DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 30     <-- 30 -->        PDF

D. Pejnović, K. Krapinec, M. Slamar: LOVCI U HRVATSKOJ KAO SOCIJALNO-GEOGRAFSKASKUPINA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 461-474


To potkrjepljuju i prethodno izloženi podaci prema
kojima većina stanovništva u županijama s najvećim
koeficijentom lovno-demografske iskorištenosti živi u
izrazito ruralnim (Ličko-senjska), odnosno pretežito ruralnim
područjima (Šibensko-kninska i Karlovačka županija).
Također, riječ je o županijama s najvećim
udjelom starih (>65 godina) u ukupnom stanovništvu
(Ličko-senjska županija 36,9 %, Karlovačka i Šiben sko-
kninska županija 30,7%), odnosno najvišom pro-
sječnom dobi (Ličko-senjska županija 43,1 godine,
Karlovačka 42,0 i Šibensko-kninska 41,1 godina) među
hrvatskim županijama 2001. godine (Nejašmić,
2008). Rezultati ankete među lovačkim udrugama pokazuju
da su upravo starije dobne skupine glavni nositelji
lovne aktivnosti u Hrvatskoj, dok anketirane lovačke
udruge iz istih županija pokazuju da se 41–67%lovaca
bavi lovom zbog tradicije u obitelji, a 45–61%njih ima
u užoj obitelji još nekog od članova – lovca.


Za razliku od Hrvatske te zemalja Europske unije,
nacionalna anketa lovaca i ribolovaca u SAD-u pokazala
je kako najviše lovaca ima u dobnom razredu od 16 do
17 godina, dok sa starošću udio lovaca u ukupnom broju
lovaca pada. Osim toga, lovstvom se u SAD-u bave ljudi
s višim primanjima (U.S.F.W.S., 1997).


S druge pak strane, županije s najmanjim koeficijentom
iskorištenosti lovno-demografskog potencijala
nalaze se pod izrazitim utjecajem razvijenijih gradskih
središta, kako makroregionalnih (Grad Zagreb i Zagrebačka
županija), tako i regionalnih (Varaždinska, pa i
Sisačko-moslavačka županija). Ponajprije Zagreb, a
potomVaraždin i Sisak,žarišta su širenja modernizacijskih
procesa koji dovode do kompleksne preobrazbe
njihove uže (periurbani pojas) i šire okolice (urbana
peri ferija). Najneposredniji izraz takve preobrazbe šire
nje je procesa urbanizacije, odnosno usvajanje gradskog
načina života. Širenje urbanizacije i s njom
povezanog sustava vrijednosti posljedično odražava se
i u načinu provođenja slobodnog vremena, a povezano
s tim i promjeni odnosa u prirodi. Relativno značenje
lova kao aktivne rekreacije pritom slabi na račun afirmacije
drugih prostorno relevantnih aktivnosti. Koliko
je i kakvo značenje gradova kao nositelja takvih promjena
vidljivo je iz podatka da su glavna središnja naselja
u pet od šest županija s najnižim koeficijentom
lovno-demografske iskorištenosti u Hrvatskoj makroregionalna
ili regionalna središta (Slika 2).Iznimka je
Virovitičko-podravska županija u kojoj glavno središnje
naselje – Virovitica (16.000 stan. 2001.) zadovolja va
kriterij tek za subregionalno središte, pa je ispodprosječan
broj efektivnih na tisuću potencijalnih lovaca u tom
dijelu Hrvatske očigledno rezultat naglašenijeg utjecaja
drugih čimbenika.


Grafikon 2.
Udio efektivnih na 1 000 potencijalnih lovaca po županijama Hrvatske 2001. godine. Županije:
I – Zagrebačka, II – Krapinsko-zagorska, III – Sisačko-moslavačka, IV– Karlovačka,V–Varaždinska,
VI – Kopriv ničko-križevačka, VII – Bjelovarsko,VIII – Primorsko-goranska, IX – Ličko-senjska,
X –Virovitičko-podravska, XI – Požeško-slavonska, XII – Brodsko-posavska, XIII – Zadarska,
XIV– Osječko-baranjska, XV– Šibensko-kninska, XVI –Vukovarsko-srijemska, XVII – Splitsko-dalmatinska,
XVIII – Istarska, XIX – Dubrovačko-neretvanska, XX – Međimurska, XXI – Grad Zagreb.


Figure 2
Share of active per 1,000 potential hunters by counties in Croatia in 2001


Izvor: Statistički ljetopis RH, 2002., DZS, Zagreb.


Source: Republic of Croatia Statistical Annual, 2002, Zagreb: National Statistics Bureau.


Prema podacima Europske lovačke federacije zemljama kreće se od 1:12 (Irska) do 1:626 (Belgija).
(FACE) odnos lovaca prema broju stanovnika u kolo-Hrvatska se prema toj statistici nalazi na 13 mjestu (od
vozu 2007. godine (http://www.face.eu) u europskim 36 zemalja). Naime, u njoj se odnoslovaca u ukupnom