DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 60     <-- 60 -->        PDF

P. Kovácsová, M. Antalová: PRECISION FORESTRY – DEFINITION AND TECHNOLOGIES Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 603-611
on computed tomography. Proceedings of the management in Slovakia. In: Workshop on Decifirst
international precision forestry cooperative sion Support Systems in Sustainable Forest Ma-
symposium, (s. 109–118). Washington. nagement – Experiences and Perspectives


Lisbon, 19-21 April 2010.


Suchomel, J., Belanová, K., 2009: Influence of
Selected Meteorological Phenomena on Work Ziesak, M. (2006). Precision Forestry - An overview
Injury Frequency in Timber Harvesting Process, on the current status of Precision Forestry. A lite-
Croatian Journal of Forest Engineering, Vol. 30, rature review. In: “Precision Forestry in planta-
No. 2. tions, semi-natural and natural forests” IUFRO


Precision Forestry Conference 2006 Technical


Taylor, S., Veal, M., Grift, T., McDonald, T., &
University Munich 5 – 10 March 2006 – Stellen-


Corley, F. (2002). Precision Forestry: Operabosch
University http://academic.sun.ac.za/fore


tional tactics for today and tomorrow. 25th anstry/
pf2006/publications.html


nual Meeting of the council of Forest Engineers.
www.eng.auburn.edu/files/file169.pdf Tuček, J., Suchomel, J. (2003). Geoinformatika
v sprístupňovaní lesov a optimalizácii ťažbovo


Tuček, J., & Ligoš, J. (2002). Forest canopy infdopravných
technológií – Možnosti, stav a per


luence on the precision of location with GPS respektívy.
Zvolen (s. 166), ISBN 80-228-1315-X.


ceivers. Journal of Forest science , s. 399–407.
www.cazv.cz/2003/2002/les9_02/tucek.pdf Wilson,D., Hoyt,S., & John, D. S.(2001). Diemeter
sensing using radio frequency identification


Tuček, J., Majlingová, A. (2010). DSS tools in fofor
precision forestry applications. Proceedings


rest management in Slovakia. In: Workshop on
of the first international precision forestry coope-


Decision Support Systems in Sustainable Forest
rative symposium, (s. 77–81). Washington.


Management – Experiences and Perspectives
Tuček, J., Majlingová, A. (2010). The objectives
and application of selected DSS tools in forest


SAŽETAK: Članak upoznaje znanstvenu i stručnu javnost s osnovnim informacijama
vezanima za pojam “precizno šumarstvo”. Ovaj termin obuhvaća
novi koncept šumarskog djelovanja koji se oslanja na moderne alate i
tehnologije, s ciljem dobivanja što veće količine pravodobnih i korektnih informacija
nužnih za sustav podrške pri odlučivanju. “Precizno šumarstvo”
jednako je vezano uz zadovoljavanje aktualnih ciljeva gospodarenja šumama
s ekonomskog, socijalnog i ekološkog stajališta, ali i s drvno-tehnološkog gledišta
šireg šumarskog sektora. Od modernih tehnologija danas su u europskom
šumarstvu najzastupljenije one vezane uz daljinska istraživanja i
geografski informacijski sustav (GIS). U novije se vrijeme u mnogim područjima
šumarske znanosti i prakse koriste različiti navigacijski sustavi. Novi
globalni trend koji se sve više primjenjuje u poljoprivredi, odnosi se na sustav
podrške pri odlučivanju – tzv. “Decision support system (DSS)”. Pojedine
tehnologije navedenog sustava već su našle praktičnu primjenu u šumarstvu.
Takvi su npr. alati za identifikaciju pogrešaka na sortimentima te instrumenti
za testiranje i mjerenje drvnog materijala. Zbog svoje praktičnosti i pravovremenih
informacija, postoji velik interes za primjenom tehnologija “preciznog
šumarstva” u mnogim područjima operativnoga šumarstva.


Precizno šumarstvo koristi razne tehnike i alate koji se različito klasificiraju.
U ovom radu klasifikacija je napravljena u 5 kategorija:


Geodetske tehnologije (GNSS - globalni navigacijski satelitski sustavi)
koje uključuju tehnologije za kartiranje šuma, inercijske navigacijske sustave,
zemaljske laserske skenere i laserski daljinomjere, od kojih je jedan model
pri kazan na slici 1.);
Avionske i satelitske tehnologije daljinskih istraživanja kao LIDAR (Light
Detection and Ranging) i IFSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar);
U realnom vremenu procesni skener za kontrolu drva (identifikacija
radio frekvencijom na slici 2., ultrazvučni detektori propadanja drva na slici
3., kompjuterizirana tomografija na slici 4.);