DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 99     <-- 99 -->        PDF

OBLJETNICE – ANNIVERSARIES


IVAN OŠTRIĆ, dipl. ing. – NAJSTARIJI ČLAN HŠD


– OGRANAK ZAGREB
Kolege Roman Biljak i Marko Kljajić članovi
HŠD – Ogranak Zagreb posjetili su našega člana Ivana
Oštrića u Dubravi, gdje živi u stanu sa svojom kćerkom
Mirnom. On je najstariji živući član našeg Ogranka.
Četvrtog ožujka proslavio je 95. obljetnicu života.


Obradovao se posjetu kolega, dočekavši ih raspoložen
za razgovor, koji je vodio s lakoćom i ugodno ih iznenadivši
svojom memorijom te fizičkim, psihičkim i
mentalnim stanjem. Doduše, on je sve do prije nekoli ko
godina dolazio na Šumarski četvrtak, a mogao bi to
skoro i sada, ali mu je poremećena ravnoteža i sluh.


U posljednje vrijeme je telefonski komunicirao s kolegama
interesirajući se za zbivanja u Društvu. Njegova
sjećanja na dane školovanja, ratna zbivanja, prva zaposlenja,
napredovanja u službi, uspjehe i nesuglasice, potpuno
su svježa i o njima priča s razumnom objektivnošću.


Ivan Oštrić rođen je 1915. godine u Donjem Velemeriću,
općina Barilović, kotar Vojnić u zemljoradničkoj
obitelji. Osnovnu školu završio je u selu Ladvenjaku, a
realnu gimnaziju u Karlovcu 1934. godine. Po završetku
srednje škole zaposlio se u Pamučnoj industriji Duga
Resa kao “aufnemer” – kontrolor pogonskog materijala,
s namjerom da pribavi sredstva za daljnje školovanje.
Pokušao je uz rad studirati na Pravnom fakultetu, ali je
morao odustati, potom napustiti i rad, nakon čega se redovito
upisao na Poljoprivredno šumarski fakultet, na
kojemu je diplomirao početkom 1940. godine.


Nakon diplome prva radna mjesta su mu bila kao
“umni nadničar” u Šumskim upravama Nove Gradiške
i Vinkovci, a prvo stalno zaposlenje u Direkciji šuma
Tuzla (1943. g).


Za vrijeme NDH imao je neugodnosti zbog članstva
u Radićevoj Seljačkoj stranci, a nakon rata zbog sudjelovanja
u domobranstvu u tehničkoj službi kao neborac,
zbog slabijeg vida na desno oko.


Prvo zaposlenje nakon rata počeo je u Direkciji željeznica,
na piljenju pragova za obnovu pruga. Slijede
zaposlenja u Šumskoj manipulaciji Spačva, zatim u
Andrijevcima, te na iskorištavanju šuma u Sisku i Petrinji.
Zbog potrebe službe premješten je za tehničkog
rukovoditelja u DIP Virovitica, zatim za šefa eksploatacije
u Veliku Pisanicu i Pivnicu.


Krajem 1952. g. ing. Oštrić seli u Vinkovce u Šumsko
gospodarstvo Spačva, gdje organizira sanitarne
sječe, a zatim vodi Građevni odjel, koji obavlja velike
poslove na izgradnji infrastrukture.


Nakon rasformiranja ŠG Spačva ostaje upravitelj šumarije
Vinkovci do 1957. godine, kada prelazi u podu


zeće “Hrast” Vinkovci, ali nakon sukoba sa direktorom
napušta taj posao i odaziva se pozivu “Eksportdrva”
gdje prihvaća organizaciju izvoza drvnih sortimenata u
osnovanom predstavništvu. U sklopu tog posla je i isporuka
celuloznog drveta za Tvornicu papira Zagreb. Taj
posao postaje sve veći i inženjer Oštrić prelazi 1960. u
Tvornicu papira Zagreb. Na njegov prijedlog pristupa se
intenzivnom uzgoju mekih listača na području Općine
Ivanić Grad (šuma Žutica).Osnovao je pokusne plohe i
podizao kulture topola i vrba.


