DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 71     <-- 71 -->        PDF

M. Landekić: ORGANIZACIJSKA KULTURA I SIGURNOST PRI RADU U HRVATSKOM ŠUMARSKOM Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 613-622
Slika 5.
Postotak profesionalnih bolesti i indeksa profesionalnih bolesti na 1000 zaposlenika prema djelatnostima
u 2009. godini


Picture 5 Percentage of occupational diseases and occupational diseases index per 1000 employees by activity in 2009


Razlozi takvih osjetnih razlika u broju evidentiranih
profesionalnih bolesti u državnom šumarskom poduzeću
te iznimno visokom indeksu profesionalnih bolesti
na 1000 zaposlenika u odnosu na ostale navedene
gospodarske djelatnosti Republike Hrvatske ponajprije
su:


a) velik udio ručno-strojnoga rada s velikim fizičkim
opterećenjem izvoditelja;


b) trajno iznimno teški uvjeti rada na otvorenom prostoru
s ručno-strojnim radnim sredstvima, koja i uz
tehnička unapređenja i sve veću ergonomsku prikladnost
i nadalje imaju brojne štetne utjecaje (buka,


vibracije, prašina, ispušni plinovi i dr.) te kroz dugotrajan
rad kod zaposlenika prouzročuju profesionalna
oboljenja;


c) još uvijek niska svijest zaposlenika o dinamici rada,
rasporedu energetskog potencijala i važnosti pravilnog
i ravnomjernog korištenja odmora;


d) izostaloj i nedostatnoj brizi poslodavca za pravilnu i
dostatnu ishranu radnika, kao uvjet postizanja ener getskog
potencijala, koji bi bio ekvivalentan visokoj
energijskoj potrošnji koju zahtijeva većina šumskih
poslova.


4. DISKUSIJA I ZAKLJUČCI – Discussion and conclusions
Unatoč vidljivim naporima posljednjih godina, hrvatsko
se šumarstvo prema standardnim pokazateljima
zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika nalazi na nezavidnom
visokom mjestu po broju ozljeda na radu, ali i
po brojnosti profesionalnih oboljenja i broja invalida
rada. Ipak, valja priznati da se kroz cjelovito provođenje
i značajno ulaganje “Hrvatskih šuma” u funkciju zaštite
na radu u državnom šumarskom poduzeću, upravo
šumarski sektor izdvaja u odnosu na većinu drugih gospodarskih
djelatnosti u Hrvatskoj. Svrstavanje šumarskog
sektora u skupnu djelatnost s poljoprivredom i
ribarstvom u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti neprihvatljivo
je za šumarstvo, budući ukupni nalazi za
objedinjene ove tri djelatnosti uvelike “zamagljuju”
opasnosti i rizike, ali i godišnji obujam ozljeđivanja pri
šumskom radu u Hrvatskoj.


Vodeći se preporukama 3. međunarodnog skupa o
zaštiti na radu i zaštiti zdravlja u Zadru, za daljnje unapređenje
zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika u šumarstvu
predlaže se:


potaknuti žurnu izradu nedostajućih propisa, koji će
usklađeno s EU smjernicama detaljno regulirati područje
zaštite zdravlja i sigurnosti šumarskih radnika
te kvalitetu šumskoga rada,


intenzivno se uključiti u EU programe i projekte zaštite
na radu u šumarstvu i programe razvoja kvalitete
šumskog rada kroz npr. program univerzalnog
šumskog radnika,


odrediti standarde osposobljavanja i obučavanja šumarskih
radnika kroz osnivanje i djelovanje Centra
za šumski rad, koji će provesti certifikaciju pro-
grama, nastavnog osoblja i materijalno-tehničkih
uvjeta institucija koje su ovlaštene za osposobljavanje
radnika u šumarstvu,


u suradnji sa Šumarskim fakultetom i drugim institucijama,
osmisliti program uvođenja visokih tehnologija
kao strateški cilj razvoja šumarskog
sektora,


stalno unaprjeđivati postupke potvrđivanja i licenciranja
izvoditelja šumskih radova,


potaknuti obvezno obučavanje šumovlasnika koji
pretendiraju samostalno izvoditi radove u svojim
šumama,


poticati znanstvene projekte za istraživanjem ključnih
stajališta sigurnosti i zaštite zdravlja radnika pri
šumskim radovima.