DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 111     <-- 111 -->        PDF

dizertaciju obranio je na Sveučilištu u Zagrebu. Njegov
stručni i znanstveni rad na području šumarstva i
zaštite prirode uveliko je doprinosio suradnji Hrvatske
i Slovenije. Na temelju ovih činjenica predloženo
je da se postave dvije spomen ploče: jedna u Koblarima,
kod Kočevja u Sloveniji, a druga u Crnim Lazima
u Gorskom kotaru. Otvaranju spomen ploče u
Crnim lazima nazočila je i delegacija HŠD-a.


Stjepan Blažičević, dipl. ing., predsjednik ogranka
Požega, najavio je otvaranje poučne staze u Hajderovcu
u svibnju 2011. Predložio je da se u sklopu
svečanosti tamo održi i sjednica Upravnog i Nadzornog
odbora HŠD-a, a sve u znaku obilježavanja
Međunarodne godine šuma.


Mr. sc. Josip Dundović, predsjednik Sekcije za biomasu,
izvijestio je o posjetu delegacije na čelu s
austrijskim saveznim ministrom Nikijem Berlakovćem,
resornom Ministarstvu, Ministarstvu kulture,
kao i Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja. U programu koji se odnosi na šumarstvo i
drvnu industriju tema je bila važnost drva kao ener genta.
Kronološki su navedene aktivnosti od 2002.
godine, a posebno je istaknuta suradnja grada Našica
s Europskim centrom za obnovljive izvore energije u
Güssingu, što je zanimljivo i za ostale manje gradove
i općine.


Ravnateljica Uprave za šumarstvo MRRŠVG
Bierka Šavor, dipl. ing., u vezi s aktivnostima glede
obilježavanja Međunarodne godine šuma, stavila je
naglasak na izložbu “Šuma okom šumara”, koja će
biti postavljena u zgradi UN-a, a otvorenju će nazočiti
sekretar UN te uz ostale državnike i naš predsjednik
Jospović. Tema koja će se prožimati kroz
cijelu manifestaciju je “Šuma i ljudi”.
Uz najavu novog Zakona o šumama, osvrnula se na
neke komentare glede ljudi koji su izabrani u Povjerenstvo
za izradu Zakona. Resorno Ministarstvo poslalo
je poziv svim šumarskim institucijama da
predlože svoje članove u Povjerenstvo, tako da ono
sačinjavaju od struke izabrani stručni ljudi. Drugi
dio Povjerenstva čine ljudi iz tijela državne Uprave.
Naime, Zakon o šumama bit će usklađen s Programom
gospodarskog oporavka Vlade RH, kojim će
se poboljšati učinkovitost i smanjiti administracija.
Površine koje su dane na služnost kroz višegodišnje
poljoprivredne nasade, kao i poljoprivredno zemljište
(livade, pašnjaci) isključit će se iz šumskog
kompleksa. Isto tako zemljište koje se u katastru
vodi kao poljoprivredno, a ustvari je već duži niz
godina obraslo šumom, uključit će se u šumski
kompleks. U skladu s tim, paralelno će se napraviti i
nužne izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom
zemljištu. Novi Zakon mora prihvatiti i realnost da
danas imamo i nove velike privatne šumovlasnike.


Dr. sc. Ivica Grbac najavio je izradu Zakona o preradi
i uporabi drva s rokom donošenja u drugom
kvartalu 2011. godine. Isti je Zakon već dva puta
prošao Prvo čitanje na Saboru RH i onda je sve
stalo. Inicijativa je ponovno pokrenuta, jer očit je
zrakoprazan prostor u tom segmentu. Operativni
program za pomoć drvnoj industriji je u tijeku i dodijeljena
su značajna sredstva kao pomoć drvoprerađivačima,
što je rezultiralo i laganim oporavkom
ovoga sektora. Pozvao je na zajedništvo i koordinaciju
drvnog i šumarskog sektora pri budućim aktivnostima.
Ad 3.


Biserka Marković, dipl. oec., voditeljica financijske
službe obrazložila je financijsko izvješće za devet mjeseci
2010. godine. Isto je jednoglasno usvojeno.


Ad 4. Prijedlog Programa rada za 2011. godinu je
iznio i obrazložio tajnik HŠD-a.


2011. godinu, koja je na inicijativu Hrvatske delegacije
na ministarskoj konferenciji UN održanoj u
New Yorku 2007. godine, proglašena Međunarodnom
godinom šuma, planiramo obilježiti zajedno s
MRRŠVG kao i drugim šumarskim institucijama,
nizom prigodnih manifestacija. Već su napravljene
predradnje za postavljanje izabranih fotografija s
bjelovarskoga Salona fotografija “Šuma okom šumara”,
u zgradi UN u New Yorku. Film “Šindra
očuvanje starih vještina”, koji je donacijom Svjetske
banke svojedobno napravio delnički ogranak
HŠD-a, kandidirat ćemo na natječaju za najbolji
film na temu šume i šumarstva. Isto tako u suradnji
s MRRŠVG ponovo ćemo tiskati knjigu pitalica u
stihovima našeg pokojnog kolege Mije Matezića,
dipl. ing. “Priče bez naslova”o poznavanju biljaka i
životinja, namijenjenu najmlađemu uzrastu. Na
našim WEB stranicama postavit ćemo interaktivni
kviz, čiji je autor prof. dr. sc. Ivan Martinić, pod naslovom
50 000 prijatelja šume. U svrhu obilježavanja
Međunarodne godine šuma, i popularizacije
naše struke, zajedno s ograncima prirediti ćemo još
niz prigodnih manifestacija.


Kao i do sada, planiramo organizirati tematske sjednice
s aktualnom problematikom, koja će zahtijevati
iskazivanje našega stava i stručnog mišljenja. Ponajprije,
mislimo se aktivno uključiti u izradu novog Zakona
o šumama, nastaviti s aktivnim sudjelovanjem
u započetom procesu restrukturiranja trgovačkog
društva Hrvatske šume d.o.o., utvrđivanja ekološke
mreže NATURA 2000., kao i svih događanja vezanih
izravno, ili s mogućim posljedicama (Kanal Dunav-
Sava) na šume i šumska zemljišta.


Poticat ćemo i pomagati ogranke da nastave s aktivnostima
promicanja šumarske struke kroz izdavaštvo,
organizaciju stručnih skupova, radionica,