DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 94     <-- 94 -->        PDF

644
energiju, i više ne prima ugljik. Drugim riječima, rastuća
šuma je bolji primatelj ugljika nego zrela, sporo rastuća
šuma. Stare šume imaju zalihe ugljika, ali ga više ne
mogu primati. Ako siječemo manje nego što šume prira-
šćuju, zalihe ugljika se povećavaju. Dodatno, ugljik iz
zrelijih šuma bit će otpušten prirodnim poremećajima
kao što su šumski požari, vjetar ili pojava velikog broja
štetnika/ kukaca.
Zatvoreni ugljični ciklus – stabla apsorbiraju CO2 iz
atmosfere putem fotosinteze. Korištenjem drva ili propa-
danjem šuma CO2 otpušten je u atmosferu. Ugljični ci-
klus zatvoren je bez CO2 povećanja u atmosferi.
Izgaranje fosilnih goriva znači iznenadno otpuštanje
CO2, koji je bio pohranjen u zemljinoj kori milijunima
godina. Život šume počinje pošumljavanjem (obnovom
sastojina). Progresivno raste količina uskladištenog
ugljika, te može biti iskorištena za industriju i energetske
potrebe, dajući prostor za snažan rast mladih stabala.
Stoga, ne postoji ugljični dug kad se iskorištava bio-
masa. Inteligentna strategija u borbi protiv klimatskih
promjena trebala bi biti zasnovana na održivoj uporabi
šuma za sirovinu i bioenergetske svrhe, dok bi fosilna
goriva trebala zauvijek ostati pod zemljom.
Carbon stock in the forest is continuously growing(Source: Rautinen A. and al.)
Growing stock volume (billion m3 )
Growing stock volume
Rast uskladištenog
Uskladišteni ugljik
Površina
Površina šuma
Zaliha ugljika u šumama kontinuirano
Forest area
160
155
150
145
140
135
130
125
1990 2000 2005
23
22
21
20
19
18
Forest area (million ha)
AEBIOM očitovanje (izjava)
Bioenergija može biti proizvedena dok se istovre-
meno zalihe ugljika u šumi povećavaju, osiguravajući
ugljični neutralni izvor obnovljive energije:
korištenje bioenergije umjesto fosilnih goriva sma-
njuje CO2 emisiju na neograničeno vrijeme, budući
da biomasa kontinuirano raste.
povećavanje zaliha ugljika u šumi bez iskorištava-
nja šuma velika greška je, zato što će šuma ostarjeti,
s manjom godišnjom proizvodnjom i prema tome
manjom zamjenom fosilnih goriva, dok se u isto
vrijeme pohranjuje sve manje i manje ugljika. Uči-
nak na klimu će biti značajno lošiji.
u održivo gospodarenoj šumi biomasa je ugljična
imovina i njena uporaba ne stvara ugljični dug. To
se događa samo kod deforestacije ili prevelikog
iskorištavanja šume, a to nije slučaj u Europi.
Europa pruža dobar primjer održivog gospodarenja
šumama. Mehanizmi se moraju implementirati tako
da bi se osiguralo, da uvoz drvne mase za industriju i
energiju izvan europskih država i područja, mora ta-
kođer biti proizvod održivog gospodarenja šumama.
Politika obnovljive energije povećat će potražnju za
čvrstom biomasom u nadolazećim godinama. Takva
biomasa doći će iz šuma, poljoprivrede i otpada, i
potrebne su namjenske mjere za dodatnu proizvod -
nju i ponudu biomase.
Preveli: Hrvoje Dundović, dipl. oec.,
UŠP Našice
Mr. sc. Josip Dundović,
Hrvatska udruga za biomasu