DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Poticanje organizacija članica i vanjskih nositelja interesa
na obnovu i jačanje aktivnosti monitoringa šuma i
podržavanje takvih aktivnosti na svjetskoj razini.


Poboljšanje kapaciteta IUFRO organizacije za proširenje
članstva i osnove financiranja, kako bi se omogućila
podrška za puni raspon aktivnosti IUFRO-a, za
dobrobit šumarskih istraživača iz pripadajućih organizacija
članica IUFRO-a i konačno:


Promoviranje visokokvalitetnih istraživanja vezanih
za šume i proširenje kapaciteta IUFRO-a za interdisciplinarnu
suradnju, jačanje znanstvenih mogućnosti, povezivanje
rada IUFRO-a sa spomenutih šest tematskih
područja istraživanja, proširenje članstva i jasna identifikacija
problema u nastanku, te obrazaca koji se mijenjaju
u skladu s prilikama.


Prof. dr. sc. Davorin Kajba


PETI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ O DABRU


Dubingiai, Litva


Peti međunarodni simpozij o dabru održan je od 20–23.
rujna 2009. godine u Litvi. Uz malo mjesto Dubingiai,
40 km sjeverno od litvanskog glavnog gradaVilniusa,
na obalama jezera izgrađen je i netom uređen kongresni
centar,u kojemu se održao spomenuti simpozij. Organizatori
simpozija,Vilnius University i Vytautas Magnus


University, na čelu sa predsjednikom organizacijskog
odbora Prof. dr. sc. AliusomUlevičiusom, potrudili
su se da sudionicima bude osiguran ugodan boravak i
uspješan rad. Mirno i vrlo luksuzno uređeno odmaralište
sa moderno opremljenom kongresnom dvoranom pružilo
je idealne uvjete za rad.Velik interes za izlaganja,
brojni kontakti s kolegama i prijateljima koji se bave
istraživanjima dabrova, i nadasve dobri uvjeti, osigurali
su popunjenost dvorane tijekom tri radna dana.


Na simpoziju je sudjelovalo 105 znanstvenika iz čak
22 zemalje Europe i Sjeverne Amerike. Četveročlanu
hrvatsku delegaciju predstavljali su djelatnici Šumarskog
fakulteta Zagreb u sastavu: prof. dr. sc. Marijan
Gru bešić,prof. dr. sc. Josip Margaletić, te dipl.
ing. Marko Vucelja i dipl. ing. Kristijan Tomlja nović
znanstveni novaci na zavodu za Zaštitu šuma i
lovno gospodarenje.


Slika1.
Prof. dr. sc. Josip Margaletić i prof. dr. sc. Marijan Gru bešić
uz nagređeni poster


Tematiku simpozija, posvećenog isključivo dabru,
organizatori su podijelili na četiri izdvojene cjeline,


Službeni logo održanog petog simpozija o dabru


gdje su istraživači svojim prezentacijama i izlaganjima
prikazali rezultate svojih istraživanja. Kroz izlaganja i
posterske prezentacije prikazana su najnovija dostig nu ća
iz sljedećih područja, odnosno cjelina:


1.Biologija dabra


Ova cjelina obuhvatila je prikaz najnovijih spoznaja
i dostignuća u istraživanju razvoja vrste kroz povijest,
proučavanje fosilnih ostataka, morfoloških i bioloških
karakteristika, razvojnih zakonitosti, kao i genetske
DNAanalize unutar populacija.


2.Populacija dabra


Iznesena predavanja unutar ove tematske cjeline
obuhvatila su uglavnom studije iproučavanja razvoja
populacija dabra u zemljama gdje je on tijekom druge
polovice i kraja 20. st. introduciran ili reintroduciran,
problematiku i zakonitosti širenja i povećanja brojnosti,
kao i neke od najčešćih uzroka smrtnosti unutar
jakih populacija na području zapadne Rusije.


3. Dabrovi i ekosustav


Prezentirani su radovi iz tematike međusobnog odnosa
dabra i fitocenoze, utjecaja dabra na ostali životinjski
svijet, povijest odnosa čovjeka i dabra, kao i
parazitologije dabra i ostalih glodavaca koji se sreću
ne posredno u dabrovom staništu.


4. Gospodarenje dabrom


Prezentirana istraživanja obuhvatila su problematiku
iz domene gospodarenja dabrom kao vrstom te pozitivne
i negativne posljedice gospodarenja riječnim tokovima
izravno na populaciju dabra. Unutar ove cjeline predstavljeni
su i rezultati našeg istraživanja u radu pod naslovom:“
The effect of regulation stream flows on the
beaver habitat in Croatia” (Utjecaj regulacije vodoto