DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 62     <-- 62 -->        PDF

D. Matošević, M. Pernek, B. Hrašovec: PRVI NALAZ KESTENOVE OSE ŠIŠKARICE (Drycosmus kuriphilus) ... Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 497-502


Tablica 1. Nalazi kestenove ose šiškarice po datumima
i lokalitetima


Table 1 Records of oriental gall wasp by dates and sites


Datum Lokalitet
21. 5. 2010. Lovran: Lovranska Draga
25. 5. 2010. Lovran: Lovranska Draga, tunel Učka
29. 5. 2010. Zagreb: Medvednica-donja stanica žičare
2. 6. 2010. Zagreb: Medvednica, kestenove šume
do Medvedgrada
4. 6. 2010. Samobor: Dubrava Samoborska
9. 6. 2010. Ozalj: StražnjiVrh
10. 6. 2010. Zagreb: Bundek
17. 6. 2010. Marija Bistrica
17. 6. 2010. Zagreb: Gornje Prekrižje, Grmoščica,
Zelengaj


Na karti rasprostranjenosti (Slika 5) označena su žarišta(
mjesta nalaza šiški), žarišno područje u krugu od
5 km od žarišta zaraze i sigurnosno područje široko 10
km od žarišta zaraze u skladu s Pravilnikom o mjerama
za sprječavanje unošenja i širenja kestenove ose šiškarice
(MPRRRR 2008).


Prema brojnosti šiški na izbojcima i listovima može
se procijeniti godina unašanja štetnika u novo područje
(BOSIO usmeno priopćenje). Prve godine pojedinačne
ženke šire zarazu i odlažu jaja u pupove, sljedeće go-
dine javljaju se samo pojedinačne šiške na izbojcima i
listovima i one se dosta teško pronalaze. Svake sljedeće
godine brojnost šiški je sve veća i veća,čime se povećava
i mogućnost otkrivanja štetnika. Na lokalitetima
Lovran, Samobor, Ozalj na izbojcima su nađene samo
pojedinačne šiške,pa se pretpostavlja da je štetnik tek
dospio u ovo područje. No,na lokalitetima na području
Zagreba (na svim mjestima nalaza) brojnost šiški na izbojcima
je velika, pa se može pretpostaviti da je štetnik
ovdje prisutan od 2007. ili 2008. godine. Jedino su na
ovim lokalitetima nađene i stare prošlogodišnje šiške.


Slika 5. Rasprostranjenost kestenove ose šiškarice u Hrvatskoj u 2010. godini


Figure 5 Distribution of oriental chestnut gall wasp in Croatia in 2010


PROGNOZAŠIRENJA KESTENOVE OSE ŠIŠKARICE U HRVATSKOJ
Forecast for oriental chestnut gall wasp spread in Croatia


Kestenova osa šiškarica može se smatrati novom, in-kontinuirani areal biljke domaćina, biologija samog štet


vazivnom vrstom štetnika u Hrvatskoj.Tijekom sljede-nika (ženke koje se razmnožavaju partenogenezom i


ćih godina očekuje se širenje kestenove ose šiškarice u legu veći broj jaja), otežanootkrivanje u ranim razvoj


sastojinama pitomog kestena. Brzini širenja pogoduje nim stadijima i nedostatak prirodnih neprijatelja. Brže