DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 117     <-- 117 -->        PDF

IN MEMORIAM
ZVONIMIR HORVATIĆ (1930 – 2010)


Zvonimir Horvatić, dipl. ing
šum., stručni suradnik u Zavodu za
geodeziju Šumarskog fakulteta u
Zagrebu rođen je 27.12.1930. go-
dine u Zagrebu.


Osnovnu školu završio je 1941. i
IV mušku gimnaziju 1950. godine u
Zagrebu. Iste godine upisuje Poljopri
vredno-šumarski fakultet. Apsolvi
rao je školske godine 1954./55. i
uz rad diplomirao 1965. godine. Go-
dine 1955. započeo je radni odnos u
Zavodu za geodeziju na radnom mjestu
laboranta. Već sljedeće godi ne
prelazi na mjesto tehničkog suradnika
u istom Zavodu, a 1968. godine
izabran je za stručnog suradnika na
Katedri za geodeziju, na tom mjestu
ostaje cijeli radni vijek do umi rovljenja
1. siječnja 1996. godine.


Plodan je stručni i znanstveni
rad kolege Zvonimira Horvatića tijekom
radnog odnosa u Zavodu za
geodeziju. Z. Horvatić je koautor
12 stručno-znanstvenih objavljenih
radova sa suradnicima: R. Fintić, B.
Hrašovec, Z. Kalafadžić, V. Kušan i


R. Pernar.
Umjesto citiranja članaka navodimo
obrađivanu sljedeću problematiku:
Metode poluokularne visine
stabala u stereomodelu; kartiranje
busolnih vlakova, određivanje stupnja
oštećenosti bukve i jele; oštećenost
šuma NP Plitvička jezera;
oštećenost šuma NP Risnjak, ošteće


nost šuma infracrvenih (ICK) aerosnimki;
zdravstveno stanje jele u jugozapadnoj
Hrvatskoj na temelju
ICK aerosnimki; oštećenost šuma
bukve i jele u Hrvatskoj primjenom
ICK aerosnimki; oštećenost šume i
okoliša u Spačvi; oštećenost šuma u
Republici Hrvatskoj primjenom ICK
aerosnimki.


Aktivno je surađivao s Odjelom
za ekologiju i tipologiju šuma u Šumarskom
institutu. Sa suradnicima
sudjelovao je s referatom na VI.
IUFRO simpoziju o jeli (Tannen –
symposium) u Zagrebu 1990. go-
dine i na savjetovanju na Brijunima
1992. godine.


Od gimnazijskih dana, od 1945.
ili od velike mature i upisa na Šumar


ski fakultet 1950. godine prošlo je 65
godina, nešto manje od prosječnog
ljudskog vijeka. Kolega Horvatić ili
Zvonko, kako smo ga iz milja zvali,
ostaje dio sviju nas gimnazijalaca,
studenata, nastavnika i profesora.
Posebno je tijekom radnoga vijeka
bio omiljen i cijenjen od studenata na
terenskim vježbama iz geodezije,
kada se je tražila pomoć i savjet kako
riješiti zadatke na terenskoj praksi,
kako se pripremiti za kolokvij prije
ispita. Zvonko je bio pristupačan, srdačan,
cijenjen, jednostavan i drag. S
blagim smiješkom, a ponekad i s
malo dobronamjernog humora, pružao
je traženu pomoć generacijama
studenata.


Iznenada, tiho i samozatajno,
kako je radio i živio, shrvan teškom
i dugotrajnom bolešću o kojoj je
govorio s izuzetnom mirnoćom,
kao da se ništa ne događa, 28. srp nja
2010. godine zauvijek nas je
ostavio naš dragi kolega Zvonko.


Sada kada Zvonko nije više s
nama, ostaju nam samo drage i neizbrisive
uspomene. Pamtit ćemo
ga kao izuzetnog stručnjaka iz područja
geodezije, fotogrametrije i
daljinskih istraživanja. Dragi naš
Zvonko velika ti hvala za sve što si
učinio za hrvatske šume i za nezaboravne
naše susrete. Dio si nas i
ostaješ u našim sjećanjima.


Miroslav Harapin