DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 112     <-- 112 -->        PDF

okruglih stolova i stručnih ekskurzija. Nastavit s akcijom
podizanja spomen obilježja istaknutim članovima,
kao i pomagati već uhodane projekte,
međunarodnu izložbu fotografija “Šuma okom šumara”
bjelovarskoga ogranka, podizanje šumarskih
muzeja i slično.


Dan hrvatskoga šumarstva 20. lipnja, kao i svake
godine obilježit ćemo prigodnim događanjima i
115. Redovitom skupštinom HŠD-a. Aktualnu stručnu
temu Skupštine naknadno ćemo definirati.
Kako se ovogodišnje Dane hrvatskoga šumarstva
planira obilježiti i tradicionalnim natjecanjima šumarskih
radnika, mjesto događanja dogovorit ćemo
s poslovodstvom Hrvatskih šuma d. o. o.


I u 2011. godini nastavit ćemo s aktivnostima koje
su već postale tradicionalne, a to je priprema ekipe i
sudjelovanje na Europskom prvenstvu šumara u
nordijskom skijanju na 43. EFNS-u, koji će se održati
od 5. do 12. ožujka 2011. u Oestersundu u
Švedskoj, i ALPE-ADRIA skijaškom natjecanju šumara
Italije, Austrije, Slovenije i Hrvatske, kojemu
smo ove godine mi domaćini.


Kako se približava 2013. godina kada je Hrvatska
domaćin 45. EFNS natjecanja, potrebno je intenzivirati
radove na pripremi ovog zahtjevnog projekta.


I u svojoj 135. godini izlaženja, nastojat će se da
naše znanstveno-stručno i staleško glasilo Šumarski
list, bude što kvalitetniji i da redovito izlazi u 6 dvobroja,
kao i WEB izdanje Šumarskoga lista. Svakako
nastojati zadržati visoki status A1 SCI
bodovanja znanstvenih članaka.


Kako zbog bolesti prof. dr. sc. Branimira Prpića nije
tiskana knjiga njegovih Uvodnika Šumarskoga lista
i odabranih znanstvenih radova, to će se učiniti tijekom
2011. godine.


U suradnji s Akademijom šumarskih znanosti početkom
2011. promovirat ćemo znanstvenu monografiju
“Šume hrvatskoga Sredozemlja”.


Nastavit će se na izradi Šumarskog informacijskodokumentacijskog
centra, kao mjesta gdje će se
stjecati sve informacije o djelovanju šumarske
struke u Hrvatskoj, kako bi se sigurno pohranile za
buduća vremena, a potom i uspostavili mehanizmi
za učinkovito servisiranje tim informacijama svih
zainteresiranih. Dokumentacijski centar sastoji se
od:

Imenika hrvatskih šumara

Bibliografije i digitalne arhive Šumarskoga lista

Šumarske biblioteke

Internetskog sustava “sumari.hr”

Fotoarhive HŠD kao projekta koji bi obuhvatio svu
fotografsku građu

Informacijsko-dokumentacijskog servisa.


HŠD će i nadalje potpomagati i koordinirati radom
Sekcija, kako već uhodanih, Hrvatske udruge za
biomasu, Pro-Silva Croatia, Ekološke sekcije i Sekcije
za zaštitu šuma, tako i novoformirane Sekcije
za kulturu, sport i rekreaciju. Posebice vezano za
rad ove sekcije, pokrenut ćemo niz kulturnih događanja
u prostorima Šumarskoga doma (npr. Glazbene
večeri u Šumarskom domu).


Već duže vrijeme sazrijeva ideja o snimanju filma o
Hrvatskom šumarskom društvu. Tijekom 2011. planiramo
napraviti predradnje za pokretanje tog projekta.


Kako su postojeće članske iskaznice neadekvatne,
kako veličinom tako i sadržajem, tiskat ćemo nove.


Uspješnim domaćinstvom grupi Švicarskih šumara,
kao i organizacijom EFN susreta Europski šumara,
dobili smo poziv za uzvratni posjet u Švicarsku,
kanton Aargau, i Estoniju. Ukoliko se usklade termini
i zainteresiranost članova našeg Upravnog i
Nadzornog odbora, nastojat ćemo ostvariti jednu od
ovih stručnih ekskurzija.


Na Šumarskom domu uz tekuće održavanje, od ve ćih
zahvata planira se izmijeniti dotrajale krovne
prozore.
Sekcija – Hrvatska udruga za biomasu


Hrvatska udruga za biomasu u 2011. godini planira
sljedeće aktivnosti:


Putem 6. Hrvatskih dana biomase u sklopu 13. Europskih
dana biomase regija 2011., organizirati će
02. 09. 2011. u Našicama, povodom festivala “Dani
slavonske šume”, a u sklopu Hrvatsko-austrijskog
gospodarskog skupa, međunarodni stručni skup na
temu “Biomasa (električna i toplinska energija),
bioplin i biogoriva”.


Tijekom 2011. godine održat će više predavanja za
ogranke HŠD i lokalne samouprave.


Izdavanje publikacija i promidžbenih materijala, priprema
podloga za toplinsku energetsku politiku
putem: HGK Zajednice obnovljivih izvora energije,
Grupacije za biomasu i Radne skupine za energetsko
iskorištavanje šumske biomase Ministarstva regionalnog
razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.


Predavanja i kooperacija sa drugim organizacijama
i udrugama koje imaju slične ciljeve, na primjer:
iz tuzemstva: Šumska biomasa d.o.o., kćerka HŠ d.o.o.
i Obnovljivi izvori energije d.o.o. kćerka HEP d.d., na
provedbi 5-godišnjeg Sporazuma HEP d.d. i HŠ d.o.o.
potpisanog 7. rujna 2007. godine u Našicama


iz inozemstva: C.A.R.M.E.N. e.V. Straubing, Bavarska
na 18. CARMEN Simpoziju Straubing, 2011.;
Austrijska i Europska udruga za biomasu na Srednjeeuropskoj
konferenciji o biomasi, Graz, 26. – 29.