DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Upravo završena izložba ilustracija Vaclava Anderlea
u Opatiji nesumnjivo zaslužuje sve pohvale organizatora
Hrvatskog muzeja turizma, te njegovim autorima
ponajprije dr.sc. Frani Dulibiću, Mirjani Kos-Nalis,
dipl. povjesničarki umjetnosti, ravnateljici Muzeja, Katarini
Begonja i cijeloj ekipi. S obzirom na glavnu turističku
sezonu bilo bi uputno ponuditi ovaj postav
ostalim većim turističkim mjestima Hrvatskoga primorja,
Gorskoga kotara, Like i Plitvičkih jezera. Prema


najavama organizatora ove izložbe veći dio postava bit
će uskoro prebačen u Gospić. Kod sljedećih izložbi svakako
bi bilo uputno izraditi veći broj njegovih ilustracija
u veličini dopisnica ili većih formata, koji bi se kao
suveniri mogli ponuditi posjetiteljima izložbi.


Nadamo se da je to tek jedan u nizu projekata ovakvog
ili sličnog sadržaja njihovog zajedničkog rada,
koje bi i u budućnosti svakako trebalo nastaviti.


Vice Ivančević


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA


FROM THE CROATIAN FORESTRY ASSOCIATION


EFN SUSRET ŠUMARA EUROPE


Europska šumarska mreža (EFN-European Forestry
Network) je mreža nacionalnih šumskih društava i
udruga u Europi. Glavni cilj je promicanje i razmjena informacija
relevantnih za šume, šumarstva i šumarske politike
među svojim članovima. Pravo da postanu članovi
EFN imaju Društva koja u svakoj zemlji najbolje predstavljaju
sveobuhvatan interes ljudi koji se bave izravno
i neizravno održivim korištenjem šumskih resursa.


Delegacija Hrvatskoga šumarskoga društva po prvi
puta je sudjelovala na EFN susretu u Beču u Austriji
2008. godine. O tome se može čitati na stranicama Šumarskoga
lista 11–12/2008. U 2009. godini susret je
održan na Islandu gdje zbog udaljenosti i velikih troškova
nismo sudjelovali. U proljeće 2010. godine primili
smo upit od kolega iz Austrije s ponudom da
Hrvatsko šumarsko društvo bude domaćinom EFN susreta
2010. godine, što smo i prihvatili.


Uobičajeno je da susret traje dva dana, od kojih je
prvi dan rezerviran za tzv. Country report – izvješće po
zemljama, dok je sljedeći dan predviđen za terenska
događanja. Kako se u rujnu 2010. godine u Zagrebu na
Jarunu odvijalo 39. Svjetsko prvenstvo šumskih radnika,
svakako smo željeli da sudionici posjete i ovo događanje,
pa smo predložili trodnevno trajanje susreta, a
program je bio sljedeći:


Četvrtak 23. rujna: Dolazak sudionika u Zagreb i
smještaj u hotelima. Sastanak u Šumarskom domu u 15
sati. Izvješća po zemljama, rasprava i zajednička večera.


Petak 24. rujna, 10 sati: Upoznavanje s gospodarenjem
lužnjakovih nizinskih i poplavnih šuma na području
šumarije Vrbovec. U popodnevnim satima
posjet Parku prirode Lonjsko polje i UŠP Sisak.


Subota 25. rujna, 9 30 sati: Turistička vožnja Zagrebom
i odlazak na Jarun. Završetak susreta u popodnevnim
satima.


Goste su u Šumarskom domu dočekali domaćini:
predsjednik Hrvatskog šumarskog društva mr. sc. Petar
Jurjević, državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnoga gospodarstva Herman Sušnik,
dipl. ing., predsjednik Akademije šumarskih
znanosti akademik Slavko Matić, tehnički urednik Šumarskoga
lista Hranislav Jakovac, dipl. ing., urednik informatičke
dokumentacije HŠD-a Branko Meštrić,
dipl. ing., i tajnik Damir Delač, dipl. ing. Za prijevod
su se pobrinule stalne suradnice u Šumarskom listu prof.
Ljerka Vajagić iprof. Renata Peršin.


Odbor za doček, slijeva: akademik S. Matić, D. Delač, H. Sušnik i


P. Jurjević, M. Mrkobrad
Na susretu su nazočile delegacije:


Austrije; predsjednik Austrijskog šumarskog društva
gosp. Johannes Wohlmacher, bivši predsjednik
gosp. Bertram Blin itajnik gosp. Martin Höbarth.


