DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 110     <-- 110 -->        PDF

ZAPISNIK


3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a,
održane 1. prosinca 2010. god. u prostorijama Šumarskoga doma
Nazočni: izv. prof. dr. sc. Igor Anić, Stjepan Blažičević,
dipl. ing., Mario Bošnjak, dipl. ing., Davor Bralić,
dipl. ing., mr. sp. Mandica Dasović, mr. sc. Josip
Dundović, prof. dr. sc. Milan Glavaš, Tijana Grgurić,
dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Grbac, Željko Gubijan,
dipl. ing., Dubravko Hodak, dipl. ing., mr. sc. Petar Jurjević,
Čedo Križmanić, dipl. ing., Darko Mikičić, dipl.
ing., Marijan Miškić, dipl. ing., Damir Miškulin, dipl.
ing., Dragomir Pfeifer, dipl. ing., Biserka Šavor, dipl.
ing., Arijana Taler, dipl. ing. izv. prof. dr. sc. Ivica Tikvić,
Oliver Vlainić, dipl. ing., Zdravko Vukelić, dipl.
ing., Hranislav Jakovac, dipl. ing., Ilija Gregorović,
dipl. ing., Josip Maradin, dipl. ing., Damir Delač, dipl.
ing., Biserka Marković, dipl. oec.


Ispričani: Tibor Balint, dipl. ing., mr. sc., Zoran
Đurđević, Benjamino Horvat, dipl. ing., Marina
Mamić, dipl. ing., izv. prof. dr. sc. Josip Margaletić,
akademik Slavko Matić, Vlatko Petrović, dipl. ing.,
Darko Posarić, dipl. ing., prof. dr. sc. Branimir Prpić,
dr. sc. Vlado Topić. dr. sc. Dijana Vuletić


Predsjednik HŠD-a mr. Jurjević pozdravio je sve
nazočne i utvrdio kvorum.


Nakon toga jednoglasno je usvojen ovaj


Dnevni red:


1. Ovjerovljenje Zapisnika 2. sjednice Upravnog odbo ra
HŠD-a
2. Obavijesti
3. Devetomjesečno financijsko izvješće
4. Program rada i financijski plan za 2011. godinu
5. Aktualna problematika
6. Šumarski list i ostale publikacije
7. Imenovanje Povjerenstva za popis imovine i potraživanja
na dan 31. 12. 2010. godine
8. Slobodna riječ
Ad 1. Zapisnik 2. sjednice Upravnog i Nadzornog
odbora, održane 6. listopada 2010. god. u 11 sati u planinarskom
domu Jankovac, UŠP Našice, jednoglasno
je prihvaćen.


Ad 2.


Za obilježavanje 2011. Međunarodne godine šuma
ministarstvo Regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga
gospodarstva (MRRŠVG ) formiralo je dvije
Radne grupe, Radna grupa “Svijet” za osmišljavanje,
koordinaciju i provođenje obilježavanja izvan
granica Republike Hrvatske i Radna grupa “Republika
Hrvatska” za aktivnosti u RH. U radne grupe
izabrani su predstavnici ministarstva MRRŠVG,
MZOPU, MK, MVPEI, te HGK, kao i predstavnici
šumarskih institucija: Šumarskog fakulteta, Hrvatskog
šumarskog instituta, HKIŠDT, Hrvatskih šuma
d. o. o. i HŠD-a.
Predstavnik Hrvatskog šumarskog društva u Radnoj
grupi je tajnik Damir Delač, dipl. ing. Predložio je sljedeće
aktivnosti:


1. Postavljanje izložbe fotografija “Šuma okom šumara”.
Uz odabrane fotografije sa svih dosadašnjih
7 Salona koje će se postaviti u zgradi UN-a, fotografije
će se postaviti i na više lokacija u Hrvatskoj.
2. Napravit će se reizdanje od nekoliko tisuća primjeraka
knjige pitalica u stihovima o poznavanju prirode
za mlađe uzraste, “Priče bez naslova”
pokojnog kolege Mije Matezića, dipl ing. Knjige će
se prikladno promovirati i podijeliti najmlađima po
vrtićima i školama diljem Hrvatske.
3. Uz neophodne pripreme u skladu s američkim standardima,
poslat ćemo film “Šindra očuvanje starih
vještina”, svojedobno snimljen u Gorskom kotaru,
na natječaj za najbolji film s temom šumarstva.
4. U pripremi je multimedijalni kviz o poznavanju prirode,
šume i šumarstva “50 000 prijatelja šume”
prof. dr. sc. Ivana Martinića, koji će se postaviti na
WEB stranice HŠD-a, MRRŠVG i drugih šumarskih
institucija. Prva javna prezentacija bit će na
Svjetski dan šuma 21. ožujka 2011. (Cvjetni trg ili
Jelačić plac)
5. U prvom kvartalu 2011., u znaku Međunarodne go-
dine šuma, organizitat će se, vjerojatno u Splitu,
promocija i pretstavljanje Znanstvene monografije
“Šume hrvatskoga sredozemlja”.
6. Hrvatsko šumarsko društvo će tijekom 2011. godine
na svim službenim dokumentima, WEB stranicama,
kalendarima, Božićnim i Novogodišnjim čestitka ma,
pozivnicama, plakatima kao i naslovnicama
svog časopisa “Šumarski list”, stavljati znak Međuna
rodne godine šuma, za kojega je dobilo suglasnost
korištenja.
7. Tradicionalni Dani hrvatskoga šumarstva isto će biti
u duhu obilježavanja Međunarodne godine šuma.
8. Ogranci HŠD-a na svom će području tijekom 2011.
također održati poneku manifestaciju vezanu uz
obilježavanje Međunarodne godine šuma.


14. listopada, kao preteča budućim Glazbenim večerima
u Šumarskom domu, održan je solistički
koncert primadone Splitske opere Cynthia HansellBakić.
Ona je uz klavirsku pratnju Maria Čopora,
svim nazočnima pružila nezaboravan glazbeni doživljaj,
izvodeći pjesme Georga Gerswina, Leonar da
Bernsteina i Jeroma Kerna.


Na inicijativu slovenskih kolega podignute su spomen
ploče šumaru dr. sc. Lojzetu Čampi. Rođen u
Crnim Lazima u Blizini Tršća u Gorskom kotaru, a
diplomirao u Ljubljani, gdje je radeći u Šumarskom
institutu u Ljubljani proveo radni vijek. Doktorsku