DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 65     <-- 65 -->        PDF

M. Landekić: ORGANIZACIJSKA KULTURA I SIGURNOST PRI RADU U HRVATSKOM ŠUMARSKOM Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 613-622
2.1 DOPRINOS ŠUMARSKIH STRUČNJAKA SKUPU U ZADRU –
Contribution of forest experts to the meeting in Zadar
Istraživači Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
prezentirali su dva referata – M. Landekić, I. Martinić,
M. Šporčić, M. Lovrić: Sigurnost i zdravlje pri
radu u šumarstvu Hrvatske – pregled aktualnih istraživanja
Šumarskog fakulteta u Zagrebu (Zavod za šumarske
tehnike i tehnologije) i R. Rosavec, Ž. Španjol, M. Vučetić,
D. Barčić, N. Marković: Temeljna obilježja nekih
šumskih goriva (Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma).


U pregledu aktualnih istraživanja Šumarskog fakulteta
u Zagrebu izložena su tri stajališta iz tri tematska
područja:


a) Prvo istraživanje odnosi se na ocjenjivanje radne
tehnike šumarskih radnika na sječi i izradi drva te na
mehaniziranom privlačenju drva. Rezultati desetgodišnjih
kontinuiranih terenskih istraživanja odnose se na
ocjenjivanje razine radne tehnike pri glavnim šumskim
radovima. Svrha je prepoznavanje onih dijelova radnoga
procesa koji se nekorektno ili nedovoljno stručno
izvode (Landekić i dr. 2010a). Rezultati istraživanja
pokazali su da realizirani potencijal izvedbene razine
radne tehnike (Postvareni) na sječi i izradi drvnih sortimenata
u odnosu na maksimalni potencijal (Pmax) iznosi


0,84 %. Kod mehaniziranog privlačenja sortimenata
realizirani potencijal izvedbene razine radne tehnike
(Postvareni) za 2009. godinu iznosio je 0,825 %.


b) Drugi istraživački program odnosi se na ocjenu razine
mentalnog opterećenja tj. rizika od razvoja stresa
kod visokoobrazovanih šumarskih stručnjaka, što je
usko vezano za organizacijsku kulturu. Za iskaz rizika
od razvoja stresa korišten je E/R indeks kao razmjer uloženoga
napora u izvršavanje poslovnih zaduženja i vraćene
nagrade za obavljeni rad, bilo u materijalnom ili u
nematerijalnom obliku (Landekić i dr. 2010b). Rezultati
istraživanja pokazali su da 18,97 % ispitanika ima
E/R indeks iznad granične vrijednost 1,00, koja ujedno
predstavlja donju granicu rizika od razvoja stresa.


c) Treće tematsko područje odnosi se na obrazlaganje
koncepta uspostave Centra za šumski rad. Pritom se argumentira
potreba i definiraju ključne zadaće takvoga
centra u procesima akreditacije programa osposobljavanja
rukovatelja specifičnim sredstvima za rad u šumarstvu.
Isto se navodi kao važan uvjet za poboljšanje općeg
stanja zaštite i zdravlja na radu u hrvatskom, ponajprije
privatnom, ali i državnom sektoru. Na skupu u Zadru


Slika 1. Koncept “dva kruga sigurnosti šumskog rada” (Martinić 2010)


Figure 1 The concept of “two circles of security at the forest work” (Martinić 2010)