DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Program savjetovanja


Dr. sc. Milan Pernek: Uvod u stručni program


Naglašena su tri čimbenika koji utječu na pojavu i širenje
karantenskih bolesti i štetnika. Prvi: globalno trgovanje
je u ekspanziji; drugi: klimatske promjene i treći:
štetočine se udomaćuju izvan svog prirodnog prostora.
Prema podacima Državnog meteorološkog zavoda 2010.
godine: Smanjenje prosječnog broja dana sa snijegom,
povećanje broja vrućih dana i značajno smanjenje oborina


u zimi. Iz navedenog se postavlja pitanje: da li je zabrinutost
opravdana? Odgovor je da zbog globalnih promjena,
šume pokrivaju 47 % kopnene površine Republike Hrvatske,
zbog pojave nematode (Bursaphelenchus) u borovim
šumama u Portugalu, strizibube (Anoplophora) u šu-
mama SAD-a, a nađena je i kod nas, ali ne u šumama, pojave
šiške pitomog kestena ( Drycosmus) u RH 2010. i
gljive (Chalara) na jasenu 2010. godine.


Prof. dr. sc. Boris Hrašovec: EPPO – problem invazivnih vrsta bolesti i štetnika u šumama Europe


EPPO – European and Mediterranean Plant Pro tection
Organization (Europska i mediteranska or ga ni zacija
zaštite bilja). In vazivna vrsta je ona koja je
unesena u područje u kojemu se prirodno ne javlja. To
je strana vrsta koja ugrožava biološku raznolikost. Dramatična
situacija nastaje pojavom čovjeka putnika i čovjeka
trgovca – drvetom i drvenom ambalažom.


Broj invazivnih vrsta u Europi raste. Europska organizacija
za okoliš navodi da se od 1950. godine više od jedne
invazivne vrste godišnje unosi u Europu. Europa ima 10
822 nezavičajne vrste, a 19 do 15 % njih predstavlja potencijalnu
opasnost za europsku biološku raznovrsnost.


Invazivne vrste imaju visoku cijenu. U 2008. godini
izravni troškovi protiv invazivnih štetnih vrsta u EU iznosili
su oko 10 milijardi Eura. Od 1992.godine EU je
utrošila 38 milijuna Eura kroz 180 projekata, u i oko
NATURA 2000 objekata vezano za očuvanje ugroženih
vrsta i staništa. Procjenjuje sa da SAD godišnje tro še
80 milijardi Eura za borbu protiv invazivnih vrsta.


Postoje Međunarodni standardi za fitosanitarne
mjere. EU ima fitosanitarnu legislativu koja je transpa


rentna, usuglašena s međunarodnim obvezama i lako
dostupna (na 20 jezika). Direktiva 2000/29/EC:


1. Standardizacija biljne karantene za zemlje članice;
2. Zaštita područja EU protiv invazivnih stranih štetočina;
3. Sprječavanje širenja invazivnih vrsta unutar članica
EU,
4. Omogućavanje trgovine između zemalja članica.
Aneksi su: štetni organizmi, zabranjene robe, po seb ni
zahtjevi i robe koje podliježu fitosanitarnom nad zoru.
Hrvatska je članica EPPO od 1994. godine, 1 do 2
puta godišnje održavaju se paneli (razmatranja, rasprave)
o najaktualnijim invazivnim stranim vrstama
za EPPO zemlje.


Za navedenu problematiku posebnog nadzora zadužen
je Hrvatski šumarski institut. Posebni nadzor je službeni
postupak prikupljanja i čuvanja podataka o prisutnosti
štetnih organizama, koji uključuju inspekcijske preglede,
praćenje zdravstvenog stanja bilja i sustavno istraživanje
nad zaraženim, ugroženim i nezaraženim područjima.


Prof. dr. sc. Danko Diminić &Lea Barić: EPPO Alert – Chalara fraxinea – nova opasna bolest jasena
(Fraximus spp. ) u Europi.


U posljednjih 10-tak godina zapaženo je masovno
odumiranje običnog jasena (F. excelsior L.) diljem Europe.
Glavni uzročnik je gljiva C. fraxinea, koju je prvi
opisao Kowalski 2006.godine. zbog opasnosti ugroženosti
jasena ta gljiva je stavljena na EPPO Alert (hitnost,
znak za uzbunu) listu. To je kronična bolest sa smrtnim
ishodom. Još nedostaju podaci i patogenosti, biologije,
geografskoj rasprostranjenosti, ekonomskim gubicima.


EPPO radionica o C. fraxinea održana je u Oslu 30.
6.–2. 7. 2010. godine. sudjelovala su 44 stručnjaka iz
23 zemlje. Sadržaj rasprave bio je: identifikacija patogena,
domaćini, mehanizam širenja bolesti i epidemologija,
ugroženost područja i moguće mjere zaštite.


C. fraxinea prisutna je u sljedećim zemljama: Norveška,
Švedska, Finska, Danska, Estonija, Litva, Latvija,
Nizozemska, Njemačka, Švedska, Finska, Danska,
Estonija, Litva, Latvija, Nizozemska, Njemačka, Poljska,
Francuska, Švicarska, Češka, Slovačka, Slovenija i
Hrvatska. Domaćini su obični jasen (F. excelsior), poljski
jasen (F. angustifolia), a crni jasen (F. ornus) je osjetljiv
u testu inokulacije. Simptomi su male nekrotične
pjege (zone) na granama i deblu, koje povećanjem dovode
do venuća te odumiranja grana i krošnje.


Biologija: Plodna tijela razvijaju se na peteljkama
lis ta tijekom ljeta. Askospore sudjeluju u zarazi i raznose
se vjetrom.