DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 60     <-- 60 -->        PDF

D. Matošević, M. Pernek, B. Hrašovec: PRVI NALAZ KESTENOVE OSE ŠIŠKARICE (Drycosmus kuriphilus) ... Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 497-502


kraja srpnja (ovisno o temperaturi i nadmorskoj visini). 2005). U proljeće za vrijeme vegetativnog rasta na listo-
One odlažu 3–5 jaja u pup pitomog kestena, a svaka vima i izbojcima stvaraju se 5–20 mm velike šiške u koženka
može odložiti preko 100 jaja. Životni vijek ženki jima se nalaze komorice s jednom do nekoliko bijelih
je kratak (oko 10 dana). Ličinke izlaze iz jaja za 30–40 ličinki, a kasnije smeđim kukuljicama (Slika 1).
dana, a rani larvalni stadiji prezimljavaju u pupu (EPPO


SIMPTOMI NAPADA


Kestenova osa šiškarica napada samo pitomi kesten
i ne može se zamijeniti niti s jednim drugim štetnikom.
Šiške su 5-20 mm velike, zelene ili ružičaste, lako uočljive
na izbojcima i listovima. Razvijaju se na mladim
izbojcima, peteljkama ili na glavnim žilama lista (Slika
2). Nakon izlaska imaga šiške se osuše, postanu drvenaste
(Slika 3) i ostaju na izbojcima i do dvije godine.
Šiške su lako uočljive i prepoznatljive, no jaja i ličinke
prvog larvalnog stadija mogu se utvrditi samo mikroskopskim
pregledom.


Slika2. Simptomi napada kestenove ose šiškarice (svibanj-mlade
šiške s ličinkama)


Figure 2Galls of oriental chestnut gall wasp (May-young galls
with larvae)


Slika1. Shema biologije kestenove ose šiškarice
(1-mlada šiška; 2-ličinke
u šiški; 3-šiška na glavnoj žili
lista; 4-kukuljica; 5-imago u šiški;
6-jaje u pupu; 7-prezimljavanje u
pupovima pitomog kestena; slike
1, 3 i 7 originali; 2, 4, 5 i 6
www.eppo.org)


Figure 1Outline of oriental gall wasp biology
(1-young gall; 2-larvae;
3-gall on a main leaf vein; 4pupa;
5-adult in a gall; 6-egg in a
bud;7-overvintering in buds of
sweet chestnut; figures 1, 3, 7 original;
2, 4, 5 i 6
www.eppo.org)


– Symptoms


Slika 3. Stare šiške (rujan)


Figure 3Old galls (September)