DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 88     <-- 88 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI BOOKS AND MAGAZINES
(Scientific and professional)


L’ITALIA FORESTALE E MONTANA


(časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima – izdanje
Akademije šumarskih znanosti – Firenze)


Iz broja 4, srpanj-kolovoz 2010. godine izdvajamo:


Inauguracija 59. Akademske godine talijanske
Akademije šumarskih znanosti


U palači Medici – Riccardi 21. travnja 2010. godine
održana je svečana proslava 59. obljetnice Akademije u
nazočnosti autoriteta šumarskog, znanstvenog i društvenog
svijeta.


Uvodno izlaganje dao je Orazio Ciancio, koji je
nakon pozdrava uzvanicima, predstavio aktivnost Akademije
u proteklom razdoblju. Naglasio je, kako je
Akademija mjesto gdje se može slobodno raspravljati i
suprotstavljati znanosti i tehnologiji te njihovoj interakciji.
Sve detaljne informacije o aktivnosti Akademije
nalaze se na internetskim stranicama.


Među mnogobrojnim manifestacijama Akademije,
posebno mjesto zauzima Studijski dan u spomen profesoru
Aldu Pavariju velikom znanstveniku, koji je
Akademija organizirala 24. ožujka 2010., koji je svojom
znanstvenom ostavštinom izravno ili neizravno utjecao
na generacije šumarskih stručnjaka. Na istoj manifestaciji
promovirana je knjiga Aldo Pavari – slučajno šumar,
koju je napisala njegova kćerka Elena Gienevra.


Akademija je bila pokrovitelj mnogim nacionalnim
i internacionalnim projektima, kao na primjer: Fourth
Internacional Rusts of Forest Trees Conference, organizirane
u Firenci 3–6. svibnja 2010. godine, te knjizi
“Osnove šumarske patologije”, autora Paola C a prette
i Alessandra Ragazzia. Akademija aktivno
sudjeluje u inicijativama vezanim za Međunarodnu godinu
biološke raznolikosti (2010.).


U izdavačkoj djelatnosti u 2009. godini izašli su 57.
anali i 64. godište dvomjesečne revije L’Italia forestale
e montana, te radovi izloženi na kongresu u Taormini,
sa 255 priloga na 1588 stranica, podijeljenih u 3 toma.


Predsjednik Orazio Ciancio odao je počast preminu lim
članovima u proteklom razdoblju. Nakon toga kronološkim
je redom pretstavljena aktivnost Akademije od
prošle do nove inauguracije, podijeljene na manifestacije
i istraživačke aktivnosti na nacionalnoj i internacionalnoj
razini.


Na kraju svog izlaganja predsjednik Ciancio proglasio
je 59. Akademsku godinu otvorenom. Uspješan rad
Akademiji i pozdrav uzvanicima izrazili su doktor Pietro
Roselli, povjerenik za agrikulturu provincije Firenca,
i inženjer Fausto Martinelli, potpredsjednik


Uprave državnih šuma.


Gianfranco Bologna: Biološka raznolikost i zna nost
o održivosti


Autor ovog članka je znanstveni direktor područja
održivosti WW Italia i generalni sekretar Udruge Aurelio
Peccei – Club Roma Italia. Autor ističe da je naše znanje
u fazi vrenja, opterećeno parcijalnim, odvojenim i podijeljenim
saznanjima. Više znamo, poznamo, razlikujemo
i razlučujemo, ali smo limitirani u našim kapacitetima da
shvatimo dimenzije zajednice koja nas okružuje.


Izazov koji proizlazi iz održivosti, to jest kako učiniti
kompatibilnim naše aktivnosti na planeti a da je ne uniš timo,
glavni je problem unutar aktualnih nedostataka naše
rascjepkane i podijeljene kulture. Održivost se upravo
bavi poznavanjem međusobnih odnosa među prirodnim i
socijalnim sustavima, njihovom dinamikom i razvojem,
te modalitetom razvoja kako upravljati da se po stigne harmonična
dinamika, koja neće ugroziti osnove preživljavanja
na našoj planeti. Shvatiti ovu slože nost sadržaj je
izučavanja mnogih znanstvenih institucija.


