DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 68     <-- 68 -->        PDF

M. Landekić: ORGANIZACIJSKA KULTURA I SIGURNOST PRI RADU U HRVATSKOM ŠUMARSKOM Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 613-622
Razlog osjetne razlike u broju
ozljeda ponedjeljkom između šumskih
radnika Hrvatskih šuma d.o.o. i
onih iz drugih gospodarskih djelatnosti,
može se djelomično objasniti
nužnošću “urađivanja” i “hvatanja”
radnog tempa na početku radnog tjedna,
koje je naglašeno vezano za
složene fizičke poslove.


Slika 3.
Postotna zastupljenost ozljeda po danima između prosijeka za RH i
Hrvatskih šuma d.o.o.


Picture 3 Percentage distribution of injuries by days between the average
for the Republic of Croatia and the Croatian Forests Ltd.


3.1 TREND PROFESIONALNIH OBOLJENJA U “HRVATSKIM ŠUMAMA” d.o.o.
U ODNOSU NA DRUGE GOSPODARSKE DJELATNOSTI U 2009. GODINI –
Trend of occupational diseases in the “Croatian forests” Ltd.
in relation to other economic activities in 2009


Profesionalna bolest je svaka bo-
lest za koju je poznato da može biti
posljedica djelovanja štetnosti koje
su u svezi s procesom rada i/ili radnim
okolišem, a intenzitet štetnosti i
duljina trajanja izloženosti je na razini
za koju je poznato da uzrokuje
oštećenje zdravlja (Šarić i Žu-
škin 2002). Razvoj i nastanak profesionalne
bolesti kod zaposlenika
uzročno-posljedično je vezan za dugotrajne
i neposredne utjecaje rada,
pa samim time se može koristiti kao
pokazatelj štetnog djelovanja radnih
uvjeta. Dijagnosticiranje, registrira-


Slika 4.
Trend zaposlenika oboljelih od profesionalnih bolesti u 2009. godini


nje i analiza nastanka profesionalne


prema izobrazbi
bolesti doprinosi adekvatnoj pro-Picture 4 The trend of employees suffering from occupational diseases according
cjeni profesionalnih rizika, te služi to the education level in 2009


kao osnova za preventivne akcije u
području zaštite zdravlja.


U registar je tijekom 2009. godine upisano 195 profesionalnih
bolesti s različitom zastupljenošću u pojedinim
gospodarskim djelatnostima (Knežević i Šarić
2010), a detaljniji prikaz broja profesionalnih bolesti po
djelatnostima vidljiv je u tablici 4.


Prosječni radni staž oboljelog radnika u Hrvatskoj
od profesionalne bolesti u 2009. godini na radnom mjestu
koje je uzrokovalo profesionalnu bolest iznosi
21,52 godine (Šarić i Žuškin 2002), dok u Hrvatskim
šumama prosječni radni staž oboljelih zaposlenika
iznosi 19,48 godina.


Opće prihvaćeno mišljenje, koje vlada među zaposlenicima
šumarskog sektora, je da su poslovi koji ne
zahtijevaju visokoškolsku izobrazbu ujedno i poslovi s
opasnim i štetnim radnim sredstvima te otežanim uvjetima
rada. Potvrda teze vidljiva je iz slike 4, gdje je
upravo najveći broj priznatih profesionalnih bolesti,
(ukupno 16 profesionalnih bolesti u šumarstvu) u Hrvatskim
šumama d.o.o., evidentiran kod sjekača s niskom
stručnom spremom (NSS). Taj broj čini 8,21 %
od ukupnog broja priznatih profesionalnih bolesti u
2009. godini.