DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 93     <-- 93 -->        PDF

BIOENERGIJA IZ ODRŽIVO GOSPODARENIH ŠUMA – UGLJIK
NEUTRALNI IZVORI OBNOVLJIVE ENERGIJE


Prvi sastanak AEBIOM (Europska udruga za biomasu)
radne grupe glede održivosti, kao vrlo važne teme
za sektor bioenergije, održan je 14. 10. 2010. u Kući obnovljive
energije u Bruxellesu pod predsjedniš tvom
Kjella Anderssona iz SVEBIO-a (Švedska udruga za biomasu).
Cilj je bio definirati zajedničku poziciju u vezi
tema vezanih za održivost, kako bi se utjecalo na europske
institucije i stvorila zdrava javna percepcija upotrebe
bioenergije. Glavna tema ove radionice bila je priprema
deklaracije, koja potvrđuje da je bioenergija iz održivo
gospodarenih šuma dio zatvorenog ugljičnog ciklusa,
kao proturječje nedavno objavljenoj publikaciji “Bioenergija
– ugljična vremenska bomba”, objavljenoj od strane
nekih nevladinih udruga koje se protive bioenergiji.


Zašto je važno u Deklaraciji naglasiti gledišta održivosti?
Mnogi su razlozi koji nas primoravaju, da reagiramo
u vezi tema povezanih s održivosti. Ponajprije,
zeleni su započeli kampanju protiv uporabe bioenergije
svojom publikacijom “Bioenergija – ugljična vremenska
bomba”, u kojoj tvrde da je uporaba bioenergije gora
od uporabe fosilnih goriva. Ova tvrdnja prijetnja je cijeloj
politici EU u vezi s obnovljivom energijom. Drugo,
bioenergija je često okrivljavana za negativan utjecaj
prenamjene korištenja zemljišta. Stoga je Europska komisija
do 30. 10. 2010. objavila javne konzultacije o neizravnoj
prenamjeni korištenja zemlje i biogoriva. Treći
razlog je LULUCF. Izraz LULUCF je donijela UNFCC
(Konvencija Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama)
i odnosi se na pohranu ugljika unutar šumskog
sektora i kroz “poboljšane” aktivnosti uporabe zemlje.
Međutim, neka poboljšana korištenja zemlje ponekad su
kontraproduktivna. Npr., jedna od predloženih ideja je,
da se šuma ostavi nedirnuta, a to dugoročno ne štedi
ugljik, jer je šuma zasićena i više ne prima CO2, nego


povećava mogućnost za šumske požare, a istovremeno
se povećava emisija CO2 uporabom fosilnih goriva.
Glede uporabe biomase, tvrdi se da bi bioenergetski sektor
trebao biti odgovoran za emitiranje CO2 prilikom
sječe i izrade i spaljivanja resursa biomase. Stoga, najvažnije
je analizirati ovaj problem i utjecati na Europske
institucije, tako da se mišljenje bioenergetskog sektora
uključi u buduću EU legislativu ove teme. I konačno,
Europska komisija započela je s radom na drugom izvještaju
o održivim kriterijima za čvrstu biomasu, koji će
biti objavljen do kraja 2011. Prvi izvještaj, objavljen u
veljači 2010., predložio je neobvezujuće sheme/kriterije
i bio je žestoko kritiziran od nekih nevladinih udruga za
okoliš i od energetskog sektora. Stoga, cilj AEBIOM-a
je temeljito proučiti postojeće pozitivne i negativne
točke u izvještaju o održivosti čvrste/plinovite biomase,
da se dođe do odgovarajućih prijedloga, kako bi kriteriji
za održivost trebali izgledati i kako bi trebali biti implementirani.


Europska udruga za biomasu (AEBIOM) je 10. 11.
2010. organizirala radionicu u Europskom parlamentu.
Naveli su činjenice da se ugljične zalihe u europskim
šumama povećavaju i da je biomasa iz šuma dio neutralnog
ugljikovog ciklusa bioenergije. S ovom radionicom,
AEBIOM je zajedno sa znanstvenicima iz Austrije i Finske
privukao pozornost time, da uštede CO2 povezane s
bioenergijom, u velikoj mjeri ovise o parametrima korištenim
u metodologiji računanja i ne predstavljaju uvijek
stvarnost. AEBIOM je pretstavio svoju deklaraciju, pokazujući
da uporaba bioenergije iz održivo gospodarenih
šuma ne samo da smanjuje emisiju CO2 zamjenjujući fosilna
goriva, nego, ako se s njom propisno gospodari, povećava
ugljične zalihe u šumama.


Deklaracija


Biomasa iz održivo gospodarenih šuma: ugljik neu tral ni izvor obnovljive energije


Europska udruga za biomasu dokazuje, da korištenje
biomase može biti povećano dok se istovremeno
zadržava neutralnost ugljika u održivo gospodarenim i
gospodarskim šumama te štedi CO2 zamjenjujući fosilna
goriva.


Ključne uloge šume – šuma ima važne uloge za
društvo i ekonomiju u Europi: pruža sirovinu za industriju;
isporučuje različite oblike biomase za energiju;
osigurava brojna radna mjesta; pruža mjesto za rekreaciju,
odmor, biljni i životinjski svijet, očuvanje prirodnih
staništa, vodene prirodne cikluse te stabilizaciju
klime u regiji. U Europi, šuma je stoljećima zaštićena i
njena uporaba regulirana je nacionalnim legislativama
s ciljem osiguranja održivog gospodarenja šuma.


Šuma kontinuirano sprema ugljik – jedno gledište
održivog gospodarenja šuma je izbjegavanje prevelikog
iskorištavanja. To znači da u šumama drvne zalihe trebaju
biti trajno osigurane. Takva šuma je ugljično neutralna
šuma. Nekoliko nacionalnih inventura europskih
šuma uvjerava nas, da je ovaj cilj i više nego zadovoljen.
Površina šuma i drvna zaliha značajno se povećavaju iz
godine u godinu sa sekvestracijom (pohranom, spremanjem)
otprilike oko 400 milijuna tona CO2 godišnje.
Prema tomu europska šuma ne samo da proizvodi drva
za različite svrhe, nego je i važno mjesto za spremanje
ugljika. Ona slijedi prirodni ciklus, s velikim rastom u
početku i progresivnim zasićenjem, dok ne dosegne ravnotežu
u kojoj se rast izjednačava s opadanjem. Takva
zrela šuma, ne proizvodi dodatnu biomasu za industriju i