DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 70     <-- 70 -->        PDF

M. Landekić: ORGANIZACIJSKA KULTURA I SIGURNOST PRI RADU U HRVATSKOM ŠUMARSKOM Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 613-622
F
Trgovina na veliko i malo,
popravak motornih vozila
Wholesale and retail trade,
repair of motor vehicles
1 1
G
Hoteli i restorani
Hotels and restaurants 0
H
Prijevoz, skladištenje i veze
Transport, storage
and communication
1 1 1 1 1 2 7
I
Financijsko poslovanje
Financial activities 1 1
J
Poslovanje nekretninama,
iznajmljivanje i poslovne
usluge
Real estate, renting and
business activities
1 1
K
Javna uprava i obrana,
obvezno socijalno osiguranje
Public administration and
defense, compulsory
social security
2 2 1 5
L Obrazovanje – Education 1 3 4
M
Zdravstvena zaštita i
socijalna skrb
Health and social care
2 3 7 1 13
N
Ostale društvene, socijalne i
osobne uslužne djelatnosti
Other community, social and
personal service activities
2 2 2 1 7
O
Privatna kućanstva sa
zaposlenim osobljem
Private households with
employed persons
0
P
Izvanteritorijalne
organizacije i tijela
Extra-territorial
organizations and bodies
0
Ukupno
Total 4 4 22 2 2 1 18 4 2 9 5 109 9 1 -3 195
H.
Š.
Hrvatske šume d.o.o.
Croatian forests Ltd.
Zagreb
3 15 1 19


Izvor: Knežević i Šarić, 2010: Profesionalne bolesti u Hrvatskoj u 2009. godini


Source: Knežević and Šarić, 2010: Occupational diseases in Croatia


Izvor: Izvješće središnje službe zaštite na radu u “Hrvatskim šumama” d.o.o. Zagreb za 2009. godinu, Zagreb 2010.


Source: Annual report of the health and safety department of Croatian Forests Ltd. Zagreb for 2009
¦ = Oznaka prema Listi profesionalnih bolesti – The code according to occupational diseases list


Skupna djelatnost “poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo”
sudjeluje sa 14,36 % priznatih profesionalnih bolesti,
što je vidljivo iz tablice 4, dok Hrvatske šume
sudjeluju sa 67,86 % priznatih profesionalnih oboljenja
u skupnoj djelatnosti, što na razini Hrvatske iznosi
9,74 % svih evidentiranih oboljenja u 2009. godini.
Prema indek su koji u odnos stavlja broj priznatih profesionalnih
bolesti u odnosu na 1000 zaposlenika, djelatnost
poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nalazi se na
drugom mjestu prema godišnjem pregledu s 0,40 prizna


tih profesionalnih oboljenja na 1000 zaposlenika, dok
prvo mjesto zauzima prerađivačka industrija s 0,45 priznatih
profesionalnih oboljenja na 1000 zaposlenika.
Usporedbom broja profesionalnih bolesti u Hrvatskim
šumama u odnosu na broj zaposlenih za 2009., uočljiv je
iznimno visok indeks od 2,08 profesionalnih bolesti na
1000 zapo slenih (slika 5), što je daleko najviši indeks u
odnosu na navedene gospodarske djelatnosti (oko 4,6
pu ta veći od indeksa u prerađivačkoj industriji).