DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 114     <-- 114 -->        PDF

FINACIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2011. GODINU


PRIHODI
1 Prihodi od usluga
2 Prihodi od članarina
3 Prihodi od kamata
4 Prihodi od iznajmljivanja imovine
5 Prihodi od donacija: Državni proračun/
lokalna samouprava
6 Ostali prihodi od donacija
7 Prihodi od pretplate na Šumarski list
8 Prihodi – ostalo
UKUPNO PRIHODI:
RASHODI
Rashodi za zaposlene
9 Plaće, porezi, prirezi, doprinosi
10 Ostali rashodi za zaposlene (naknade)
Materijalni rashodi
11 Rashodi za službena putovanja
12 Rashodi za materijal i energiju
13 Rashodi za usluge: Telefon i pošta
14 Usluge tekućeg održavanja
15 Komunalne
16 Intelektualne usluge
17 Računalne usluge
18 Grafičke
19 Ostale
Ostali rashodi poslovanja
20 Premije osiguranja
21 Reprezentacija
22 Članarine
23 Stručna putovanja, savjetovanja
24 Stručna literatura
25 Troškovi vanjskih suradnika
26 Amortizacija
27 Bankovne usluge
28 Ostali rashodi
UKUPNO RASHODI:


Nakon što je Biserka Marković, dipl. oec., voditeljica
financijske službe obrazložila financijski plan za
2011. godinu, program rada i financijski plan za 2011.
godinu jednoglasno su usvojeni.


Ad 5.


Na 2. sjednici Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a
kao kadidati za predsjednika Sekcije za kulturu, sport i
rekreaciju predloženi su Branko Meštrić, dipl. ing. i Oliver
Vlainić, dipl. ing. Odlučeno je da se članovi Upravnog
odbora, do održavanja sljedeće sjednice, očituju
tajniku HŠD-a o svom izboru. Većinu glasova dobio je
Oliver Vlainić. Predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević


HŠD UKUPNO HŠD CENTRALA OGRANCI


0,00 0,00 ,00
737.760,00 0,00 737.760,00
25.000,00 20.000,00 5.000,00
2.200.000,00 2.200.000,00
120.000,00 120.000,00
185.000,00 0,00 185.000,00
440.000,00 440.000,00
160.240,00 15.700,00 144.540,00
3.868.000,00 2.795.700,00 1.072.300,00


830.000,00 830.000,00 ,00
30.000,00 30.000,00 ,00


30.000,00 30.000,00 ,00
65.000,00 60.000,00 5.000,00
65.000,00 65.000,00 ,00
420.000,00 420.000,00 ,00
45.000,00 45.000,00 ,00
300.000,00 290.000,00 10.000,00
50.000,00 50.000,00 ,00
365.000,00 328.000,00 37.000,00
32.000,00 27.000,00 5.000,00


28.000,00 26.000,00 2.000,00
570.000,00 133.080,00 436.920,00
30.000,00 25.000,00 5.000,00
690.000,00 162.400,00 527.600,00
40.000,00 32.000,00 8.000,00
80.000,00 69.680,00 10.320,00
55.000,00 55.000,00 ,00
15.000,00 9.000,00 6.000,00
128.000,00 108.540,00 19.460,00


3.868.000,00 2.795.700,00 1.072.300,00


čestitao mu je na izboru za predsjednika Sekcije za kulturu,
sport i rekreaciju, a kolega Oliver Vlainić prigodnim
se riječima zahvalio na povjerenju.


Na 2. sjednici Upravnog i Nadzornog odbora HŠDa
odlučeno je da Povjerenstvo: Marina Mamić, Oliver
Vlainić i Damir Delač predlože oblik i formu nove
članske iskaznice HŠD-a. Veličina iskaznice biti će kao
i osobne iskaznice ili kreditne kartice. Povjerenstvo je
predočilo tri prijedloga: