DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 35     <-- 35 -->        PDF

D. Pejnović, K. Krapinec, M. Slamar: LOVCI U HRVATSKOJ KAO SOCIJALNO-GEOGRAFSKASKUPINA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 461-474


ne i ima podršku/razumijevanje obitelji za takav na čin
provođenja slobodnog vremena.


Recentni porast broja pripadnika promatrane socijalne
skupine u Hrvatskoj rezultat je povećanog interesa
za lovnu aktivnost, kao jedan od sve popularnijih načina
provođenja slobodnog vremena u uvjetima rastuće urbanizacije
zemlje. S porastom broja lovaca u odgovarajućoj
se mjeri povećava i uloga lova kao instrumenta
održivog razvoja, kako unaprjeđenja gospodarstva, tako
i zaštite okoliša, u smislu očuvanja biološke raznolikosti.
Tose posebno odnosi na ruralna i turistički naglašenije
orijentirana područja Hrvatske, od kojih je u prvima lovstvo
tradicionalno važno, pa i kao gospodarska grana,


LITERATURABolton,M., 1997: Conservation and the use of wildlife
resources Chapman & Hall, Chambridge.
Anon., 2005:Zakon o lovstvu. Narodne novine broj


140.
Anon., 2007a:Zakon o oružju. Narodne novine broj 63.
Anon.,2007b: Census of the number of hunters in Eu


rope. FACE, http://www.face.eu
Birch, D.L., 197.:The job generation process, MIT,
Chambridge.
Duda, M. D., K., Young, 1996: Public opinion on
hunting, fishing and endangered species Res pon
sive management, Winter, 1–12.
Grubešić, M.,D.,Raguž,1993: Posljedice agresi je
na RH u lovnom gospodarstvu Glasnik za šum ske
pokuse,posebno izdanje 4, Zagreb, 147–154.
Heberlein, T. A., G., Ericsson, K. U., Wollscheid,
2002: Correlates of hunting participation
in Europe and North America. Zeitschrift
für Jagdwissenschaft, 48, 320–326.
Kelly,J., R., Warnick,1999: Recreation trends and
markets: the 21. century Champaign IL: Sagamore
publishing.


dok u drugima kao selektivni oblik turizma pridonosi diverzifikaciji
turističke ponude.


Jedan od temeljnih preduvjeta za sagledavanje mjesta
i uloge lovstva u održivom razvoju Hrvatske i njezinih
regionalnih sastavnica, nedvojbeno je i spoznaja
demosocijalnih karakteristika lovaca, ponajprije lovnogeografskog
i lovno-demografskog intenziteta na razini
županija. Njihovo pobliže poznavanje, što je bila i intencija
ovog rada, trebalo bi pridonijeti kompleksnijem
socijalnom vrednovanju i planiranju lovne aktivnosti u
zemlji, u skladu s načelom održivog razvoja geoprostora
i pozitivnom praksom u razvijenijim državama
Europske unije.


– References
Nejašmić,I., 2008: Stanovništvo Hrvatske: demogeo
grafske studije i analize. Hrvatsko geografsko
društvo, Zagreb.
Nelson,R., 1989:The island within. San Francisco:
North Point Press.
Ortega,Y., J., Gasset, 1972 [1942]: Meditations on
hunting. NewYork: Charles Scibner’sSons
Pinet, J. M., 1995: The hunter in Europe. http:/ /
www.face.eu/Documents/Pinet_study_EN.pdf
Ruppert,K., F.,Schaffer,J.,Maier,R.,Paes ler,
1981: Socijalna geografija. Školska knjiga,
Zagreb.


Stedman, R.C.,T.A., Heberlein, 2001: Hunting and
Rural Socialization. Rural Sociology. 66,
598–617.


www.dzs.hr


U.S. department of the interior, 1997: Fish and Wildlife
Service and U.S. Department of Commerce, Bureau
of the Census. 1997. National Surveys of
Fishing, Hunting, and Wildlife-Associated Recreation.
Fishing.


SUMMARY: Numbering 50,000, hunters in Croatia are a sizeable and proportionately
influential social group. They are bound by similar modes of behaviour in their leisure
time, a common space of activity (hunting grounds) and identical spatial impact
(hunting management zones and the associated structures), wherein they constitute a
clearly distinguished and defined socio-geographic group. From 2001 to 2007 we found
slow but statistically significant growth of number of hunters (r = 0,66; p <0,05).


Trends in the number of hunters in Croatia since the early 1960s have been characterised
by significant fluctuations, with three basic and discernible stages: growth in their
numbers up to the onset of the 1990s, when the largest number of hunters in the history of
Croatian hunting was recorded (100,409 hunters); a drastic decline during the wartime
and post-war periods (during the 1990s); and light growth since the beginning of the current
decade. In recent years, the number of hunters in Croatia has been continually growing.
During the 2001–2007 period alone, the number grew by 10,916, or 27.4 %, which
is average annual growth of 1,819 hunters, or 4.6 % (Figure 1).


The highest correlation (Table 2) exists between ratio of hunters to general population
and population density(r = 0,93; p <0,05), respectively average number of citizens per