Njemačke; predsjednik Njemačkog šumarskog društva
gosp. Marcus Kühling i njegova pomoćnica
dr. sc. Sabine Schreiner.


Estonije; predsjednik Estonskog šumarskog društva
gosp. Heiki Hepner, potpredsjednik gosp. Erik


ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Kosenkranius, gđa. Vaike Pommer iz Eston-federalnoj razini podijeljeno na 6 društava s ukupno 4493
skog šumarskog instituta i prof. dr. sc. Hardi Tul -člana. Društvo ima široke interesne sfere, kao što su:
federalnoj razini podijeljeno na 6 društava s ukupno 4493
skog šumarskog instituta i prof. dr. sc. Hardi Tul -člana. Društvo ima široke interesne sfere, kao što su:


l u s s Estonskog šumarskog fakulteta.


Slovačke; predsjednik Slovačke šumarske komore
gosp. Jaroslav Sulek, generalni direktor Slovačkih
državnih šuma Igor Viszlai, gosp. Rudolf Bruchanik,
gosp. Boris Pekarovic.


Škotske; predsjednik Škotskog šumarskog društva
Maurice Rogers.
Sudionici EFN-a, Zagreb 2010.


Goste je u ime domaćina pozdravio predsjednik
HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević, ukratko ih upoznavši s
poviješću Društva.


U svom pozdravnom govoru državni tajnik MRRŠVG
Herman Sušnik upoznao ih je s organizacijskom
strukturom šumarstva i resornog Ministarstva.


Uslijedila su izvješća delegacija po zemljama.


Simpatični Maurice Rogers podnosi Škotski izvještaj


Maurice Rogers iz Škotskog kraljevskog šumarskog
društva u svojoj je prezentaciji prikazao osnovne podatke
o stanovništvu, topografske i klimatske prilike u
Škotskoj. Prikazao je stanje šuma i učešće crnogoričnih
i bjelogoričnih glavnih vrsta drveća, te najčešće štete u
škotskim šumama uzrokovane klimatskim promjenama
(vjetroizvale), insektima i gljivama. U svom je
izlaganju naglasio i vrednovanje općekorisnih funkcija
šuma u Škotskoj.


Tajnik Austrijskog šumarskog društva Martin H ö barth
u svom je izlaganju prikazao Šumarsko društvo
svoje zemlje, koje je osnovano 1852. godine i danas je na


Šumarski radovi i tehnologija


Javni odnosi


Uzgajanje šuma i zaštita prirode


Istraživanje i planiranje u šumarstvu


Ekonomija


Zaštita šuma


Međunarodna šumarska politika


Povijest šumarstva


Sport.
Glavni zadaci su:


lobiranje za drvo i šumu na zakonodavnoj razini,


edukacija i uvježbavanje svih članova,


rad na informiranju i razumijevanju javnosti problematike
šumarstva i drvne industrije,


godišnji kongresi s predavanjima, raspravama i
ekskurzijama.
Austrijsko šumarsko društvo član je:Austrijskog Društva za zaštitu prirode (Umweltdachverband)


Saveznog instituta za ruralni razvoj (Ländliches
Fortbildungsinstitut)


Međunarodne komisije za zaštitu Alpa (CIPRA-Austria).
Predsjednik Njemačkog šumarskog društva gosp.
Marcus Kühling izložio je neke činjenice vezane za
Njemačko šumarstvo i najavio događanja u 2011. godini:


Njemačko šumarsko društvo slavi 111. obljetnicu;


Broj članova društva raste;


Šumarsko društvo ponovno osniva Međunarodni
komitet za održivo gospodarenje šumama;


Obavljaju se pripreme za 65. godišnju konferenciju
u Aachenu;


Pripreme za obilježavanje Međunarodne godine
šuma;


Novi zakon o šumama prošao je Vladu;


Rasprava između šumarskog i lovačkog lobija se
zaoštrava;


Intenzivna je rasprava i između šumarstva i zaštite
prirode (posebice oko nacionalne strategije o bioraznolikosti).
Glavne teme vezane za obilježavanje 2011. međunarodne
godine šuma bit će:


Šume su važne za ljude;


Proizvodi i općekorisne funkcije šume osiguravaju
kvalitetu i održivost života u 21. stoljeću;


Održivo šumarstvo znači raditi u skladu s prirodom;


Šumovlasnici i nadzornici brimu o šumi;


