DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 106     <-- 106 -->        PDF


Ljudi žele informacije o šumi i mogućnostima za rekreaciju
62 %;


Žele informacije o upravljanju šumama 49 %;


Žele informacije o zaštiti šume i prirode 45 %;


Glavni izvor informacija im je internet 91 %.
U svom izlaganju Slovaci su prikazali Šume i šumarstvo
svoje zemlje.
Ukupna površina šuma 2.009.000 ha ili 41% površine
Slovačke.
Od tog su:


gospodarske šume na 69,9 % površine,


Zaštitne šume na 17,0 % površine,


Šume posebne namjene na 13,1 % površine.
Ukupna drvna zaliha iznosi 456 mil. m3 ili 237


m3/ha;


Godišnji tečajni prirast iznosi 6,14 m3/ha;


Godišnji etat iznosi 9,2 mil. m3 ; 6,2 m3 crnogorice i
3,0 mil. m3 bjelogorice;


60,4 % etata čini sječa izazvana sušenjem i vremenskim
nepogodama;


Etatom se siječe 75 % prirasta;


Godišnje se pošumi 15 883 ha i to 9 143 ha umjetnim
putem, a 6 740 ha prirodnom obnovom;


Prihodi i troškovi su većinom izbalansirani s dobiti
od oko 4 %;


Šumarski sektor u Slovačkoj zapošljava oko 20 000
ljudi.


Šumarske institucije:


Slovačka šumarska komora osnovana je 1993.


godine kao nevladina, nepolitička, pravna osoba s vlastitom
administracijom.


Razlozi osnivanja su:


da sudjeluje u Slovačkoj šumarskoj proizvodnji,


da se brine o interesu članstva i kreira socijalnu i komercijalnu
šumarsku politiku,


da promiče i zagovara profesionalna i socijalna
prava svojih članova.
Postoje specijalizirane sekcije: Sekcije za edukaciju,
koja se bavi organiziranjem stručnih izleta i izdavaštvom
i Sekcija za odnose s javnošću.


Pro Silva zagovara gospodarenje prirodnim šu-
mama i biološku raznolikost.
Klub “Žene u šumarstvu” zalaže se za domaće i
međunarodne odnose žena vezanih za šumarstvo.
Temeljne aktivnosti komore su:


pružanje pravnih i savjetodavnih usluga,
pomaganje daljnje edukacije članstva,
organizacija stručnih putovanja,


zaštita interesa članstva,


senzibiliziranje javnosti o važnosti šumarske struke
i radova u šumi,


predlaganje rješenja u šumarskom zakonodavstvu.
Problemi s kojima se Komora susreće u radu


vanjski:


Mala podrška središnje državne administracije;


Restriktivni zakoni;


Često bezrazložan kritički odnos ostalih građanskih
udruga za zaštitu prirode prema šumarskom sektoru.
Unutarnji:


Manjak interesa članova za šumarske organizacije,
kao i šumara samih za sebe;


Pomanjkanje financijskih sredstava.
Ciljevi:


Zagovaranje interesa Slovačkog šumarstva i širenje
entuzijazma;


Pridobivanje više ovlasti kod donošenja izmjena i
dopuna pravnih akata;


Materijalno zadovoljstvo članstva;


Porast broja članova.
Svi sudionici dobili su pdf prezentaciju šuma i šumarstva
Hrvatske koja je napravljena baš za ovu prigodu
(nalazi se na WEB stranicama HŠD-a)
Izv. prof. dr. sc. Ivica T ikvić izložio je svoju temu


“Gospodarenje tartufima u šumskim ekosustavima
Hrvatke”. Prof. Tikvić je voditelj znanstvenog projekta
“Istraživanje tartufa u šumskim ekosustavima Hrvatske”.