DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 97     <-- 97 -->        PDF

o ekološki vrlo osjetljivom području, relativno dosta
nastanjenom, u neposrednoj blizini vrlo prometnog
prav ca, autoputaA8 Salzburg – München:


– jezero opskrbljuju vodom dva vodotoka bujičnog
karaktera koji dolaze neposredno iz obližnjihAlpa–
Tiroler Achen i Prien;
– bujični tokovi sobom nose velike količine materijala,
od krupnog pijeska do sitnog dispergiranog
materijala koji se taloži na dno jezera;

izračunato je da će uobičajenom dinamikom nanosa
materijala,jezero biti zapunjeno za oko 3.200 godina;
– samo jezero i prostor oko njega, odnosno očuvana
prirodna staništa nalaze se pod određenom zonom
zaštite,a definirane su tri kategorije zaštite staništa,
odnosno ekosustava;
– radi očuvanja jezera, kvalitete vode, biljnih i životinjskih
vrsta, provedena je cijelim opsegom mreža
za sakupljanje i odvod otpadnih voda (kanalizacija)
– godišnje Chiemsee, odnosno otok Herrenchiemsee
posjeti oko 700.000 posjetitelja, i sve je dobro organizirano
i usklađeno;
– na jezeru se provode i brojna istraživanja,a posebno
praćenje ptica kojih na jezeru tijekom godine –
(stalno ili povremeno) ima oko 300 vrsta;
– posebna pozornost posvećena je radu s mladima,
tako da su organizirani kampovi, osmatračnice i
čamci pomoću kojih se provode dobro pripremljeni
edukativni programi;
– u sklopu dvorca obitava nekoliko vrsta šišmiševa
koji se istražuju kroz zasebni projekt;
– na jezeru je dozvoljeno jedrenje i vožnja čamcima,
osim u području najstrože zaštite, a to su mjesta
(pli ćaci, tršćaci, obalni dio s bujnom vegetacijom)
gdje uglavnom gnijezde ptice močvarice.


Iako kratkotrajni posjet Chiemseeu, praktično u
pro putovanju, sudionici ekskurzije imali su posebnu
pri liku doznati niz stručnim informacija,a posebno se
mno ge dojmilo biološko suzbijanje komaraca na otoci ma
i neposredno uz jezero.


(Foto: M. Grubešić)


Slika 2. Detalj iz parke ispred dvorca Herenchiemsee
(Foto: M. Grubešić)


Nešto o samom Chiemseu – osnovni podaci
Površina jezera (vodene površine) je oko 7.990 ha.
Nadmorska visina 518 metara,
najveća dubina iznosi 72,7 metara,
prosječna dubina je 25,6 metara i
zapremnina je oko 2.048 milijuna prostornih metara vode.
Jezero se proteže u dužinu od 13,7 km, širine je 9,2 km.
Dužina obale je 64 km,a s obalom otoka iznosi oko 83 km.


2.dan – 24.6. 2010. - četvrtak
Oberammergau – kako rade bavarski šumari?


Prijepodnevni program bio je posvećen obilasku Bavarskih
državnih šuma, šumarije Oberammergau. Stručno
vođenje obavio je prvi čovjek ove šumarije, direktor
gospodin dipl. ing. MainhardSüss. Uzobilazak pojedinih
točaka karakterističnih za problematiku gospodarenja
šumama na ovom području, gospodin Süss nas je
upoznao s poviješću šumarstva na ovom alpskom dijelu
Bavarske, organizacijskom shemom te operativnim poslovima
vezanim za gospodarenje šumom i divljači.


Šumarija Oberammergau gospodari s ukupnom površinom
od 28.600 ha. Uz gospodarenje šumom, šumarija
je zadužena i za mjere zaštite (zaštitne šume) te za
lovište koje se prostire na cjelokupnom području držav nih
šuma.


Sve poslove za koje je zadužena šumarija obavlja
ukupno 75 zaposlenika,od čega je 44 radnika, 10 revirnika
i 9 lovnika,a ostalih 12 djelatnika su stručno i administrativno
osoblje.


Predstavljajući praktične primjere glavnih zadaća šumarije,
obišli smo tri lokaliteta na kojima je predstavljeno:


– gospodarenje zaštitnim šumama,
– gospodarenje gospodarskim šumama,


Slika1. Prva destinacija – Chiemsee – Hereninsel, dvorac Ludviga


– lovno gospodarenje.


II uz predstavljanje problematike gospodarenja jezerom i


Gospodarenje zaštitnim šumama u alpskom podru


okolnim ekosustavima


čju ima posebnu ulogu. Zaštitne šume imaju višestruku