Svatko može učiniti nešto dobro za šumu.
Neke ideje koje mogu proizaći kao dobrobit EFN
susreta:


Formiranje mailing liste svih članova;


Međusobni pozivi članova na važna događanja;


ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 105     <-- 105 -->        PDF


Organiziranje bilateralnih stručnih ekskurzija;


Partnerstvo u nekim projektima, posebice među
mladim ljudima;


Suglasnost oko pitanja šumarske politike EU i sl.
Gosp. Erik Kosenkranius izložio je Estonsko
izviješće podijeljeno u 4 poglavlja:


1. Ekonomsko stajalište
2. Privatne šume u Estoniji
3. Aktivnosti šumarskoga društva


Sudjelovanje na Forestry vision conference;


Sudjelovanje na sajmu ruralne proizvodnje;


Organiziranje šumarskoga tjedna;


Sudjelovanje na Baltičkoj šumarskoj koferenciji.
4. Istraživanje stavova javnosti o šumarstvu Estonije


24 % ispitanika smatra da je situacija u estonskom
šumama općenito poboljšana,


33 % smatraju da je pogoršana u posljednjih 5 godina,


veliki problemi vezani su uz pošumljavanje 43 %,
prekomjerne sječe 10 % i ilegalne sječe 19 % .
Najmanje 2/3 ispitanika složilo se sa sljedećim izjavama:Šuma je važna za nacionalno gospodarstvo;


Drvo je ekološki prihvatljiv materijal i treba se više
koristiti;


Održivi razvoj šuma važniji je nego prihod od korištenja
drveta;


Drvo je važan izvor obnovljive energije i treba ga
promicati;


Većina se nije složila s izjavama da je godišnji etat
prenizak i da će uslijed toga vrijedno drvo propasti, te
da se s Estonskim šumama gospodari na održiv način;


ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 106     <-- 106 -->        PDF


Ljudi žele informacije o šumi i mogućnostima za rekreaciju
62 %;


Žele informacije o upravljanju šumama 49 %;


Žele informacije o zaštiti šume i prirode 45 %;


Glavni izvor informacija im je internet 91 %.
U svom izlaganju Slovaci su prikazali Šume i šumarstvo
svoje zemlje.
Ukupna površina šuma 2.009.000 ha ili 41% površine
Slovačke.
Od tog su:


gospodarske šume na 69,9 % površine,


Zaštitne šume na 17,0 % površine,


Šume posebne namjene na 13,1 % površine.
Ukupna drvna zaliha iznosi 456 mil. m3 ili 237


m3/ha;


Godišnji tečajni prirast iznosi 6,14 m3/ha;


Godišnji etat iznosi 9,2 mil. m3 ; 6,2 m3 crnogorice i
3,0 mil. m3 bjelogorice;


60,4 % etata čini sječa izazvana sušenjem i vremenskim
nepogodama;


Etatom se siječe 75 % prirasta;


Godišnje se pošumi 15 883 ha i to 9 143 ha umjetnim
putem, a 6 740 ha prirodnom obnovom;


Prihodi i troškovi su većinom izbalansirani s dobiti
od oko 4 %;


Šumarski sektor u Slovačkoj zapošljava oko 20 000
ljudi.


Šumarske institucije:


Slovačka šumarska komora osnovana je 1993.


godine kao nevladina, nepolitička, pravna osoba s vlastitom
administracijom.


Razlozi osnivanja su:


da sudjeluje u Slovačkoj šumarskoj proizvodnji,


da se brine o interesu članstva i kreira socijalnu i komercijalnu
šumarsku politiku,


da promiče i zagovara profesionalna i socijalna
prava svojih članova.
Postoje specijalizirane sekcije: Sekcije za edukaciju,
koja se bavi organiziranjem stručnih izleta i izdavaštvom
i Sekcija za odnose s javnošću.


