DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 50     <-- 50 -->        PDF

V. Cetl, B. Barišić, I. Šarušić: PREVOĐENJE KATASTARSKIH PODATAKA U NOVI DRŽAVNI ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 593-602
Slika 4. Preklop DKP i DOF5 nakon homogenizacije


Figure 4 DCM and DOP5 overlay after the homogenization


ljenog odstupanja, što je uzrokovano malim brojem IT u
ovoj gustoći, a što izravno utječe na manje zadiranje u
samu geometriju izvornog katastarskog plana.


Na područjima s katastarskim česticama velikih površina
(poljoprivredno i šumsko zemljište) biti će teško
zadovoljiti zakonom propisane uvjete.


Većini korisnika katastarskih podataka bitan je vizualni
rezultat homogenizacije (slika 4).


Sa slike je jasno vidljiv rezultat homogenizacije u odnosu
na nesklad katastarskog plana i stanja u naravi prije
provedene homogenizacije. Ovako dobiveni podaci pružaju
dobru osnovu za daljnje korištenje i održavanje.


4. ZAKLJUČAK – Conclusion
Prevođenje katastarskih podataka u novi službeni referenti
sustav ima mnoge prednosti, od povećanja položajne
kvalitete i međusobne podudarnosti podataka do
uporabe GNSS metoda bez potrebe za dodatnim međudatumskim
transformacijama. Međutim, to je posao koji
još praktički nije niti započeo. Iz tog razloga je u ovom
radu obavljeno ispitivanje metoda transformacije katastarskih
podataka u novi službeni referentni sustav.
Transformirana je katastarska općina, čiji su listovi katastarskog
plana nastali grafičkom metodom izmjere, a
upotrijebljene su dvije vrste transformacija: 7-parametarska
transformacija i Jedinstveni transformacijski
model. Provedenim analizama nakon transformacije
utvrđeno je da JTM, osim što funkcionira za cijelo područje
Republike Hrvatske bez potrebe dodatnog utvrđivanja
parametara, pruža i zadovoljavajuću točnost
potrebnu za transformaciju katastarskih planova u novi
sustav. Za K.o. Brckovljani transformacija nije utjecala
na geometriju podataka te je homogenost podataka
ostala na istoj razini kao i prije homogenizacije. Iz tog je


razloga nakon postupka transformacije bilo potrebno
provesti i postupak homogenizacije katastarskog plana.


Pristup po kojemu se katastarski plan transformira,
pa tek onda naknadno homogenizira, mogao bi poslužiti
kao osnova u slučajevima gdje postoje podloge potrebne
za izvođenje homogenizacije u novom sustavu.
U tom bi se slučaju identične točke, ali i kontrolne
točke, potrebne za proces homogenizacije mogle izravno
mjeriti CROPOS-om u novom sustavu, što bi pridonijelo
još većoj kvaliteti same homogenizacije
katastarskog plana.


Transformacija katastarskih podataka u novi referentni
sustav neće riješiti unutarnju nehomogenost podataka.
Iz tog razloga, a i iz zakonskih razloga,
potrebno je provesti homogenizaciju katastarskog plana
da bi se mogao postupno osnivati katastar nekretnina.
Homogenizaciju je potrebno provesti nad svim listovima
katastarskog plana nastalim grafičkom metodom
izmjere. Analizom podataka nakon homogenizacije
utvrđeno je da je predviđeni broj identičnih točaka koji