DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 86     <-- 86 -->        PDF

524
IZ INOZEMNOGŠUMARSTVA
FROM FOREIGN FORESTRY
GOSPODARENJE DRŽAVNIM ŠUMAMAU BAVARSKOJ
PRIMJER ŠUMARIJAOBERAMMERGAU
Logo Bavarskih državnih šuma
“Bavarske državne šume”, poduzeće je koje gospo-
dari državnim šumama na području njemačke savezne
države Bavarske.To je vrlo mlado poduzeće koje je u
današnjem organizacijskom obliku osnovano 1. 7. 2005.
godine.
Bavarske šume gospodare sa 720.000 ha šuma i
85.000 ha ostalih površina. Godišnji etat je oko 5 mili-
ju na prostornih metara,čime se svrstavaju među zna-
čaj nije šumarske organizacije u Europi i vodeće u
Njemačkoj. S oko 3.000 zaposlenih predstavljaju i jed-
nog od važnijih poslodavaca.
Centrala bavarskih šuma smještena je u Regens-
burgu,a čitavu Bavarsku pokriva 41 šumarija, koje go-
spodare s 370 gospodarskih jedinica. Proizlazi da je
prosječna gospodarska jedinica od oko 2.000 ha (ne ra-
čunajući tzv.ostale površine).
Šumarija Oberammergau
Šumarija Oberammergau jedna je od 41 šumarije na
Slika 1. Karta Bavarske s lokacijama šumarija i ostalih radnih jedinica (detaljnije na www.baysf.de)
Šumarije (41)
Ostale radne jedinice bavarskih državnih šuma (7)