DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 79     <-- 79 -->        PDF

I. Balenović, H. Marjanović, M. Benko: PRIMJENA AEROSNIMAKA U UREĐIVANJU ŠUMA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 623-631
Navedeni razlozi potiču nova istraživanja, koja bi
za cilj trebala imati ispitivanje mogućnosti primjene
novih metoda i alata digitalne fotogrametrije u inventuri
šuma u Hrvatskoj. Istraživanja bi trebala dati odgovore
na pitanja da li su podaci fotogrametrijskih
izmjera dovoljno precizni da mogu zamijeniti terensku
izmjeru, i u kojoj mjeri. Nadalje, potrebno je utvrditi da
li je primjena digitalne fotogrametrije prihvatljiva i s
ekonomskog gledišta, odnosno da li pruža zadovoljavajući
odnos troškova i točnosti dobivenih rezultata.


Jednom pridobivene, digitalne snimke visoke rezolucije
šumskih površina važan su dokument za budućnost.
Stanje koje se na njima zabilježi može se koristiti u budućnosti
u cijelom nizu istraživanja i kao monitoring
(rast i prirast, oštećenost, sječa). Ukoliko bi se primjena
digitalne fotogrametrije pokazala cjenovno povoljnijom
(pa čak i kada bi bila nešto skuplja od klasične metode),
to bi trebao biti snažan poticaj razvoju i širenju njene
primjene u šumarstvu Hrvatske.


LITERATURA – References


Benko, M., 1993: Procjena taksacijskih elemenata
sastojina na infracrvenim kolornim aerosnimkama,
Glas. šum. pokuse, 29:199–274, Zagreb.


Benko, M., 1995: Procjena drvne zalihe sastojine
multivarijantnom analizom čimbenika mjerljivih
na aerosnimkama, Disertacija, 237, Šumarski fakultet
Zagreb.


Cramer, M., 2005: Digital airborne cameras – Status
and future, U: C. Heipke, K. Jacobsen, M. Gerke
(ur.), High Resolution Earth Imaging for Geospatial
Information, International Society for Pho togrammetry
and Remote Sensing, 1–8, Hanover.


Ćurić, T., 1986: Fotointerpretacijsko izlučivanje sastojina,
Diplomski rad, 22, Šumarski fakultet
Zagreb.


Dörstel, C., 2003: DMC – Practical experiences and
photogrammetric system performance, U: D.
Fritsch (ur.), Photogrammetric Week 2003,
Wichmann, 59–66, Heidelberg.


Geofoto, 2009: Photogrammetric production line in
Geofoto. Tehnical description. Geofoto d.o.o.,
Zagreb.


Klobučar, D., 2004: Izlučivanje sastojina prema
sklopu na digitalnom ortofotu i usporedba s terestičkim
izlučivanjem, Rad. Šumar. inst. Jastrebar.,
(39) 2: 223–230, Jastrebarsko.


Klobučar, D., 2008: Primjena histograma drugoga
reda u procjeni relativnog sastojinskog obrasta,
Šum. list, 132 (9–10): 419–429, Zagreb.


Klobučar, D., R. Pernar, 2009: Umjetne neuronske
mreže u procjeni sastojinskih obrasta s cikličkih
snimaka, Šum. list, 133 (3–4): 145–155, Zagreb.


Kostijal, V., 1986: Korelacijski odnos uočljivog broja
krošnji u stereomodelima jednodobnih šuma
bukve s prsnim promjerom centralnog plošnog
stabla, Magisterij, 56, Šumarski fakultet Zagreb.


Kušan, V., 1992: Procjena volumena sastojina četinjača
fotointerpretacijom aerosnimaka uz po moć
prirasno-prihodnih tablica, Meh. šumar., 17
(3–4): 53–66, Zagreb.


Kušan, V., 1996: Pristup daljinskim istraživanjima i
GIS-u u hrvatskome šumarstvu, Šum. list, 120
(3–4): 171–178, Zagreb.


Kušan, V., 1998: Fotogrametrija i daljinska istraži vanja
u šumarstvu Hrvatske, U: V. Kušan (ur.),
Sto godina fotogrametrije u Hrvatskoj, HAZU,
115–121, Zagreb.


Kušan, V., V. Krejči, 1993: Regresijski model za
procjenu volumena sastojina hrasta lužnjaka,
Rad. Šumar. inst. Jastrebar., 28 (1–2): 69–77, Jastrebarsko.


Lapaine, M., N. Frančula, 2001: O pojmovima
analogno i digitalno, Bilt. daljin. istraž. fotointerpret.,
15–16: 135–144, Zagreb.


Lukić, N., 1981: Ispitivanje pouzdanosti fotointerpretacijske
inventure drvnih masa šuma jele u
odnosu na listu podataka dobivenu mjernom
fotointerpretacijom, Šum. list, 105 (3–4):


133–145, Zagreb.


Magnusson, M., J. E. S. Fransson, H. Olsson,
2007: Aerial photo-interpretation using Z/I
DMC images for estimation of forest variables,
Scand. J. For. Res., 22 (3): 254–266, Knivsta,
(Sweden).


Pavičić, D., 1983: Pouzdanost fotointerpretacijskog
određivanja horizontalnog sklopa u sastojinama,
Diplomski rad, 54, Šumarski fakultet Zagreb.


Pernar, R., 1997: Application of results of aerial photograph
interpretation and geographical information
system for planning in forestry, Glas.
šum. pokuse, 34: 141–149, Zagreb.


Pernar, R., D. Klobučar, 2003: Estimating stand
density and condition with use of picture histograms
and visual interpretation of digital orthophotos,
Glas. šum. pokuse, 40: 81–111, Zagreb.


Pernar, R., D. Klobučar, V. Kušan, 2003: The
application of aerial photographs from cyclic recordings
in the Republic of Croatia to forest management,
Glas. šum. pokuse, 40: 113–168,
Zagreb.