DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 32     <-- 32 -->        PDF

D. Pejnović, K. Krapinec, M. Slamar: LOVCI U HRVATSKOJ KAO SOCIJALNO-GEOGRAFSKASKUPINA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 461-474


Sudionici ove specifične socijalno-geografske sku-
pine pretežno se regrutiraju iz radno aktivnog stanovništva
(više od 70%su u radnom odnosu), a nešto više od
četvrtine iz redova umirovljenika.


Najveća povezanost (Tablica 2) dobivena je između
odnosa lovaca prema broju stanovnika te gustoći naseljenosti
(r= 0,93; p<0,05), odnosno prosječnom broju
stanovnika po naselju (r= 0,90; p<0,05). Ovo nedvojbeno
pokazuje kako udio lovaca u stanovništvu signifikant
no pada što je koncentracija stanovnika po jedinici
povr šineveća.


U radu nije dobivena statistički značajna povezanost
između udjela šumskih površina i odnosa lovaca prema
ukupnom broju stanovnika u županiji (r= -0,23), koeficijentu
iskorištenosti lovno-demografskog potencijala
(r= 0,29) i lovno-geografskom intenzitetu (r= -0,37).
Međutim, dobivena je dosta visoka povezanost između
odnosa lovaca prema ukupnom stanovništvu i udjela površina
pod naseljima (r= 0,87; p<0,05).


S obzirom na mjesto stanovanja, natpolovičan udio
hrvatskih lovaca živi u jedinicama lokalne samouprave
ispod 10.000 stanovnika, a više od dvije trećine u jedinicama
lokalne/područne samouprave ispod 20.000 sta nov
nika (Tablica 3).


Toje dodatna potvrda da je većina hrvatskih lovaca
mjestom stanovanja pretežno vezana uz izrazito i prete-


Tablica 3. Potencijalni broj lovaca i koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala u županijamaHrvatske
2001. godine


Table 3 Potential number of hunters and coefficient of use of hunting-demographic potential in Croatia’s counties in 2001


Prostorna jedinica/
Spatial unit
Broj lovaca
2001./
No. of hunters
in 2001
Potencijalni
broj lovaca
(> 18 godina)/
Potential no. of hunters
(> 18 years of age)
Koeficijent iskorištenosti lovnodemografskog
potencijala
(broj efektivnih na 1 000
potencijalnih lovaca)/
Coefficient of use of hunting-demographic
potential (no. of active per
1,000 potential hunters)
Hrvatska/Croatia 37 931 3 505 533 10,8
I – Zagrebačka 1 541 243 314 6,3
II – Krapinsko-zagorska 1 344 112 597 11,9
III – Sisačko-moslavačka 2 843 148 385 19,2
IV– Karlovačka 2 464 116 003 21,2
V–Varaždinska 703 145 350 4,8
VI – Koprivničko-križevačka 1 065 98 346 10,8
VII – Bjelovarsko-bilogorska 1 719 104 882 16,4
VIII – Primorsko-goranska 3 005 250 976 12,0
IX – Ličko-senjska 1 495 43 468 34,3
X –Virovitičko-podravska 521 72 476 7,2
XI – Požeško-slavonska 1 179 65 219 18,1
XII – Brodsko-posavska 2 122 134 421 15,8
XIII – Zadarska 1 046 126 057 8,3
XIV– Osječko-baranjska 2 736 257 923 10,6
XV– Šibensko-kninska 2 038 89 655 22,7
XVI –Vukovarsko-srijemska 2 407 156 592 15,4
XVII – Splitsko-dalmatinska 2 960 358 703 8,3
XVIII – Istarska 3 246 167 009 19,4
XIX – Dubrovačko-neretvanska 994 91 296 10,8
XX – Međimurska 1 353 95 404 14,2
XXI – Grad Zagreb 1 150 627 277 1,8


Izvor: Obrazac LOV-11, Statistički ljetopis RH 2001., Državni zavod za statistiku, 2002.


Source: Form LOV-11, Statistical Yearbook 2001, Central bureau of statistic, 2002


žno ruralna područja. U svakom slučaju riječ je o sla-stupljene šumske i poljoprivredne površine, a u kulturbije
naseljenim područjima izvan morfološki definira


nom pejzažu dominiraju seoska naselja (više ili manje
nih gradskih aglomeracija makroregionalnih i


zahvaćena urbanom preobrazbom), mali gradovi, suregionalnih
središta, različitih funkcionalnih i fizio


bre gionalni centri i “industrijalizirane”ruralne zone.
nomskih karakteristika. Zajedničko im je obilježje da
Slično našim podacima,Heberleinisur.,(2002),
su u njihovoj prostornoj strukturi u znatnijoj mjeri za-iako nisu dobili egzaktnu povezanost, smatraju da je lo