je i većinska pripadnost starijim
dobnim skupinama (Kelly i Warnick,1999). Također,
kod većine lovaca prisutna je tradicija lova u obitelji
iz kojih lovci potječu (Duda i Young, 1996.).
Stedman iHeberlein (2001) pronašli su kako je
za lovce uobičajeno da su muškog spola, da im je otac
bio lovac te da su odrasli u ruralnoj sredini. Prema njihovim
istraživanjima 81%lovaca u SAD-u, muškog je
spola, odrasli su u ruralnoj sredini, otac im je bio lovac,
te su barem jednom u životu aktivno sudjelovali u lovu.
Isti autori navode da se lov održao i u suvremenim zajednicama,
međutim, ovaj je proces jako pod utjecajem
geografije i spola.