Pro Silva zagovara gospodarenje prirodnim šu-
mama i biološku raznolikost.
Klub “Žene u šumarstvu” zalaže se za domaće i
međunarodne odnose žena vezanih za šumarstvo.
Temeljne aktivnosti komore su:


pružanje pravnih i savjetodavnih usluga,
pomaganje daljnje edukacije članstva,
organizacija stručnih putovanja,


zaštita interesa članstva,


senzibiliziranje javnosti o važnosti šumarske struke
i radova u šumi,


predlaganje rješenja u šumarskom zakonodavstvu.
Problemi s kojima se Komora susreće u radu


vanjski:


Mala podrška središnje državne administracije;


Restriktivni zakoni;


Često bezrazložan kritički odnos ostalih građanskih
udruga za zaštitu prirode prema šumarskom sektoru.
Unutarnji:


Manjak interesa članova za šumarske organizacije,
kao i šumara samih za sebe;


Pomanjkanje financijskih sredstava.
Ciljevi:


Zagovaranje interesa Slovačkog šumarstva i širenje
entuzijazma;


Pridobivanje više ovlasti kod donošenja izmjena i
dopuna pravnih akata;


Materijalno zadovoljstvo članstva;


Porast broja članova.
Svi sudionici dobili su pdf prezentaciju šuma i šumarstva
Hrvatske koja je napravljena baš za ovu prigodu
(nalazi se na WEB stranicama HŠD-a)
Izv. prof. dr. sc. Ivica T ikvić izložio je svoju temu


“Gospodarenje tartufima u šumskim ekosustavima
Hrvatke”. Prof. Tikvić je voditelj znanstvenog projekta
“Istraživanje tartufa u šumskim ekosustavima Hrvatske”.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 107     <-- 107 -->        PDF

Uvod


Što je specifično za šumski ekosustav u Hrvatskoj:


vrlo izražena bioraznolikost,


veliko učešće državnih šuma,


duga tradicija organiziranog gospodarenja šumama,


prirodna obnova kao osnovno načelo regeneracije
šuma,.


dugogodišnja tradicija sakupljanja tartufa.
2000. godine u Istri je pronađen primjerak bijelog
tartufa od 1,3 kg, što je tada zabilježeno u Guinnessovoj
knjizi kao najveći primjerak na svijetu.


2008. godine primjerak bijelog tartufa od 1,6 pronađen
u Italiji postigao je cijenu od 330.000 US $.


Iako je tradicija sakupljanja tartufa razvijena samo u
Istri (od 1929. godine), tartuf uspijeva gotovo u svim
šumama kontinentalne Hrvatske. Moguć je i plantažni
uzgoj sadnjom sadnica “zaraženih” micelijem tartufa.


Zaključci:


U ekološkom i biološkom smislu, nema tartufa bez
vitalnih šuma i optimalnih stanišnih uvjeta;


Kvaliteta tartufa ovisi o kvaliteti staništa i zdravstvenog
stanja stabala;


Za održivo gospodarenje potrebno je zakonski osigurati
kvalitetnije gospodarenje šumskim staništima
i ekosustavom;


Zakonski regulirati sakupljanje tartufa i osigurati
nadzor;


Prekobrojnost divljih svinja može drastično smanjiti
prinos tartufa;


Postoje poznata staništa tartufa u Hrvatskoj (Istra,
Motovunska šuma);


Potencijal za tartufe u Hrvatskoj je izvrstan, što osiguravaju
očuvana i prirodna šumska staništa;


Sakupljanje tartufa može biti značajan prihod stanovništvu
ruralnih područja, gdje korištenje drveta iz
šume nije primarno;


Osim pojedinaca, javni i privatni šumarski sektor u
ekonoskom smislu ne koristi potencijal tartufa, što
bi se uskoro moglo promijeniti.
Nakon prezentacija uslijedila je rasprava u kojoj su
dominirale teme: korištenje drveta kao energenta i obilježavanje
2011. Međunarodne godine šuma.


Nakon završetka stručnog dijela programa razmijenjeni
su prigodni pokloni.


U podrumskoj sali Šumarskoga doma priređena je
zajednička večera, a druženje je uz glazbu nastavljeno
u predivnom prostoru Šumarskoga vrta.


Vokalno instrumentalni sastav”Kužiš stari moj” u svom elementu


Ne treba posebno naglašavati kako su u petak u 10
sati svi već sjedili u fakultetskom autobusu koji je kre-
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 108     <-- 108 -->        PDF

nuo put Vrbovca. Sunčani dan nas je veselio i osiguravo
uspješan terenski dio programa. Pridružio nam se i
izv. prof. dr. sc. Igor Anić, kao stručni voditelj današnjeg
programa. U lugarnici Česma dočekao nas je veseli
zvuk trube simpatičnog kuhara.


Naš domaćin, upravitelj šumarije Vrbovec Đuro
Kauzlarić, dip. ing., prigodnim je riječima pozdravio
goste i iznio osnovne podatke o UŠP Bjelovar i šumariji
Vrbovec. Ispred HŠD-a, ogranka Bjelovar goste je
pozdravila predsjednica Marina Mamić, dipl. ing.


