DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 44     <-- 44 -->        PDF

V. Cetl, B. Barišić, I. Šarušić: PREVOĐENJE KATASTARSKIH PODATAKA U NOVI DRŽAVNI ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 593-602
transformaciju ili nabavu potrebnih
podloga u novom sustavu, ukoliko
ih se želi koristiti za preklop s katastarskim
planom.


Na temelju Odluke (DGU 2005),
DGU donosi program uvođenja
novih geodetskih datuma za raz doblje
od 2005. godine do 2009.
godine. Zadatkom C definira se
prelazak katastarskih podataka u
novi sustav.


Prelazak iz katastra zemljišta u
katastar nekretnina omogućen je i
po jedinačnim prevođenjem katastar
skih čestica u katastar nekretnina,
ali da bi to toga došlo potrebno
je ispuniti neke preduvjete od kojih
je najvažniji homogenizacija katastarskog
plana.


Ovaj rad upravo se bavi pitanjem
homogenizacije katastarskog
plana te nužnom transformacijom
njegovog sadržaja u novi sustav
HTRS96/TM. Ispitani su različiti
načini transformacije podataka katastarskog
plana u HTRS96/TM te
utjecaj gustoće identičnih točaka
potrebnih za homogenizaciju katastarskog
plana. Za područje ispitivanja odabrana je izmjere koji su korišteni pri kontroli uspješnosti postu


K.o. Brckovljani (slika 1) za koju postoje i podaci nove paka transformacije i homogenizacije.
Slika 1. K.o. Brckovljani (preklop DKP i DOF5)


Figure 1 Cadastral district Brckovljani (DCM and DOP5 overlay)


2. METODE RADA – Work methods
Glavni preduvjet za početak prevođenja u novi su-obliku (DKP) što je ostvareno za gotovo cijeli teritorij
stav je posjedovanje katastarskog plana u digitalnom Republike Hrvatske.


2.1. Transformacija katastarskog plana u HTRS96/TM
Transformation of the cadastral plan in HTRS96/TM


Prevođenje podataka digitalnog katastarskog plana u pružanje učinkovitih metoda međudatumskih transfornovi
sustav obavlja se transformacijom. Prema prepo -macija glede zahtjeva korisnika za točnošću transformiruci
OpenGIS®, a koja je u skladu s dokumentom ISO ranih podataka. Metode koje se danas razvijaju s obzirom
19111 Geographic Information – Spatial referencing by na različite zahtjeve točnosti transformacije na državnoj
coordinates (ISO 2007), transformacije se razlikuju ovi-razini su predočene u tablici 1.


s no o tome jesu li transformacijski


Tablica 1. Metode transformacije (Bašić 2009)


parametri unaprijed definirani i poz-


Table 1 Transformation methods (Bašić 2009)


nati, ili se oni empirijski određuju.
U prvom slučaju govorimo o konverziji
(transformacija s unaprijed
poznatim parametrima), a u drugom


o transformaciji (parametri se empirijski
određuju odnosno računaju)
(Roić i Cetl 2002).
Jedan od izazova prelaska na novi
referentni koordinatni sustav kartografske
projekcije HTRS96/TM je i


Metoda transformacije
Transformation method
~točnost
~accuracy
Napomena
Note
1
GRID metoda
GRID method 0,1-0,3 m
Povećana točnost
High accuracy
2
7-parametarska transformacija
7-parameters transformation 1 m
Srednja točnost
Medium accuracy
3
Transformacija Molodenskog
Molodensky transformation 5 m
Smanjena točnost
Reduced accuracy
4
Simple Block Shift metoda
Simple Block Shift method 10 m
Smanjena točnost
Reduced accuracy