DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 45     <-- 45 -->        PDF

V. Cetl, B. Barišić, I. Šarušić: PREVOĐENJE KATASTARSKIH PODATAKA U NOVI DRŽAVNI ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 593-602
Pri obradi katastarskog plana K.o. Brckovljani,
važno je naglasiti da je transformacija napravljena prije
procesa homogenizacije, iz razloga što su već postojale
podloge (digitalni ortofoto plan u mjerilu 1:5000 –
DOF5) koje se nalaze u novoj projekciji.


Ispitana su dva modela transformacije: prvi je uključivao
transformaciju katastarskog plana pomoću Jedinstvenog
transformacijskog modela (GRID meto da)
implementiranog u programu T7D (Liker i dr. 2010), a
drugi 7-parametarsku transformaciju uporabom Auto-
CAD Map 3D softvera.


T7D nalazi se u testnoj fazi te njegova GRID transformacija
još nema službenu težinu. Budući da je Jedinstveni
transformacijski model implementiran jedino
u specijalizirani programski paket T7D koji ima mogućnost
učitavanja listi koordinata, ali ne i složenijih
grafičkih formata u kojima je većinom pohranjena geometrija
prostornih podataka, trebalo je obaviti potrebne
prilagodbe. Katastarski plan K.o. Brckovljani preuzet
je u izvornom digitalnom AutoCAD formatu (*.dwg).
Kako ne postoji mogućnost da se izravno izvuku podaci
o položaju grafičkih objekata u ovom formatu,
odlučeno je da se naprave potrebne prilagodbe uz
pomoć LISP programskog jezika integriranog u Auto-
CAD, koji se u pravilu koristi za razne vrste automatizacija
u postupku nastanka i održavanja digitalnog
crteža. Osnovna ideja bila je da se struktura digitalnog
katastarskog plana u potpunosti očuva, te da se jedina
promjena obavi na koordinatama sadržanih objekata.


Sukladno specifikacijama (DGU 2007), digitalni katastarski
plan sadrži samo 3 vrste grafičkih objekata:
tekst, blok i liniju. Za svaki od njih priređena je datoteka
koordinata karakterističnih točaka svih sadržanih
objekata u formatu prilagođenom za učitavanje u T7D.
Nakon transformacije koordinata u novi sustav uslijedila
je automatizirana rekonstrukcija katastarskog pla na,
pri kojoj je ispunjen osnovni uvjet – u potpunosti je
očuvana njegova struktura. Nakon provedenog postupka
katastarski plan K.o. Brckovljani uspješno je
transformiran u novi sustav upotrebom Jedinstvenog
transformacijskog modela.


Drugi način transformacije katastarskog plana K.o.
Brckovljani bio je 7-parametarska transformacija provedena
uz pomoć softvera AutoCAD Map 3D, pri čemu
su korišteni najkvalitetniji parametri na državnoj razini
određeni iz skupa od 5200 identičnih točaka novog i
starog sustava (Bašić 2009). Opravdanost ovakvog izbora
temelji se na činjenici da je po pitanju parametara
ovo trenutno najbolje službeno rješenje i najjednostavnije
obzirom na tehničku zahtjevnost postupka.


Za kontrolu kvalitete obavljenih transformacija poslužila
je izmjera uzorka trigonometrijskih točaka s područja
K.o. Brckovljani, odrađena pomoću “Visoko
preciznog pozicijskog servisa” (VPPS) CROPOS sustava.
Tijekom terenskih radova obavljena su mjerenja
na 4 trigonometra, čiji je položaj poznat u starom sustavu,
dok je u novom određen iz ovih mjerenja, ali i
transformacijama koordinata iz starog sustava.


2.2. Homogenizacija katastarskog plana
Cadastral plan Homogenization


Kao jedan od glavnih preduvjeta za pojedinačno prevođenje
katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske
čestice katastra nekretnina javlja se
homogenizacija katastarskog plana. Homogenizacijom
se katastarski plan katastra zemljišta dovodi u službeni
referentni sustav i ispravljaju se unutrašnje nehomogenosti,
kako bi se daljnje održavanje moglo provoditi po
propisima o katastru nekretnina, ponajprije neposrednim
mjerenjima oslonjenim na geodetsku osnovu (Roić
i dr. 2009). Homogenizacija je u pravilu nužna za katastarske
planove nastale grafičkom izmjerom upravo
zbog tehničkih ograničenja ove metode u pogledu točnosti
(Barišić i dr.2010).


Homogenizacija katastarskog plana obavlja se uspoređivanjem
sadržaja katastarskog plana i digitalnog ortofoto
plana. Uspoređivanjem se određuju točke koje se
mogu smatrati identičnima na katastarskom planu i na
terenu (DGU 2009). Očekivana položajna točnost digitalnog
ortofoto plana u mjerilu 1:5000 okvirno iznosi
oko 1 metar, što ga uz činjenicu da je njime prekriveno
cijelo područje Republike Hrvatske čini glavnom podlogom
za izvođenje postupka homogenizacije.


Za K.o. Brckovljani dostupan je digitalni ortofoto
plan u mjerilu 1:5000 (DOF5) izrađen iz cikličkog snimanja
Republike Hrvatske. DOF5, kao podloga za homogenizaciju,
preuzet je u novom – HTRS96/TM
sustavu, pa je iz tog razloga i napravljena prvo transformacija
katastarskog plana u novi sustav, a tek zatim
sama homogenizacija.


Bitno je naglasiti da su bili dostupni i podaci nove
katastarske izmjere, te također i digitalni ortofoto plan
u mjerilu 1:2000 (DOF2) izrađen za potrebe njene provedbe.
Ti podaci poslužili su za kontrolu izvedene homogenizacije,
ali ne i za proces same homogenizacije
katastarskog plana, iz razloga što ostala područja neće
niti imati ovakvih podataka.


Prije početka procesa homogenizacije provedena je
vizualna usporedba katastarskog plana i DOF5 koji će
poslužiti kao podloga za homogenizaciju. Njihovom
vizualnom usporedbom grubo je procijenjena stvarna
potreba za homogenizacijom.