U drugoj polovici 2009. godine proslavljena je 25.
obljetnica nastanka posebnog instituta “Santa Fe Institute”
i 80. godišnjica života njenog osnivača, nobelov ca
za fiziku, Murraya Gell-Mann -a. Od 1984. godine
veličanstvena grupa umova, sastavljena od fizičara, kemičara,
biologa, informatičara, ekonomista i ekologa,
nastoji produbiti saznanja o takozvanoj nauci o kompleksnosti.
Mnogi od njih dobili su Nobelovu nagradu za
svoj doprinos osnovama mlade znanosti o održivosti
(sustainability science). Povijest i intelektualna događanja
u tom Institutu opisao je u svojoj knjizi fizičar i
znanstveni novinar Morris Mitchell Waldrop.


Zbog čega je znanost o održivosti fundamentalno pitanje
za čovječanstvo, koje treba biti prvo na dnevnom
redu internacionalne politike (ne samo ekonomske)?


Svjetska populacija broji sada 6,8 milijardi stanovnika.
U početku prošloga stoljeća broj stanovnika iznosio
je 1,6 milijardi, a na kraju stoljeća 6 milijardi. U
2012. godini svjetska populacija će dosegnuti 7 milijardi,
2015. godine 8 milijardi te više od 9 milijardi
2050. godine.


Unatoč tomu mi nastavljamo živjeti u kulturalnom
sustavu zasnovanom na stalnom porastu materijalnih
dobara, koje rezultira teškim učincima ekonomskog,
socijalnog i okolišnog obilježja. Jasno je da naše dru
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 89     <-- 89 -->        PDF

štvo ne može nastaviti na isti način, a alternative postoje
i znanstveni napredak ih daje na raspolaganje.


Zabrinjavajuća je struktura svjetskog stanovništva.
Za više od 2,3 milijarde stanovnika povećat će se populacija
u tzv. zemljama u razvoju, tako će se stanje od
5,6 milijardi u 2009. povećati 2050. na 7,9 milijardi.
Istovremeno će se stanovništvo razvijenih zemalja povećati
od 1,23 milijarde na 1,28 milijardi u 2050. i to
isključivo zbog migracijskih procesa. Afrika će 2050.
godine dosegnuti 2 milijarde stanovnika.


Za 2009. godinu FAO je dao u godišnjem izvješću
dramatične podatke o tome da na svijetu ima 1,2 milijarde
pothranjenih stanovnika, što je najveći broj u posljednjih
40 godina.


Ozbiljno upozorenje znanstvenika da čovječanstvo
ne može nastaviti živjeti na taj način i u tom broju, sada
je očitije nego prije 20-ak godina. To potvrđuju i usporedbe
sadašnjih satelitskih snimaka s prijašnjim, što
dokazuje neodrživost takvog razvoja.


Stopa smanjenja svjetske biološke raznolikosti postaje
zabrinjavajuća. Očituje se aktualnim stanjem genetskog
fonda živućih vrsta životinja, biljaka, gljiva,
mikroorganizama i bakterija, koje su prisutne na zemlji
i daju obilježje ekosustavu. Do danas su znanstvenici
otkrili 1,8 milijuna vrsta, ali se smatra da na zemlji postoji
3,6 do 100 milijuna ili prosječno 10 milijuna vrsta.
Saznanja o tome su još limitirana, ali ipak istraživanja
napreduju. Tako na primjer bakterije vrste Prochlorococcus,
koje je znanost dugo ignorirala, predstavljaju
najbrojnije organizme na zemlji. U jednom mililitru
vode pluta 70 000 do 200 000 jedinki. Koriste sunčevu
energiju i čine specijalnu grupu Picoplanktona. Otkrivene
su litoautotropske gljive i bakterije koje žive u porama
minerala do dubine tla od dva do tri kilometra.


U vulkanskim kraterima u oceanskim dubinama žive
bakterije na temperaturi većoj od točke vrenja. Razmnožavaju
se i pri temperaturi od 113 °C, a pri tem peraturi
od 90 °C prestaju rasti.


Šumski ekosustavi aktualno pokrivaju 31 % zemljane
površine te iznose više od 4 milijarde hektara. To
je prosječno 0,6 ha po glavi stanovnika aktualne svjetske
populacije. Pet šumom najbogatijih zemalja (Ruska
Federacija, Brazil, Kanada, USA i Kina) pokrivaju više
od polovice šumskih površina na zemlji.


