DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 61     <-- 61 -->        PDF

D. Matošević, M. Pernek, B. Hrašovec: PRVI NALAZ KESTENOVE OSE ŠIŠKARICE (Drycosmus kuriphilus) ... Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 497-502


NAČINI ŠIRENJA – Ways of spreading


Glavni način širenja kestenove ose šiškarice je prenošenjem
zaraženih biljnih dijelova u nova, nezaražena
područja putem reznica, plemki za cijepljenje ili sadnica
pitomog kestena s pupovima u kojima se nalaze jaja ili
rani larvalni stadiji. Na takvim pupovima se, osim mikroskopskim
pregledom, ne može utvrditi prisutnost
ose. Osa se širi i aktivno(samostalni let ženki) i pasivno
(pomoću vjetra ili čovjeka) i to prosječno 8 km/godišnje


ŠTETNOST I MJERE ZAŠTITE
Kestenova osa šiškarica, zbog napada vegetativnih
pupova i stvaranja šiški, spriječava razvoj izbojaka i
smanjuje plodonošenje pitomog kestena. Brojni autori
(Brussino i sur.2002;Moriyai sur.1990;Paynei
sur. 1983) smatraju je najznačajnijim štetnikom pitomog
kestena u cijelome svijetu. Iako postoje izvještaji o smanjenju
uroda i do 80 % i ugibanju stabala (Breisch i
Streito 2004;Payne i sur.1983) novija istraživanja
ne potvrđuju taj podatak (EFSA2010). Šiške smanjuju
fotosintetsku površinu i zaustavljaju rast izbojaka
(Kato i Hijii 1997) (Slika 4). Kod jakog napada
zdravstveno stanje stabla se narušava i proizvodnja plodova
se znatno smanjujue (Moriya etal. 1990) što je
posebno važno kod komercijalnih uzgajivača. Višegodišnjim
napadima dolazi do postupnog smanjenja vitalnosti
kestenovih stabala i određenog smanjenja uroda, a
šiške mogu naruštiti i estetski izgled stabala, posebice
onih koji se sade u urbanim područjima.
Budući da je kestenova osa šiškarica karantenski štetnik
na području Republike Hrvatske na njega se primjenjuju
odgovarajuće zakonske mjere (MPRRRR 2008).
Iako je poduzeto više metoda zaštite protiv ovog štetnika,
niti jedna se nije pokazala potpuno učinkovitom. Zbog
svoje biologije i zaštićenosti u šiški primjena insekticida
je potpuno nedjelotvorna. U manjim nasadima pitomog
kestena moguća je kontrola mehaničkim metodama:
uklanjanjem i spaljivanjem zaraženih izbojaka. U šumi i
na većim površinama ova metoda je teško pri mjenji va. U
domovini ovog štetnika, Kini, prirodni nepri jate lji, posebno
parazitoidi iz reda Hymenoptera učinkovito regu liraju
njegovu populaciju (Abe i sur. 2007). Torymus
sinensisKamijo(Hymenoptera:Torymidae) se već koristi
kao biološko sredstvo suzbijanja u Japanu i Koreji i
istraživanja pokazuju njegovu visoku učinkovitost (Moriya
i sur.2003).U Italiji se rade pokusi s uzgojem i


(EFSA 2010), a prenošenjem sadnog materijala te se uda ljenosti
mogu znatno povećati.U Sloveniji se osa širi la
od 6–18 km godišnje, a na jednom lokalitetu i do 33 km
od najbližeg mjesta zaraze (EFSA2010). Sva mjesta zaraze
bila su u pokraj cesta i autoputeva,što upućuje na pasivno
širenje ženki vozilima (EFSA 2010). Osa se ne
prenosi plodovima niti drvom pitomog kestena.


– Damages and control measures


Slika 4. Deformacija listova i izbojaka zbog napada
kestenove ose šiškarice


Figure 4Deformations of leaves and shoots caused by galls


ispuštanjem ovog parazitoida u prirodu(Quacchia i
sur. 2007).Očekuje se da će se i autohtoni parazitoidi,
vrlo česti kod hrastovih osa šiškarica, prilagoditi novounesenom
štetniku(Aebi i sur.2006). U Italiji se do sada
na kestenovu osu šiškaricu prilagodilo 16 vrsta autohtonih
parazitoida, ali za sada s niskim postotkom parazitiranosti
(Aebi i sur.2007).


KESTENOVAOSAŠIŠKARICA U HRVATSKOJ – Oriental chestnut gall wasp in Croatia


Kestenova osa šiškarica je u Hrvatskoj prvi puta nađena
na području Lovrana, šumarija Opatija-Matulji


21. svibnja 2010. godine. Nakon toga nađena je i na
drugim lokalitetima na području Hrvatske (Tablica 1).


Na lokalitetima navedenima uTablici 1 nađene su šiš ke
na izbojcima i listovima pitomog kestena na temelju
čega je napravljena determinacija štetnika kestenove ose
šiš karice. Determinaciju je potvrdio dr. sc. George Meli kaiz
Pest Diagnostic Laboratory, Tanakajd, Mađarska.


Na temelju ovih nalaza napravljena je karta rasprostranjenosti
kestenove ose šiškarice u 2010. godini u
Hrvatskoj (Slika 5).