DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 88     <-- 88 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI BOOKS AND MAGAZINES
(Scientific and professional)


L’ITALIA FORESTALE E MONTANA


(časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima – izdanje
Akademije šumarskih znanosti – Firenze)


Iz broja 4, srpanj-kolovoz 2010. godine izdvajamo:


Inauguracija 59. Akademske godine talijanske
Akademije šumarskih znanosti


U palači Medici – Riccardi 21. travnja 2010. godine
održana je svečana proslava 59. obljetnice Akademije u
nazočnosti autoriteta šumarskog, znanstvenog i društvenog
svijeta.


Uvodno izlaganje dao je Orazio Ciancio, koji je
nakon pozdrava uzvanicima, predstavio aktivnost Akademije
u proteklom razdoblju. Naglasio je, kako je
Akademija mjesto gdje se može slobodno raspravljati i
suprotstavljati znanosti i tehnologiji te njihovoj interakciji.
Sve detaljne informacije o aktivnosti Akademije
nalaze se na internetskim stranicama.


Među mnogobrojnim manifestacijama Akademije,
posebno mjesto zauzima Studijski dan u spomen profesoru
Aldu Pavariju velikom znanstveniku, koji je
Akademija organizirala 24. ožujka 2010., koji je svojom
znanstvenom ostavštinom izravno ili neizravno utjecao
na generacije šumarskih stručnjaka. Na istoj manifestaciji
promovirana je knjiga Aldo Pavari – slučajno šumar,
koju je napisala njegova kćerka Elena Gienevra.


Akademija je bila pokrovitelj mnogim nacionalnim
i internacionalnim projektima, kao na primjer: Fourth
Internacional Rusts of Forest Trees Conference, organizirane
u Firenci 3–6. svibnja 2010. godine, te knjizi
“Osnove šumarske patologije”, autora Paola C a prette
i Alessandra Ragazzia. Akademija aktivno
sudjeluje u inicijativama vezanim za Međunarodnu godinu
biološke raznolikosti (2010.).


U izdavačkoj djelatnosti u 2009. godini izašli su 57.
anali i 64. godište dvomjesečne revije L’Italia forestale
e montana, te radovi izloženi na kongresu u Taormini,
sa 255 priloga na 1588 stranica, podijeljenih u 3 toma.


Predsjednik Orazio Ciancio odao je počast preminu lim
članovima u proteklom razdoblju. Nakon toga kronološkim
je redom pretstavljena aktivnost Akademije od
prošle do nove inauguracije, podijeljene na manifestacije
i istraživačke aktivnosti na nacionalnoj i internacionalnoj
razini.


Na kraju svog izlaganja predsjednik Ciancio proglasio
je 59. Akademsku godinu otvorenom. Uspješan rad
Akademiji i pozdrav uzvanicima izrazili su doktor Pietro
Roselli, povjerenik za agrikulturu provincije Firenca,
i inženjer Fausto Martinelli, potpredsjednik


Uprave državnih šuma.


Gianfranco Bologna: Biološka raznolikost i zna nost
o održivosti


Autor ovog članka je znanstveni direktor područja
održivosti WW Italia i generalni sekretar Udruge Aurelio
Peccei – Club Roma Italia. Autor ističe da je naše znanje
u fazi vrenja, opterećeno parcijalnim, odvojenim i podijeljenim
saznanjima. Više znamo, poznamo, razlikujemo
i razlučujemo, ali smo limitirani u našim kapacitetima da
shvatimo dimenzije zajednice koja nas okružuje.


Izazov koji proizlazi iz održivosti, to jest kako učiniti
kompatibilnim naše aktivnosti na planeti a da je ne uniš timo,
glavni je problem unutar aktualnih nedostataka naše
rascjepkane i podijeljene kulture. Održivost se upravo
bavi poznavanjem međusobnih odnosa među prirodnim i
socijalnim sustavima, njihovom dinamikom i razvojem,
te modalitetom razvoja kako upravljati da se po stigne harmonična
dinamika, koja neće ugroziti osnove preživljavanja
na našoj planeti. Shvatiti ovu slože nost sadržaj je
izučavanja mnogih znanstvenih institucija.


U drugoj polovici 2009. godine proslavljena je 25.
obljetnica nastanka posebnog instituta “Santa Fe Institute”
i 80. godišnjica života njenog osnivača, nobelov ca
za fiziku, Murraya Gell-Mann -a. Od 1984. godine
veličanstvena grupa umova, sastavljena od fizičara, kemičara,
biologa, informatičara, ekonomista i ekologa,
nastoji produbiti saznanja o takozvanoj nauci o kompleksnosti.
Mnogi od njih dobili su Nobelovu nagradu za
svoj doprinos osnovama mlade znanosti o održivosti
(sustainability science). Povijest i intelektualna događanja
u tom Institutu opisao je u svojoj knjizi fizičar i
znanstveni novinar Morris Mitchell Waldrop.


Zbog čega je znanost o održivosti fundamentalno pitanje
za čovječanstvo, koje treba biti prvo na dnevnom
redu internacionalne politike (ne samo ekonomske)?


Svjetska populacija broji sada 6,8 milijardi stanovnika.
U početku prošloga stoljeća broj stanovnika iznosio
je 1,6 milijardi, a na kraju stoljeća 6 milijardi. U
2012. godini svjetska populacija će dosegnuti 7 milijardi,
2015. godine 8 milijardi te više od 9 milijardi
2050. godine.


Unatoč tomu mi nastavljamo živjeti u kulturalnom
sustavu zasnovanom na stalnom porastu materijalnih
dobara, koje rezultira teškim učincima ekonomskog,
socijalnog i okolišnog obilježja. Jasno je da naše dru