FAO izvještava da je svjetski gubitak šuma u posljednjem
desetljeću u porastu, ponajprije zbog konverzije
šuma u poljoprivredno zemljište u tropskim područjima.
Svake godine nestaje oko 13 milijuna ha šuma,
što je malo manje nego u prethodnom deceniju. Najveću
stopu gubitka bilježi Brazil i Indonezija, a najveće
aktivnosti u podizanju novih šuma poduzimaju Kina,
Indija, USA i Vijetnam, tako da se ukupni gubitak šuma
smanjuje na 5,2 milijuna ha godišnje. Jasno je da novopodignute
šume ne mogu imati biološku raznolikost
kao šumski ekosustavi s prirodnom evolucijom.


Optimistična je informacija da su na temelju projekta
ARPA (Amazon Region Protected Areas) u 2008. g. realizirani
parkovi i rezervati na 32 milijuna ha, od kojih
najveći Tumucumaque Mountain Natonal Park ima 3,88
milijuna ha. Površine parkova još će se povećavati.


Gubitak biološke raznolikosti ocjenjuje se stopom
izumiranja vrsta, to je godišnji gubitak vrsta od milijuna
postojećih. Prije industrijskog porasta taj je gubitak
bio 0,1 do 1 na milijun jedinki, a sada iznosi preko
sto. Objektivno bi bilo prihvatljivo godišnji gubitak od
10 vrsta na milijun postojećih.


Znanstvenici raznih institucija upozoravaju da čovječanstvo
ne može u budućnosti živjeti “prozapadnjački”.
Materija, koja je potrebna našim metabolizmima,
u nesrazmjeru je s onom koju omogućuje priroda. Aktualna
ekonomija koristi 60 milijardi tona resursa godišnje
iz ekosustava. To su obnovljivi i neobnovljivi resursi.
Obnovljivi su sve biomase, a neobnovljivi su fosilna goriva,
metali i minerali.


Potrebno je da se potrošnja resursa stabilizira na razini
od 6 do 10 tona godišnje po glavi stanovništva do
2050. godine, a to treba biti područje važnog istraživanja,
jer je temelj znanosti o održivosti.


Osnove održivosti temelje se na dva komplementarna
okvira: učinkovitost – postići ista dobra i usluge
sa što manjim utroškom energije i materijala, te dovoljnost
– postići blagostanje s nešto manjim utroškom dobara
i usluga.


Ovaj opširni članak autor završava pričom poznatog
znanstvenika Waltera Stahela iz švicarskog Product
Life Institute od tri kamenoresca, kojima je upućeno pitanje
što rade: jedan odgovara da radi da mu prođe njego
vih osam sati rada, drugi kaže da reže kamene
blokove, a treći da gradi katedralu.


Održivost je katedrala koju svi moramo graditi zajedno,
a to je epohalni izazov, u interesu cijelog čovječanstva
i ovisi samo o nama.


Studijski dan – Aldo Pavari (1888–1960), sjećanja
na velikog talijanskog šumara


Prigodom 50-godišnjice smrti prof. Alda Pavarija,


24. ožujka talijanska Akademija šumarskih znanosti organizirala
je Studijski dan u znaku sjećanja na životni i
znanstveni put velikog “maestra”, kako ga oslovljavaju
talijanski šumari.
Biografske podatke o prof. Pavariju opisala je njegova
kćerka Elena Ginevra Pavari u knjizi Aldo Pavari


– slučajno šumar.
Ostavši rano bez roditelja, Pavari je imao teško djetinjstvo
i adolescentsku dob. Prvo obrazovanje nakon
osnovne škole stekao je u Školi za vinogradare i enologe
u Albi. Dobivši stipendiju nastavio je sveučilišno
obrazovanje u Visokoj školi za agrikulturu u Milanu, te
Šumarskoj Akademiji u Tharandt-u u Njemačkoj.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Uz ovo stručno obrazovanje, njegov život obilježila
je sklonost umjetnosti: nastupao je na koncertima sa
svo jom violinom, a imao je velik talent za likovnu
umjetnost.


U okviru svog stručnog djelovanja puno je putovao
po europskim i drugim zemljama te tako stekao široke
poglede na svjetsko šumarstvo.


