DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 76     <-- 76 -->        PDF

J. Tomićević, M. A. Shannon, D. Vuletić: DEVELOPING LOCAL CAPACITY FOR PARTICIPATORY... Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 503-515


University of New England,Armidale, NSW,Au-Warner,K., 2003: Moving forward: developing pathstralia.
(ISBN 1 86389 811 5 on CD-Rom). ways for sustainablelivelihoods through forestry.
Second international workshop on


Shannon,M., 2002b: Understanding Collaboration:
participatory forestry inAfricaDefining the way


Organizational Form, Negotiation Strategy, and
forward: sustainable livelihoods and sustainable


Pathway to Multi-level Governance.O. Gislerud
and I. Neven (eds),National Forest Programs in


forest management through participatory fore-
a National Context, European Forest Institute


stry 18–22 February 2002Arusha, United Repu


blic ofTanzania, FAO, Rome, pp. 23–30.


44:9–27. Joensuu, Finland.


Weber,M., 1978:Economy and Society.2 Vols.Uni-
Serbia 1, Extinct and Critically Endangered


Stevanović,V.,1999:The red data book of flora of


versity of California Press, Berkeley, California.
Taxa, Ministry of Environment of the Republic


West, P.C., 1991: Introduction. In: West, P.C. and
of Serbia, Faculty of Biology, University of Bel-


Brechin, S.R. (eds.) Resident Peoples and Natiograde,
Institution for protection of Nature of the


nal Parks: Social Dilemmas and Strategies in In-
Republic of Serbia, Belgrade.


ternational Conservation. University ofArizona
Tomićević, J., 2005:
Tuscon, USA, pp. XV–XXIV.


Press,
gement: Linking People, Resources andMana-


Towards Participatory Mana-


Winterbottom, R., 1992: Tropical forest action
gement. A Socio-Economic Study of Tara


plans and indigenous people: the case of Came-
National Park. Culterra, Schriftenreihe des Insti


roon 222–228 in Cleaver, K., Munashinghe, M.,
tuts für Landespflege der Albert-Ludwigs-


Dyson, M., Egli, N., Peuker,A. andWencelius,
Universität Freiburg, Heft 43.


F.(eds), Conservation ofWest and Central Afri-


UNESCO, 2000: Solving the Puzzle:The EcosystemAp-can Rainforests, World Bank Environment
proach and Biosphere Reserves. UNESCO, Paris. Paper, 1, World Bank, Washington, DC.


SAŽETAK: Ovdje predstavljeno istraživanje usmjereno je na ulogu lokalne
zajednice u upravljanju zaštićenim područjima, s osnovnom pretpostavkom da
će bez suradnje i sudjelovanja lokalne zajednice u očuvanju biološke raznolikosti
na području gdje su zemlja i resursi temeljni oslonci za život ljudi, biti manje
uspješno ako lokalno stanovništvo aktivno ne podupire zadane ciljeve očuvanja.


Upravljački kapaciteti zaštićenih područja ovise o općem sustavu upravljanja,
stanju samog resursa i podršci lokalne zajednice. Stoga se postavlja
ključno pitanje od općeg interesa: imaju li odgovorne strukture kapaciteta za
učinkovito upravljanje zaštićenim područjima, te da li se željeni rezultati postižu
na terenu. Mjerenje navedenih dimenzija upravljanja kontekstualnog je
karaktera, jer ono što je učinkovito u jednoj zemlji ili lokalno, može biti sasvim
neprihvatljivo u drugoj. Zbog toga se procjena upravljačkih kapaciteta
po svome karakteru smatra kontekstualnom, odnosno bavi se prvo objašnjavanjem
odnosa, a onda institucionalnih i strukturnih okvira.


Prijedlog proglašenja Nacionalnog parka Tara Rezervatom Biosfere ukazao
je na važnost istraživanja koje bi opisalo institucionalni okvir, socio-demografsku
situaciju u naseljima unutar granica Parka. Jasno je raspoznata
ovisnost potrajnog gospodarenja zaštićenim prostorima o podršci lokalnog
stanovništva. U cilju postizanja očuvanja biološke raznolikosti nacionalni zakonodavac
i okolišni planeri trebaju uključiti lokalno stanovništvo u upravljanje
zaštićenim prostorima, te utvrditi i razvijati socijalne procese kako bi
omogućili lokalnim zajednicama očuvanje i unapređenje biološke raznolikosti
kao dio njihovog životnog okruženja.


Metoda istraživanja je kvalitativna, što proizlazi iz prirode prikupljenih podataka
i primijenjenih metoda analize i interpretacije. Primijenjena je studija
slučaja (Case study) u sklopu koje su podaci prikupljeni tijekom 2004. godine,
kada su obavljena 102 intervijua s lokalnim stanovništvom. Istraživanjem su
obuhvaćena dva sela smještena na području Nacionalnog parka Tara: Rastište
(67 intervjua) i Jagoštica (37). Oba sela su zbog slabe razvijenosti mreže puto va
prometno izolirana, te stoga izrazito ovisna o lokalnim prirodnim resursima