DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 67     <-- 67 -->        PDF

M. Landekić: ORGANIZACIJSKA KULTURA I SIGURNOST PRI RADU U HRVATSKOM ŠUMARSKOM Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 613-622
M
Zdravstvena zaštita i socijalna skrb
Health and social care 1220 7,57 93309
N
Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne djelatnosti
Other community, social and personal service activities 661 4,10 53706
O
Privatna kućanstva sa zaposlenim osobljem
Private households with employed persons 0 0,00 7011
P
Izvanteritorijalne organizacije i tijela
Extra-territorial organizations and bodies 2 0,01 0
Ukupno
Total 16118 100,00 1393674
H.Š.
Hrvatske šume d.o.o.
Croatian forests Ltd. Zagreb 268 1,66 9116


Izvor: Državni zavod za statistiku – Statističke informacije 2009. godini - http://www.dzs.hr/


Source: Croatian bureau of statistics - Statistical information for year 2009. - http://www.dzs.hr/


U gospodarskoj djelatnosti poljoprivrede, šumarstva energijom, plinom i vodom (14,38) te građevinarstvu
i ribarstva, državno poduzeće Hrvatske šume d.o.o. su-(14,32). Djelatnost poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
djeluje sa 48,46 % ozljeda na radu te s 1,66 % u odnosu nalazi se na začelju sa 7,95 ozljeda na 1000 zaposlenika
na ukupni broj svih evidentiranih ozljeda na radu u (slika 2). Usporedbom broja ozljeda u Hrvatskim šu2009.
godini (tablica 2). Prema indeksu koji u omjer mama d.o.o. u odnosu na broj zaposlenih za 2009. gostavlja
broj ozljeda u odnosu na 1000 zaposlenika za po-dinu, na slici 2 uočava se izuzetno visok indeks od 29,40
jedinu gospodarsku djelatnost, on je najveći u prerađiva-ozljede na 1000 zaposlenih, što ujedno čini najviši inčkoj
djelatnosti (18,47), zatim u opskrbi električnom deks u odnosu na uspoređivane gospodarske djelatnosti.


Slika 2. Komparacija postotka ozljeda i indeksa broja ozljeda na 1000 zaposlenih prema djelatnostima u 2009. godini


Picture 2 Comparison of the percentage of injuries and the index number of injuries per 1000 employees by


activity in 2009


Objašnjenje tako visokog indeksa broja ozljeda na


1000 zaposlenika u Hrvatskim šumama d.o.o. treba tra


žiti u:


a) velikom broju različitih opasnosti i visokom riziku
šumskoga rada;


b) nestandardiziranim radnim procesima u kojima su
prisutne različite inačice radnih metoda i tehnika;


c) još uvijek nedostatna razina operativnoga nadzora
tijekom rada;


d) nedostatnoj samoosviještenosti šumskih radnika za
primjenu osobnih zaštitnih sredstava (OZS), pravilno
korištenje odmora i pravilno izvođenje radnih
zahvata prilikom izvršavanja radnih zaduženja na
šumskom radilištu.


Usporedba napravljena prema raspodjeli ozljeda tijekom
tjedna u postotnom iznosu između Hrvatskih
šuma d.o.o. i gospodarskih djelatnosti Republike Hrvatske
u 2009. godini, (prikazano na slici 3), vidi se
osjetna razlika u postotnoj zastupljenosti ozljeda ponedjeljkom,
gdje je u H.Š. d.o.o. zabilježeno 6,5 % više
ozljeda u odnosu na državni prosjek. Ostali radni dani u
tjednu ne bilježe značajnu razlika u postotnoj zastupljenosti
ozljeda, osim nedjeljom, gdje u H.Š. d.o.o. nije
zabilježena niti jedna ozljeda zbog neodvijanja šumske
proizvodnje.