Riccardo Marandini, u članku Aldo Pavari-moderni
šumar, piše o znanstvenoj figuri prof. Pavarija i njegovim
odnosima s eminentnim stranim znanstvenicima i
njegovom sudjelovanju u svjetskim znanstvenim manifestacijama.
Tako je na primjer 1933. g. zajedno sa H i ckelom
i Ugrenovićem utemeljio “Sylva
mediterranea”, ligu mediteranskih šumara zaduženu za
šumarsku problematiku te regije.


Antonio Gabrielli, piše o prof. Pavariju kao velikom
istraživaču. Osnovao je Pokusnu šumarsku stanicu,
koju je vodio od 1922. g. do smrti. U okviru te
djelatnosti postignuti su veliki rezultati u pošumljavanju,
ali i u povećanju produktivnosti postojećih šuma.


Marco B o r ghetti, govori o znanstvenoj ostavštini
prof. Pavarija, kultiviranju egzotičnih vrsta u Italiji,
šumarskoj ekologiji, fenotipskoj prilagodljivosti i
aklimatizaciji šumskih vrsta.


Paolo Grossoni, piše o prof. Pavariju kao pokretaču
botaničkog istraživanja i ekologije vrsta interesantnih
za šumarstvo, o čemu svjedoče mnoge publikacije i
podignuti nasadi.


Raffaello Giannini, u svom članku “Misao Alda
Pavarija u području šumske genetike”, posebno naglaša
va važnost pokusne aktivnosti o obilježjima i proveni
jenciji glavnih šumskih vrsta, odabiru sjemenskih
baza te o tehnici umjetne hibridizacije.


Ervedo Giordano, u članku “Šumske plantaže u
ruralnom okružju”, iznosi angažiranje prof. Pavarija u
promicanju uloge šumskog drveća u ruralnoj okolini,
povećanju produktivnosti, podizanju plantaža topola,
vjetrobranih pojaseva i učvršćenju tla na primorskim
pješčanim terenima.


Susanna Nocentini dala je prikaz radova prof.
Pavarija na introdukciji i kultiviranju egzotičnih šumarskih
vrsta u Italiji. U tu svrhu je u razdoblju od
1920–1939. postavljeno više od 450 pokusnih ploha sa
124 različite vrste listača i četinjača (borovi, duglazije,
cedrovi, eukaliptusi, topole i dr.).


Na kraju Studijskog dana prof. Ciancio, predsjednik
talijanske Akademije šumarskih znanosti naglasio je
kao najvažnije nasljeđe prof. Pavarija utemeljenje načela
“selviculture naturalistice”, te posebno definiranje
gospodarenja šumom uz primjenu prebornog načina
gos podarenja u mješovitim i raznodobnim šumama.


Zasluge prof. Pavarija za napredak šumarske doktrine
su nesumnjivo značajane, a posebice za gospodarenje
šumama u Italiji, glede različitih povijesnih,
kulturalnih, socijalnih i ekonomskih uvjeta.


Frane Grospić


MEĐUNARODNA SURADNJA


INTERNATIONAL COOPERATION


29. SVJETSKO PRVENSTVO ŠUMARSKIH RADNIKA,
Zagreb, 23–26. rujna 2010.
U Zagrebu slavili Estonac Andres Olesk i ekipa Austrije!


Zagreb i Hrvatska bili su domaćini najvažnijeg
šumarskog događaja godine, 29. svjetskog prvenstva šumarskih
radnika koje je pod pokroviteljstvom predsjednice
Vlade Republike Hrvatske Jadranke Kosor od
23–26. rujna održano na zagrebačkom jezeru Jarun.


Na prvenstvu koje su organizirali ialc (Međunarodno
udruženje za natjecanje šumarskih radnika) i Hrvatske
šume d.o.o., nakon trodnevnih velikih borbi, u
konkurenciji 120 natjecatelja, drvosječa iz 30 zemalja,
svjetskim prvacima postali su Estonac Andres Olesk u
pojedinačnoj i Austrijanci u ekipnoj konkurenciji.


U prisutnosti velikog broja gostiju, predstavnika organizatora
te natjecatelja, 29.svjetsko prvenstvo šumarskih
radnika je nakon postrojavanja ekipa otvorio
zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. On je izrazio


Slika 1. Prvenstvo je otvorio zagrebački gradonačelnik
Milan Bandić