DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 14     <-- 14 -->        PDF

K. Krapinec, D. Konjević, I. Brezovac, L. Manojlović, K. Severin, V. Njemirovskij, M. Grubešić, K. Tomljanović: ODNOS ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 7-18


12.
duljina brusača/
length of grinder 0,70 0,85 0,64 0,83 -0,71 -0,56 -0,39
13.
opseg brusača na
početku brusne plohe/
circumference of grinder
at the beginning
of grinding surface
0,81 0,80 0,70 0,85 -0,54 -0,55 -0,39


Brojevi označeni crvenom bojom označavaju signifikantnu ovisnost uz prag signifikantnosti p<0,01


Numbers in red colors indicate statisticly significant correlation at p<0,01.


(r=0,95; p<0,01). Nasuprot tomu, ovisnost duljine brusne
plohe o dobi procijenjenoj metodom tetive je slaba,
negativna, ali statistički značajna (r=-0,39; p<0,01).


Širina sjekača na početku brusne plohe pokazuje veliku
i statistički značajnu ovisnost s dobi određivanoj
metodama po Biegeru (r=0,94; p<0,01) i Brandtu
(r=0,97; p<0,01), ali i negativnu, s dobi određivanoj po
metodi tetive (r=-0,45; p<0,01).


Širina sjekača mjerena 1 cm od njegove baze isto
tako pokazuje veliku ovisnost s dobi određivanoj po
Biegeru (r=0,79; p<0,01) i Brandtu (r=0,79; p<0,01) te
ponovno negativnu korelaciju s dobi procijenjenoj po
metodi tetive (r=-0,51; p<0,01). Ovdje je nužno i spomenuti
kako širina sjekača mjerena na mjestu najveće
visine luka sjekača također pokazuje vrlo visoke i značajne
ovisnosti s dobi procijenjenoj metodama po Biegeru
(r=0,89; p<0,01) i Brandtu (r=0,90; p<0,01), dok s
dobi procijenjenoj po metodi tetive pokazuje negativnu
ovisnost (r=-0,50; p<0,01).


Imajući u vidu ovakve velike otklone koji se dobivaju
po metodi tetive,nužno je ispitati da li su uopće
pokazatelji ove metode povezani s dobi veprova dobivenom
na temelju ostale dvije metode.


Pokazatelji koji se mjere kako bi se procijenila dob
vepra pomoću metode tetive su duljina tetive i visina
luka (vanjski luk) sjekača (Slika 1). Duljina tetive
pokazuje značajnu i visoku ovisnost sa dobi grla određenu
Biegerovom (r=0,91; p<0,01), odnosno Brandtovom
metodom (r=0,90; p<0,01) te nesignifikantnu nisku
i negativnu s onom određenom po metodi tetive (r=0,31;
p<0,01). Visina luka sjekača pokazuje nešto
manju, ali značajnu i razmjerno visoku ovisnost s Biegerovom
(r=0,88; p<0,01) i Brandtovom metodom
(r=0,87; p<0,01) te ponovo negativnu, ali ovaj puta signifikantnu
s dobi određenom metodom tetive (r=-0,62;
p<0,01).


Odnos duljine sjekača do mjesta u kojemu je visina
luka sjekača najveća i ukupne duljine sjekača ne pokazuje
statistički značajne ovisnosti o dobi grla,čak niti uz
prag značajnosti p<0,05. Ovaj se odnos kretao od 0,43
do 0,55 (točka maksimalnog luka kretala se od 43 do
55 % duljine sjekača, gledano od baze sjekača); odnosno
mjesto gdje je visina luka sjekača najvećanalazi se gotovo
na sredini sjekača. Korelacijskom analizom odnosa
duljine tetive u kojoj sjekač postiže maksimalni luk i
ukupne duljina tetive sjekača s dobi po pojedinoj metodi,
dobivaju se statistički značajne ovisnosti koje su
negativne s Biegerovom (r=-0,42; p<0,01) i Brandtovom
metodom (r=-0,48; p<0,01), odnosno pozitivne s
metodom tetive (r=0,38; p<0,01). Naime, što je dob grla
po Biegeru ili Brandtu veća,to će visina maksimalnog
luka sjekača biti bliže bazi sjekača. Kod dobi veprova
određenoj prema metodi tetive ova je ovisnost obrnuta.


Korelacija elemenata izmjere trofejnih vrijednosti
kljova prikazana je uTablici 2. Za tu su korelaciju elementi
izmjere kljova vepra uvrštavani u mjernim jedinicama
u kojima su i mjereni, a ne u CIC točkama. Osim
toga, duljina i širina sjekačauvršteni su kao aritmetičke
sredine, sukladno propozicijama izmjere trofeja.


Parametri metode procjene dobi pomoću tetive (duljina
tetive i visina luka sjekača) pokazuju puno veću povezanost
s dobi procijenjenoj metodom duljine brusne
plohe (r=0,91; p<0,01; respektivno r=0,88; p<0,01) i
Brandtu (r=0,90; p<0,01; respektivno r=0,87; p<0,01)
nego sa starošću koja je dobivena metodom tetive
(r=-0,31; nesignifikantno; respektivnor=-0,62; p<0,01).


Iako se na brusačima može izmjeriti daleko manji
broj parametara,ipak se izdvajaju dva koja pokazuju
vrlo visoku ovisnost s dobi. To su duljina brusača i
opseg brusača na početku brusne plohe. IzTablice 3.
vidljivo je da, ovisno o zakrivljenosti sjekača,ova ovisnost
i ne mora biti značajna iako je razmjerno visoka.
Tako duljina i opseg brusača na početku brusne plohe
pokazuju veću ovisnost o dobi određivanoj po Brandtu
i Biegeru kod zakrivljenijih kljova i ukupno, dok kod
kljova slabe zakrivljenosti ova ovisnost u većini slučajeva
nije značajna. I opet, dob dobivena po metodi tetive
pokazuje negativnu i puno manju ovisnost sa
spomenutim parametrima brusača, u odnosu na ostale
dvije metode određivanja dobi.


Osim toga, duljina brusača pokazuje vrlo visoku i
značajnu ovisnost s duljinom sjekača (r=0,89 – zakrivljenost
0,5; r=0,94 – zakrivljenost 0,0 i r=0,90 – ukupna
zakrivljenost), duljinom tetive (r=0,86 – zakrivljenost
0,5; r=0,94 – zakrivljenost 0,0 i r=0,88 – ukupna zakrivljenost)
i visinom tetive sjekača (r=0,82 – zakrivljenost
0,5; r=0,94 – zakrivljenost 0,0 i r=0,86 – ukupna zakrivljenost).
Dakle, kod slabije zakrivljenih sjekača ove ovi