Taj posao je uspješno obavljao do 1965. godine, kada
novi direktor smatra te aktivnosti nepotrebnim i on se
nakon otkaza 1965. godine vraća u Vinkovce. Bio je prisiljen
prihvatiti novi posao na izgradnji i održavanju lokalnih
cesta, te komunalnim poslovima. Iako je bio i u
tim poslovima vrlo uspješan, posebice u gradnji cesta,
zbog nerazumijevanja i podmetanja političke nepodobnosti
odlazi u mirovinu 1976., prije napunjenog punog
radnog staža.


Po odlasku u mirovinu kolega Oštrić je ostao aktivan,
posebice u Društvu inženjera i tehničara, zatim Hrvatskom
šumarskom društvu – Ogranak Zagreb. Rado je
sudjelovao u raspravama. Bio je dosljedan u svojim stavovima,
branio je svoje mišljenje temperamentno i
uporno. Tako je radio i u životu, ali uvijek je bio na
strani poštenih radnih ljudi.


Tijekom svoga radnog vijeka ing. Oštrić je napisao i
objavio više stručnih radova i članaka u stručnim časopisima
i drugim glasilima. Poželit ćemo kolegi Oštriću
dobro zdravlje i premalo je reći, da doživi stotu, jer to je
već tako blizu. U privitku je popis objavljenih radova
ing. Oštrića.


Radovi:


U “Šumarskom listu”: 1955.: Nagrađivanje radnika
i službenika u šumarstvu. ŠL 5–6, s.196.; 1958.: Utvrđivanje
normi i praćenje produktivnosti na poslovima
sječe i izrade drvnih sortimenata. ŠL 5–6, s. 212.; 1958.:
Racionalizacija transporta u iskorištavanju šu ma.
ŠL 11–12, s. 417.; 1958: Proslava 100-godišnjice rođenja
šumara i književnika Josipa Kozarca u Vinkovcima.
ŠL 11–12, s. 436.; 1960: Izobrazba kadrova – jedan od
uslova za povećanje proizvodnje u šumarstvu. ŠL 11–12,


s. 395.; 1960.: Savjetovanje njemačkog Druš tva za šumarsku
nauku o radu. ŠL 11–12, s. 405.; 1961.: Upotreba
eksploziva u suvremenom šumarstvu. ŠL 1–2.; 1961.:
Osvrt na uvođenje motornih pila u šumarstvo. ŠL 7–8, s.
279.: 1962.: Kapaciteti Zagrebačke tvornice papira u sastavu
novog sirovinskog područja. ŠL 11–12.; 1963.:


ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Mogućnost rentabilnog uzgajanja topolovog celuloznog
drva u namjenskim plantažama. ŠL 7–8, s. 261.; 1984.:
Među nama i oko nas. ŠL 1–2.; 1987.; Osvrt na neka pitanja
u razvoju šumarstva i prerade drvne mase Spačvanskih
šuma od 1945. do 1985. godine. ŠL 10–12, s.
656.; 1989.: Utjecaj subjektivnih činilaca na (ne) razvoj
industrije celuloze i papira u Hrvatskoj. ŠL 1–2.; 1990.:
Susret generacije apsolvenata šumarstva 1939 godine.
ŠL 3–5, s. 199.; 1999.: Kako je Zagrebačka tvornica celuloze
i papira ostala bez sirovine. ŠL 9–10, s. 199.;
2002: Upitna je naša situacija s drvnim otpadom, biomasom
i restrukturiranjem šumarstva. ŠL 11–12, s. 638.


