DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 12     <-- 12 -->        PDF

K. Krapinec, D. Konjević, I. Brezovac, L. Manojlović, K. Severin, V. Njemirovskij, M. Grubešić, K. Tomljanović: ODNOS ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 7-18


Tablica 1. Granične vrijednosti pojedinih metoda određivanja starosti odstrijeljenih grla


Table 1 Critical value for aging wild boar on the basis of lower tusks


Starost grla (godine)
Age (years)
Metoda tetive
Tendon method
Duljina brusne plohe (cm)
Length of grinding surface (cm)
Brandtov faktor
Brandt-factor
1 <1,75 < 2,7 1,80
2 1,75 2,7 - 3,5 1,50
3 1,80 3,5 - 4,0 1,35
4 1,85 4,0 - 5,0 1,25
5 1,90 5,0 - 5,8 1,17
6 2,00 5,8 - 6,5 1,10
7< 2,00< 6,5 < 1,06<


REZULTATI – Results
Usporede li se korelacije dobi odstrijeljenih veprova tada su koeficijenti korelacije uglavnom nešto viši kod
s obzirom na metodu njenog određivanja (Tablica 2) zakrivljenijih sjekača (Tablica 3).
može se uočiti kako postoji razmjerno visoka i značajna


Budući da se računanje dobi prema Biegerovoj mekorelacija
između dobi određene po metodi duljine bru


todi temelji na duljini brusne plohe sjekača, a prema
sne plohe (Biegerova metoda) i Brandtovoj metodi


Brandtovoj na širini sjekača mjereno 1 cm od početnog
(r=0,94; p<0,01). Negativna i slaba korelacija prona


dijela sjekača i širini sjekača na početku brusne plohe,
đena je između dobi veprova određenoj na temelju me-


to je ispitana povezanost ovih mjera s dobi grla dobivetode
tetive i metodi duljine brusne plohe (r=-0,38; n.s.),


noj prema različitim metodama (Tablica 3). Duljina
odnosno metodi tetive i Brandtovoj metodi (r=-0,39;


brusne plohe pokazuje vrlo visoku korelaciju s dobi vep<
0,01). Pri tomu, ako se sjekači razvrstaju prema za


prova procijenjenoj po Biegerovoj metodi (r=0,98;
krivljenosti (zakrivljenost 0,0 i zakrivljenost 0,5 točaka) p<0,01), što je i logično, međutim, i korelacija s dobi
i načini korelacija za svaku skupinu sjekača zasebno, procijenjenoj prema Brandtu je vrlo visoka i značajna


Tablica 2. Korelacijska matrica pojedinih trofejnih parametara i starosti trofeja vepra


Table 2 Correlation matrix of wild boar trophy parameters and age


Parametri
Parameters
starost brusna plohaage-Biegerstarost-Brandtage-Brandtstarost-tetivaage-tendonduljina sjekačalength of lower tuskširina sjekačawidth of lower tuskopseg brusačacircumference of grinderzakrivljenostcurvaturetrofejna vrijednosttrophy value
starost brusna ploha
age-Bieger 1,00 0,94 -0,38 0,92 0,83 0,81 0,67 0,90
starost-Brandt
age-Brandt 0,94 1,00 -0,39 0,92 0,83 0,78 0,65 0,90
starost-tetiva
age-tendon -0,38 -0,39 1,00 -0,54 -0,55 -0,34 -0,41 -0,52
duljina sjekača
length of lower tusk 0,92 0,92 -0,54 1,00 0,91 0,80 0,79 0,96
širina sjekača
width of lower tusk 0,83 0,83 -0,55 0,91 1,00 0,84 0,71 0,98
opseg brusača
circumference of grinder 0,81 0,78 -0,34 0,80 0,84 1,00 0,62 0,87
zakrivljenost
curvature 0,67 0,65 -0,41 0,79 0,71 0,62 1,00 0,77
trofejna vrijednost
trophy value 0,90 0,90 -0,52 0,96 0,98 0,87 0,77 1,00


Brojevi označeni crvenom bojom označavaju signifikantnu ovisnost uz prag signifikantnosti p<0,01.


Numbers in red colors indicate statisticly significant correlation at p<0,01.