DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 35     <-- 35 -->        PDF

M. Cojzer, R. Brus: SPECIES COMPOSITION AND SUCCESSIONAL PATHWAYS ON ABANDONED ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 581-591
It is evident (Tab. 3) that the species density of spe-the density of shrub species individuals. In forest the
cies individuals was a little higher in forest than on density of tree species individuals was twice as high as
abandoned land. There was no difference in the density the density of tree species individuals on abandoned
of all species individuals at p<0.05 between the forest land. And the density of shrub species individuals was
and abandoned land treatments. But there was a diffe-considerably higher on abandoned land than in forest.
rence in the density of tree species individuals and in


Table 4
The average number of individuals per plant species, separately for forest and abandoned land and according to
treatments (developmental phases). Data are shown as a number of individuals ha-1.


Tablica 4. Prosječan broj jedinki pojedinih vrsta drveća i grmlja, posebno za šumu i napuštena zemljišta te odvojeno/posebno
po tretmanima (stadiji razvoja šuma). Podaci su izraženi u brojevima jedinki po hektaru.


Species
Vrste
Tree/
shrub
Drveće/
grmlje
Forest
Šuma
Abandoned land
Napuštena zemljišta
Treatments
Tretmani
Average
number of
individuals
Prosječan
broj
jedinki (ha-1)
Presence
number of
plot
Frekvencija
pojavljanja
po plohama
Average
number of
individuals
Prosječan
broj
jedinki (ha-1)
Presence
number of
plot
Frekvencija
pojavljanja
po plohama
A B C D E F
Picea abies tree -drveće 750 4 125 4 0 50 75 50 550 150
Abies alba tree -drveće 11650 6 500 2 0 0 500 8600 3050 0
Pinus sylvestris tree -drveće 130 2 475 2 0 200 275 50 80 0
Pinus strobus tree -drveće 160 1 0 0 0 0 0 0 160 0
Larix decidua tree -drveće 50 1 0 0 0 0 0 0 0 50
Fagus sylvatica tree -drveće 145115 13 5450 14 0 475 4975 102015 37350 5750
Malus sylvestris tree -drveće 0 0 250 3 0 150 100 0 0 0
Pyrus pyraster tree -drveće 50 1 5910 10 0 870 5040 50 0 0
Quercus petraea tree -drveće 35030 13 18465 26 200 4455 13810 22330 5850 6850
Castanea sativa tree -drveće 13685 9 5950 17 0 1050 4900 1055 11130 1500
Aesculus hippocastanum tree -drveće 0 0 50 1 0 50 0 0 0 0
Robinia pseudacacia tree -drveće 0 0 725 2 125 600 0 0 0 0
Juglans regia tree -drveće 1210 4 3240 17 0 1985 1255 0 160 1050
Acer pseudoplatanus tree -drveće 8880 11 34735 29 400 12480 21855 810 5620 2450
Acer platanoides tree -drveće 50 1 1195 6 0 150 1045 0 50 0
Fraxinus excelsior tree -drveće 50 1 2125 2 0 25 2100 0 0 50
Ulmus glabra tree -drveće 800 3 200 2 0 25 175 0 800 0
Ulmus carpinifolia tree -drveće 0 0 1375 2 0 500 875 0 0 0
Tilia cordata tree -drveće 3695 9 1830 15 0 900 930 1315 1130 1250
Carpinus betulus tree -drveće 52185 13 141360 30 50 29140 112170 7135 11750 33300
Sorbus domestica tree -drveće 0 0 50 1 0 0 50 0 0 0
Prunus avium tree -drveće 17415 13 8825 22 30 2955 5840 8795 4720 3900
Prunus domestica tree -drveće 100 2 17855 13 1350 2140 14365 0 0 100
Prunus cerasus tree -drveće 0 0 275 2 0 175 100 0 0 0
Acer campestre tree -drveće 12920 14 32580 30 1490 17300 13790 2680 5890 4350
Sorbus torminalis tree -drveće 7480 9 2230 10 100 100 2030 4850 2130 500
Fraxinus ornus tree -drveće 8435 8 17025 17 315 6570 10140 615 2470 5350
Quercus cerris tree -drveće 0 0 4555 7 0 2850 1705 0 0 0
Populus tremula tree -drveće 1050 2 17370 12 0 12210 5160 0 0 1050
Populus alba tree -drveće 0 0 2295 2 0 150 2145 0 0 0
Alnus glutinosa tree -drveće 6300 1 39610 12 400 26825 12385 0 0 6300
Alnus incana tree -drveće 0 0 500 1 0 0 500 0 0 0
Betula pendula tree -drveće 580 2 8910 16 1485 3100 4325 0 80 500
Salix caprea tree -drveće 490 2 4805 12 0 4000 805 0 490 0
Salix sp. tree -drveće 0 0 300 1 0 0 300 0 0 0
Cornus sanguinea shrub - grmlje 5550 7 194550 34 54870 100615 39065 2850 650 1850
Crataegus monogyna shrub - grmlje 1200 6 11545 15 2475 840 8230 250 650 300
Prunus spinosa shrub - grmlje 350 1 34700 19 11825 19400 3475 0 0 350
Ligustrum vulgare shrub - grmlje 4000 4 18695 18 1005 9185 8505 750 700 2550
Corylus avellana shrub - grmlje 7675 10 41375 18 0 13000 28375 225 4850 2800
Sambucus nigra shrub - grmlje 9910 6 11650 10 0 7225 4425 1010 7600 1300
Viburnum lantana shrub - grmlje 1350 2 3365 5 685 1280 1400 0 1300 50
Viburnum opulus shrub - grmlje 0 0 765 2 0 365 400 0 0 0
Berberis vulgaris shrub - grmlje 50 1 475 2 0 425 50 0 0 50
Lonicera xylosteum shrub - grmlje 150 1 100 1 0 0 100 0 0 150
Juniperus communis shrub - grmlje 50 1 4140 3 0 1840 2300 0 0 50
Rosa sp. shrub - grmlje 50 1 10685 23 2580 5850 2255 0 0 50
Frangula alnus shrub - grmlje 0 0 2605 7 0 975 1630 0 0 0
Euonymus europaea shrub - grmlje 0 0 3750 7 2000 1700 50 0 0 0