DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 90     <-- 90 -->        PDF

cesta, a samo 5% na panju; tu se radi ponajprije o ogrjevnom
drvu koje si lokalno stanovništvo samo izrađuje,
odnosno otprema.


Tehničko drvo uglavnom prevoze vanjski suradnici,
odnosno registrirane firme – privatnici za te poslove, a
cijena prijevoza je definirana prijevoznim tarifama na
razini bavarskih državnih šuma.


Cjelokupni godišnji etat od oko 85.000 prm prodaje
se pilanama (drvnoj industriji), kupcima ogrjevnog drva
ili sječka (biomasa) kupcima u regiji (Bavarska,Tirol).


Glavninu tehničkog drva (smrekovih trupaca) kupuju
veliki drvoprerađivači u krugu 50–120 km, i nešto
manje pilane koje uzimaju trupce najbolje kvalitete.
Kod uzimanja kvalitetnijih sortimenata najvažniju ulo gu
imaju kupci iz JužnogTirola. Od prodanih sortimenata
izrađuje se tehničko drvo, celuloza, a sječka se
koristi za bioenergiju.


Listače imaju manje značenje, nešto bukovine se
pre rađuje u tvornicama namještaja,ali glavnina listača
slu ži kao ogrjevno drvo, što uzimaju uglavnom privatni
kupci, odnosno lokalno stanovništvo.


Lovno gospodarenje


U lovištu kojim gospodari šumarija na površini
nešto većoj od 28.000 ha definirana je lovnoproduktivna
površina za srneću i jelensku divljač na oko


28.000ha, za divokozu od 14.150 ha te samo za srneću
divljač u nizinskom području na 3.600 ha.


Na toj površini i sa zavidnim matičnim fondom godišnje
se odstrijeli (podaci o realizaciji za 2007/08.
lovnu godinu):


– 460 grla jelenske divljači
– 1.031 grlo srneće divljači
– 593 divokoze.
Lovno gospodarenje u sklopu integralnog gospodarenja
ima zadaću da preživače održava u optimalnom
broju koji će omogućiti pomlađivanje sastojina,odnos no
glavnih vrsta drveća, bez ograđivanja,a da štete uz ro
kovane brštenjem budu podnošljive. Zadaća je da se
brštenje svede ispod 20% na jeli i bukvi te ispod 30%
na ostalim listačama.
Kako je već ranije spomenuto, jedna od važnijih zadaća
stručnog osoblja zaduženog za lovište i divljač je
omogućiti prirodno (biološko) saniranje zaštitnih sastojina,
koje se prostiru na gotovo 2.000 ha. Stoga se
posebno realizacija odstrela usmjerava upravo na divljač
na tim površinama kako bi se maksimalno smanjio
utjecaj divljači brstom na te sastojine i njihovu obnovu.
Trofejni odstrel nije prioritet u lovnom gospodarenju,
iako se realizira, posebno kod jelenske divljači i divokoza;
primarni cilj je zapravo proizvodnja divljačine
(mesa divljači). Značajan dio odstrela realizira se putem
pojedinačnih gostiju, kojih je tijekom godine preko 200,
a lovi se uglavnom šuljanjem (prikradanjem, Pirsch).


Također značajan dio odstrela, posebno uzgojnog i redukcijskog
odstrela, realizira samo osoblje.


Lovište je podijeljeno u revire,tako da je profesionalno
osoblje zaduženo za lovno gospodarenje (lovnici)
zaduženo za oko 1.500 ha,a šumari (revirnici), koji uz
šumarske poslove dijelom provode i mjere gospodarenja
lovištem,zaduženi su za prosječno 550 ha. Zadaća
je jasna:u svakom reviru potrebno je izvršiti plan odstrela
sukladno propisima.


Što se gospodarenja s divljači tiče,propisana je prihrana
samo za jelensku divljač, dok se ostala ne prihranjuje.
Radi smanjenja šteta brstom i guljenjem, te
jednostavnijim načinom prihrane, nadzora populacije i
drugih pogodnosti, u lovištu je formirano 9 tzv.Wintergatera,
odnosno ograđenih površina u kojima se ujesen
okupi većina jelenske divljači i u tom se prostoru redovito
prihranjuje.


Ekologija i zaštita prirode


Kroz prikaz sastojina i njihove namjene uočava se
činjenica da dio šume ima posebno važnu ulogu u zaš titi
staništa od lavina, erozije ili zaštita posebno vrijednih
ekoloških područja (staništa rijetkih i ugroženih
biljnih i životinjskih vrsta).


Za svaki segment ekologije i zaštite prirode jasno su
definirana područje i mjere koje se u njima trebaju provoditi.
Valja napomenuti da je na promatranom prostoru
čak 23.600 ha koji su svrstani u područje zaštite prirode.


Uz zaštitu prirode,ovaj prostor predstavlja vrlo značajne
turističke destinacije tijekom čitave godine. Napo
menimo samo područje Garmisch – Partenkirchena
kao svjetski poznate skijaške i destinacije skijaških
sko kova. Druga turistička atrakcija je poznati dvorac
bavarskog kralja Ludviga II – LINDERHOF, koji je cilj
brojnih posjetitelja. Potom i sam gradić Oberammergau,
koji je nadaleko poznat po kazališnim predstavama
– Prikazanje muke Isusove (Passionspil),koje su
se održavale upravo tijekom 2010. godine u vremenuu
od 15.5. – 3. 10. 2010. godine, ukojemu razdoblju se
odr žalo točno 100 predstava,a svaku posjeti oko 2500
gle datelja, koliko je kapacitet kazališne dvorane. Tase
pred stava priređuje svakih 10 godina.


Inače je cijelo područje,koje je pod upravom šumarije
Oberammergau, vrlo atraktivno turistički i rekreativno,
zbog čega, posebno vikendom, dolazi do prevelikog “pritiska”
turista na to područje, gdje je upravo šuma cilj
mnogih posjetitelja.


Više na Web stranicama:
www.hkisdt.hr
www.schlosslinderhof.de
www.baysf.de
www.baysf.de/no_cache/de/startseite/standorte.html
www.baysf.de/uploads/media/Uebersichtskarte_Web_
ohne_Rahmen.pdf


Prof. dr. sc. Marijan Grubešić
Silvija Zec dipl. ing. šum.