Izv. prof. dr. sc. Igor Anić prije terenskog obilaska
izložio je osnove gospodarenja nizinskim i poplavnim
šumama hrasta lužnjaka, po načelima prirodne obnove,
kako je to uvriježeno u Hrvatskoj.


Prof. dr. sc. Igor Anić odgovara na brojna pitanja sudionika


U sastojinam GJ Česma, gosti s upoznati sa svim
razvojnim stadijima lužnjakovih šuma i osnovnim uzgojnim
zahvatima.


Na pravom primjeru svojedobno iskopanoga melioracijskog
kanala kroz GJ Česma, pokazane su dugoročne
negativne posljedice po šumski ekosustav takvih i
sličnih zahvata u šumskom ekosustavu.


O praćenju režima podzemnih i nadzemnih voda neophodnih
za opstanak ovih sastojina govorio je dr. sc.
Pilaš iz Hrvatskog šumarskog instituta Jastrebarsko.


Obnovljeno jezero na starom toku rijeke Česme


Kad si žedan napi se iz česme


Uspomena uz stoljetne divove


Ispred tradicionalne posavske kuće
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 109     <-- 109 -->        PDF

U popodnevnim satima nakon ručka u lugarnici
Česma, krenuli smo prema parku prirode Lonjsko polje.
Tamo nas je dočekalo osoblje Parka prirode i domaćini
iz UŠP Sisak i HŠD-a ogranka Sisak.


Dobrodošlicu je gostima zaželio predsjednik HŠD-a
ogranka Sisak i zamjenik voditelja UŠP Sisak Vlatko P e trović,
dipl ing., ukratko ih upoznavši s osnovnim podacima
o Upravi šuma Sisak i aktivnostima HŠD-a ogranka
Sisak. Nakon razgledavanja filma o Parku prirode Lonjsko
polje, krenuli smo na područje šumarije Sunja. Upravitelj
šumarije Drago Domazetović, dipl. ing., na
granici između Parka prirode i gospodarskih šuma šumarije
Sunja, izložio je osnovne značajke svoje šumarije.


Nesvakidašnja slika Lonjskoga polja


Izuzetno kišno razdoblje uzrokovalo je vrlo visok
vodostaj Save i mnoga niziska područja su u to vrijeme
bila poplavljena. Kako bi se rasteretio vodostaj Save pokraj
Zagreba puštena je voda u retenciji uz Lonjsko
polje, koje je gotovo cijelo bilo pod vodom.


“Brezovica” nas je dočekala u punoj ljepoti


Već pomalo umornim izletnicima u prekrasnoj lugarnici
Brezovica priređena je večera.


U subotu 25. rujna dočekalo nas je kišno jutro. Turističkim
autobusom ZET-a, uz stručnu pratnju turističkog
vodiča gospođe Jarmile, krenuli smo u
razgledavanje povijesnih i kulturnih znamenitost Zagreba.
Mi domaćini, složili smo se, da je to i za nas vrlo
interesantno. Naime, u svakodnevnoj žurbi prolazimo,
ali često ne vidimo ljepote svoga grada.


Završni ručak pod šatorom na Jarunu


Jarun nas je dočekao zaliven kišom, ali natjecanja su
se odvijala bez zastoja. Koliko truda su uložili djelatnici
Hrvatskih šuma, da pod ovakvim uvjetima osiguraju nesmetano
odvijanje tako zahtjevnog natjecanja, kad je
samo nekoliko dana prije početka natjecanja cijelo područje
bilo pod vodom. Do 13 sati dali smo vremena gostima
da prate natjecanja i bodre svoje nacionalne
timove, a onda je pod šatorom priređen završni ručak. Tu
nam se pridružio i pozdravio goste predsjednik uprave
Hrvatskih šuma d. o. o. Darko Vuletić, dipl. ing.


Vidimo se uskoro!


U 15 sati u Šumarskom domu uz kavu su rezimirani
dojmovi. Najzadovoljniji su bili predstavnici Estonije i
Austrije, čiji natjecatelji su timski i pojedinačno zauzeli
prva mjesta. Nakon oproštajnih govora završio je
EFN skup u Zagrebu.


Zadovoljstvo nam je bilo primati zahvale, pozitivne
dojmove organizacijom i svime viđenim u Hrvatskoj,
koje su nam sudionici uputili nakon povratka kućama.


Damir Delač
(Foto: B. Meštrić)