DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 99     <-- 99 -->        PDF

sastojine najveći problem je predstavljala krupna divljač,
ponajprije jelenska koja je intenzivnim brstom onemogućavala
podizanje zaštitne sastojine, stoga je bila
obveza uklanjanja (pojačanog odstrela) divljači s tog
predjela kako bi se nesmetano razvila prirodna mješovita
sastojina.


se znatno manje oštećuje tlo, pomladak i ostala prizem na
vegetacija.


U istome predjelu posjetili smo i jedan od 9 takozvanih
Wintergattera (zimovališta za divljač) namijenjeno
ponajprije jelenskoj divljači. Kako je već
spomenuto na ovom području ustanovljeno je i državno
lovište koje je pod nadležnošću šumarije, ponajprije
radi integralnog gospodarenja, obzirom da je jedan od
većih problema u gospodarenju šumom, posebno kada
je riječ o obnovi, upravo divljač.Toi ne čudi s obzirom
na brojnost divljači: na 28.000 ha lovišta godišnjese
realizira odstrel jelena običnog od 460 grla, srneće divljači
oko 1.000 grla i divokoza oko 600 grla.


Linderhof


U prekrasnom predjelu bavarskih Alpa već ranije
spomenuti kralj Ludvig II. izgradio je još jedan od
svoja tri dvorca – Lindehof. Ovo je najmanji od tri Ludvigova
dvorca, ali po mnogima i najljepši, kako zbog
same arhitekture tako i zbog okolnog parka s vodoskokom
i vidikovcem te podzemnim jezerom,po kojemu


Slika 7. Detalj iz parka oko dvorca Linderhof
(Foto: M. Grubešić)


Više o Bavarskim državnim šumama i njihovim organizacijskim
jedinicama na: www.baysf.de


Na predjelu Dickelscwaig upoznali smo se s gospodarskim
sastojinama i načinom gospodarenja u njima.
Radi se o terenu s blažom nagibima i dubljim tlom te su
se na takvim terenima razvile kvalitetne prirodne mješovite
sastojine smreke, jele, bukve, gorskog javora.


Zanimljiv je način gospodarenja koji je grupimično
prebornog karaktera zbog načina iskorištavanja, iako dije
lom sastojina svojom strukturom više podsjeća na regu
larni oblik. Obzirom na specifičnost staništa i
mikroreljefa te unatoč gospodarenju i zaštitnoj ulozi
ovih sastojina, izvlačenje,odnosno bolje iznošenje drv ne
mase,vrši se žičarama (jednojarbolne žičare), čime
se može voziti čamcem. U dvorcu je Ludvig II.živio
oko 8 godina. Znatno više o samome dvorcu, parkovnoj
arhitekturi oko dvorca te brojne fotografije može se
pogledati na web stranicama www.schlosslinderhof.de.


3.dan – 25.6. 2010. - petak
Freising – edukacija stručnog kadra


Treći dan ekskurzije bio je posvećen upoznavanju s
obrazovnim programom na Šumarskom fakultetu u Freisingu
i naVisokoj stručnoj školi. Ljubaznošću profesora
i suradnika na ove dvije obrazovne institucije detaljno su
prezentirali svoje programe, način rada, tehničku opremljenost,
rezultate primjene Bolonjskog procesa, mogućnosti
zapošljavanja i daljnjeg obrazovanja. Posebno su
se oko prijema, vođenja i predstavljanja angažirali prof.
dr. sc. Mainhard Schölch, gospođa dr. sc. Stefani
Ederer,prof. dr. sc. AndreasKönig,prof. dr. sc. VolkerZahnerigospođa
ChristineGerschlager.


Obje institucije su predstavile
svoj nastavni plan i program te specifičnosti
u obrazovanju kadrova.


Dok se naVisokoj stručnoj školi
obrazuju polaznici za stručne kvalifikacije
u šumarstvu, na Šumarskom
fakultetu koji je dioTehničkog sveuči
lišta München, obrazuju se prvostup
nici u području šumarstva i
upravljanja (Forstwissenschaft und
Ressourcenmanagement”, BSc)
magistri za područje šumarstva i
drvne tehnologije (“Forst- und Holzwissenschaft”,
MSc). Postoji i vrlo
uspješan internacionalni program za
magistre održivog upravljanja resur-


Slika 8. Sudionici ekskurzije s domačinima ispred Šumarskog fakulteta u Freisingu.


sima (Master Sustainable Resource