DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 66     <-- 66 -->        PDF

M. Landekić: ORGANIZACIJSKA KULTURA I SIGURNOST PRI RADU U HRVATSKOM ŠUMARSKOM Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 613-622
prof. dr. sc. Ivan Martinić prezentirao je koncept “dva
kruga sigurnosti u šumarstvu” (slika 1) za zaposlenike
koji su izravno uključeni u šumsku proizvodnju, a zaposlenici
su u privatnom i državnom šumarskom sektoru.


Prvi krug sigurnosti – vlasnik šume (šumovlasnik) u
namjeri da obavi određene šumske radove u vlastitoj
šumi, kontaktira Šumarsku savjetodavnu službu (ŠSS).
Trener sigurnog rada (posebno educiran službenik
ŠSS) upućuje šumovlasnika da angažira licenciranog
izvoditelja šumskih radova. Takvi su izvoditelji licencirani
u postupku koji provodi Hrvatska komora inženjera
šumarstva i drvne tehnologije (HKŠIDT).


Drugi krug sigurnosti – vlasnik šume (šumovlasnik)
u namjeri da obavi određene šumske radove u vlastitoj


šumi kontaktira Šumarsku savjetodavnu službu (ŠSS).
Trener sigurnog rada upućuje šumovlasnika da se
osposobi za samostalno obavljanje šumskog rada
putem tečaja/seminara koje organizira neka od ovlaštenih
ustanova za takvo osposobljavanje. Takve su ustanove
ovlaštenje za osposobljavanje dobile nakon što im
je Centar za šumski rad certificirao sve načine njihovog
osposobljavanja (program, kadrovske i tehničke pretpostavke
i dr.).


U takvom konceptu dodatna je uloga Centra za
šumski rad obavljanje nadzora nad edukacijskim i trening
centrima koji će u budućnosti provoditi osposobljavanje
univerzalnog šumskog radnika prema
standardima Europske unije (EU).


3. STANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SIGURNOSTI PRI RADU U DRŽAVNOM
ŠUMARSKOM SEKTORU U ODNOSU NA DRUGE GOSPODARSKE
DJELATNOSTI U 2009. GODINI – State of occupational health and safety in the
state forest sector in relation to other economic activity in the year 2009
Učestalost ozljeđivanja zaposlenika i udio priznatih
profesionalnih bolesti odraz je učinkovitosti mjera zaštite
i zdravlja koje se provode u pojedinom sektoru ili
u konkretnom poduzeću.


U 2009. godini je Hrvatskom zavodu za zdravstveno
osiguranje zaštite zdravlja na radu (HZZOZZR) dostavljeno
16118 prijava ozljeda na radu (Poplašen-Or lovac
i dr. 2010), što u odnosu na 268 ozljeda u
državnom šumarskom sektoru (podaci za Hrvatske
šume d.o.o.) čini iznimno velik broj. U gospodarskim


dje latnostima razvrstanim prema Nacionalnoj klasifikaciji
djelatnosti (NN 13/03), u 2009. najviše su se ozljeđivali
zaposleni u prerađivačkoj industriji (31,27 %),
zatim u graditeljstvu (12,55 %) te trgovini na veliko i
malo s popravkom motornih vozila (12,11 %). Djelatnost
poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (promatrane
skupno u nacionalnoj klasifikaciji) se sa 3,43 % ozljeda
u 2009. godini nalazi u donjem dijelu postotne liste prijavljenih
ozljeda, što je vidljivo iz tablice 2.


Tablica 2. Struktura ozljeđivanja radnika po gospodarskim djelatnostima u 2009.


Table 2 Structure of workers injures by industry in 2009


Područje
Area
Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NKD)
National classification of activities (NCA)
Broj
ozljeda
Number of
injures
Ozljede, (%)
Injures, (%)
Ukupni broj
zaposlenih
Total number
of employees
A
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Agriculture, Forestry and Fisheries 553 3,43 69560
B Rudarstvo i vađenje – Mining and quarrying 92 0,57 8841
C Prerađivačka industrija – Manufacturing 5040 31,27 272812
D
Opskrba električnom energijom, plinom i vodom
Electricity, gas and water 551 3,42 38340
E Građevinarstvo – Construction 2015 12,50 140661
F
Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila
Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles 1952 12,11 243277
G Hoteli i restorani – Hotels and restaurants 598 3,71 85946
H
Prijevoz, skladištenje i veze
Transport, storage and communication 1099 6,82 80733
I Financijsko poslovanje – Financial activities 232 1,44 38966
J
Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge
Real estate, renting and business activities 388 2,41 43328
K
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje
Public administration and defense,
compulsory social security
1146 7,11 113466
L Obrazovanje – Education 569 3,53 103718