DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 63     <-- 63 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI – REVIEWS Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 613-622
UDK 630* 302 + 384


ORGANIZACIJSKA KULTURA I SIGURNOST PRI RADU
U HRVATSKOM ŠUMARSKOM SEKTORU
Prikaz aktualnih istraživanja u svjetlu 3. međunarodnog stručno-znanstvenog
skupa “Zaštita na radu i zaštita zdravlja”, Zadar, 14.–16. 9. 2010.


ORGANIZATIONAL CULTURE AND OCCUPATIONAL SAFETY


IN THE CROATIAN FORESTRY SECTOR


Review of current research in the light of 3rd international professional-scientific


conference “Occupational safety and health”, Zadar, 14–16. 9. 2010.


Matija LANDEKIĆ*


SAŽETAK: U prvome dijelu rada iznosi se pregled tema vezanih za zaštitu
na radu i zaštitu zdravlja, predstavljenih na 3. međunarodnom skupu “Zaštita
na radu i zaštita zdravlja” održanom u Zadru. Uvodno se, putem standardnih
pokazatelja, prikazuje nacionalna razina sigurnosti u ključnim gospodarskim
djelatnostima u Hrvatskoj. U drugom dijelu rada ukratko su prikazana aktualna
istraživanja Šumarskog fakulteta u Zagrebu, s naglaskom na potrebu
uspostave Centra za šumski rad kao pretpostavke unapređenja radne tehnike,
kvalitete i sigurnosti pri šumskome radu te organizacijske kulture, kako u privatnom,
tako i u državnom šumarskom sektoru. U središnjem dijelu rada prika
zuje se stanje zdravstvene zaštite i sigurnosti pri radu u državnom
šumarskom poduzeću u odnosu na ostale gospodarske djelatnosti u RH za
2009. godinu, pri čemu se koristi pokazatelj ‘broj ozljeda te broj priznatih
profesionalnih bolesti na 1000 zaposlenika’. Značajne razlike šumarstva u
odnosu na druge djelatnosti, unatoč prepolovljenom broju ozljeda kroz zad njih
deset godina u državnom šumarskom poduzeću, treba tražiti u i nadalje
velikom broju različitih opasnosti i visokom riziku šumskoga rada, nestandardiziranim
radnim procesima te niskoj svijesti zaposlenika, posebice o važnosti
pravilnog i ravnomjernog korištenja dnevnog radnog potencijala te općenito
dinamike rada.


Ključne riječi: sigurnost i zdravlje u šumarstvu, organizacijska kultura,
gospodarske djelatnosti RH, komparacija stanja za 2009.


1. UVOD – Introduction
U Zadru, od 22. do 25. rujna 2010. godine održan je Prethodni skup istog naslova, koji je organiziralo Ve3.
međunarodni stručno-znanstveni skup pod naslovom leučilište u Karlovcu uspješno je održan 2008. godine na
“Zaštita na radu i zaštita zdravlja”, uz sudjelovanje više Bjelolasici. Suorganizatori skupa, potaknuti pozitivnim
od 200 sudionika. Skup je održan u suorganizaciji Ve-komentarima i dojmovima od strane sudionika te prikuleučilišta
u Karlovcu, Hrvatskog zavoda za zaštitu pljenim iskustvom vezanim uz organizaciju, odlučili su
zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatskog ergonomijskog organizirati treći po redu, još mnogobrojniji i raznovrdruštva
i Državnog Sveučilišta Boise (Boise State Uni-sniji skup u Zadru, koji je u trodnevnom radu obradio
versitiy-Center for Health Policy), Idaho, USA. opsežniju problematiku zaštite na radu i zaštite zdravlja.
Osnovne teme skupa odnosile su se na:


Zaštitu na radu koja je uključila ergonomske, ekolo*
Matija Landekić, dipl. ing. šum.; Zavod za šumarske tehnike i
ške, tehničko-tehnološke i društvene čimbenike za


tehnologije; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
mlandekic@sumfak.hr štite,