U “Mjesečniku zagrebačke tvornice papira”: 1961.:
Kritičnost sirovine za industriju celuloze i papira, CPG –
celuloza, papir i grafika. br 2, s. 64.; 1962.: Da li je potrebno
snabdijevanje i razvoj kemijske industrije dovesti
u pitanje? br. 6–7, s. 15.; Zašto nam je potrebno vlastito


sirovinsko područje? br. 11, s. 14.; 1961.: Da li treba razvoj
i alimentaciju drvno-kemijske industrije dovoditi u
pitanje. br. 16.; 1962.: Rješavanje problema sirovine za
Zagrebačku tvornicu papira. br. 8–11.; Ekonomski os no vi
za uzgajanje celuloznog drveta u djelokrugu tvornice.
br. 12, s. 11.


U “Drvarskom glasniku”: 1962.: Industrija papira u
okviru sirovinskog područja, br. 24.


U “Privrednom vjesniku privredne komore”: 1988.:
Brigo moja prijeđi na drugoga (od 15. 11.); 1988.: Promicatelji
i kočničari u našim šumama (od 3. 10.).


Objavljivao je članke u: Karlovačkom listu i lokalnim
listovima, Vinkovačkim novostima, Vinkovačkom
tjed niku, Privlačici i Glasu umirovljenika u rubrici
“Vaša pisma”.


Roman Biljak, Frane Grospić


60-ta OBLJETNICA UPISA NA ŠUMARSKI FAKULTET


Dana 19. listopada 1960. godine
navršilo se 100 godina kontinuirane
šumarske nastave u Hrvatskoj.


Nastava se održavala i razvijala u
tri razdoblja. Prvo se Šumarski odjel
Gospodarsko-Šumarskog učilišta u
Križevcima od 1860–1898. g. Drugo
je razdoblje koje se odnosi na Šu marsku
akademiju 1898–1919. g., a
treće razdoblje je Šumarska nastava
na Fakultetu 1919–2010. g. Sada se
obilježava 150-ta obljetnica.


Velik je broj generacija studenata
apsolvenata, inženjera magistara i
profesora šumarsko-gospodarskog i
teh ničkog smjera prošlo i obilježilo
raz doblje od 150 godina.


Školske godine 1953/54 apsolviralo
je na Š – odsjeku 37, a na T – odsje
ku 15 studenata, a školske godine 1954/55 na Š – odsjeku
apsolviralo je 26, a na T – odsje ku 17 studenata.


Prošlo je 60 godina od upisa i već niz godina ta dva
godišta i poneki stariji i mlađi slave godišnjicu upisa,
odnosno apsolventure.


I ove godine 5. studenoga na druženje je došlo 20
učenika, što je približno 20 % od 95 dvogodišnjih apsolvenata.
Ponosni smo na naših 80 ljeta, više nas je
mlađih, a manje koju godinu starijih od 80 godina.


Druženje je održano u restoranu Stari fijaker, Mesnička
6 u Zagrebu. Sastali smo se na ručku u 14 h i ostali
do kasno navečer. Sudionici su bili: Brdarić Boris,
Ćupić Gojko, Frčo Mirko, Harapin Miroslav, Hesky Tomislav,
Hofman Zvonimir, Horvat Tomislav, Horvatino-


Sudionici 60. obljetnice upisa na Šumarski fakultet


vić Slavko, Kuzmanić Ivan, Ljubišić Vlaho, Martinović
Jakov, Mesarov Inoslav, Pavlović Adam, Petrić Božidar,
Podlesak Zvonko, Popović Mirjana, Spudić Berta, Tometić
Ivica, Tot Zdravko i Višnjevec Željko.


Druženje je proteklo u izuzetno srdačnoj atmosferi.
Osvježili smo sjećanje na mladost, studentske dane i
dane provedene u šumama lijepe naše domovine. Prisjetili
smo se svih naših dragih kolega koji su nas nepovratno
napustili i onih koji zbog bolesti i nekih razloga
nisu bili prisutni. Kada smo podignuli čaše pune rujnog
portugisca, sjetili smo se grčke izreke Panta rhei – sve
teče, sve se mijenja. I mi imamo pravo na san, bez obzira
na godine. Zar se ne kaže da godine nisu važne.


Miroslav Harapin