DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 18     <-- 18 -->        PDF

K. Krapinec, D. Konjević, I. Brezovac, L. Manojlović, K. Severin, V. Njemirovskij, M. Grubešić, K. Tomljanović: ODNOS ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 7-18


ne gativne, puno niže i uglavnom nesignifikantne
ovisnosti sa starošću procijenjenoj po metodi tetive.
Stoga bi trebalo preispitati ovaj odnos tetive (validiranje
ove metode procjene dobi za pojedine populacije
divljih svinja) ili tetivu i luk sjekača kao kriterije
procjene dobi grla u potpunosti treba odbaciti.


3. Parametri određivanja dobi za Biegerovu i Brandtovu
metodu pokazivali su puno višu ovisnost o
dobi kod zakrivljenijih kljova nego kod izduženijih.
4. Od parametara brusača ustanovljeno je da duljina
brusača pokazuje vrlo visoku i signifikantnu ovisnost
s duljinom sjekača (r=0,89 – zakrivljenost 0,5;
r=0,94 – zakrivljenost 0,0 i r=0,90 – ukupna zakrivljenost),
duljinom tetive (r=0,86 – zakrivljenost 0,5;
r=0,94 – zakrivljenost 0,0 i r=0,88 – ukupna zakrivljenost)
i visinom tetive sjekača (r=0,82 – zakrivljenost
0,5; r=0,94 – zakrivljenost 0,0 i r=0,86 – ukupna
zakrivljenost). Dakle, kod slabije zakrivljeni sjekača
ove ovisnosti u brusača će biti veće, ali je nedvojbeno
kako se duljina brusača i opseg brusača na početku
brusne plohe sa starošću povećavaju.


5. Tijekom povećanja dobi grla primijećuje se relativno


kontinuiran rast ostalih elemenata izmjere trofeja. Pri
tomu je ovisnost srednje duljine sjekača o dobi puno


2


viša od ovisnosti širine sjekača o dobi (R=0,799;


2


p<0,0001; respektivno R=0,62; p<0,0001). Najveći
prirast, izraženo u trofejnoj vrijednosti (CIC točke)
ima srednja širina sjekača, dok najmanji prirast vrijednosti
ima opseg brusača.


6. Najveću ovisnost s trofejnom vrijednošću pokazuju
širina (r=0,98; p<0,01) i duljina sjekača (r=0,98;
p<0,01). Opseg brusača i ukupna zakrivljenost
kljova (sjekača i brusača zajedno) pokazuju relativno
visoku, ali daleko manju ovisnost (r=0,87;
p<0,01; respektivno r=0,77; p<0,01).
7. Generalno, kod između svih elemenata izmjere trofeja
nađene su relativno visoke i statistički značajne
ovisnosti (p<0,01), koje su se kretale od r=0,62 (između
opsega i zakrivljenosti kljova), do r=0,98 (između
duljine i širine sjekača).


ZAHVALA–Acknowledgement


Autori se zahvaljuju tvrtki L. G. Moslavina i gosp.
IviciTodoriću na ustupanju dijela vlastite kolekcije za
potrebe ovoga istraživanja. Rad je potpomognut sred-


LITERATURAAndrašić,D., 1979: Zoologija divljači i lovna tehnologija.
Sveučilišna naklada Liber, pp. 392., Zagreb.
Anonimus, 2008: Pravilnik o načinu ocjenjivanja trofeja
divljači, obrascu trofejnog lista, vođenju
evidencije o trofejima divljači i izvješću o ocijenjenim
trofejima. Narodne novine broj 92/08.
Bieger,W.,1935: AnleitungzurAltersschätzungdes
Wildes. NeueRichtlinien. Paul-Parey-Verlag, p.
109.,Berlin.
Bieger,W.,1941: Handbuch der deutschen Jagd, 1.
Band. Paul-Parey-Verlag, p. 540., Berlin.
Brandt,E., 1961: DerWelt der Keilerwafen als Altersweiser.
Beiträge zur Jagd-und Wildforschnung


1:53–77.
Briedermann, L., 1986: Schwarzwild. Franckh-
KosmosVerlags-GmbH & Co. KG, p. 598, Stuttgart.
Dub, D. R., 1952/53: Bestimmung des Schwarzwildes.
Wild und Hund 55: 292–293.
Garaj, P.,1997: Špičkové diviačie trofeje slovenská


pódia okresov. Folia venatoria (Poľovnícky
zborník, Myslivecký sbornik) 26–27: 197–204.


stvima projekta ‘’Dentalna patologija divljih sisavaca’’,
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike
Hrvatske.


– References
Habermehl,K.-H., 1985: DieAltersbestimmungbei
Wild- und Pelztieren. 2. Aufl. Paul-Parey-Ver lag,
p. 223.,HamburgundBerlin.
Höflinger,H., 1931: Haarkleid und Haut desWildschweines.
Inaug. Diss. Zürich, Z. fur d. ges.
Anatomie 96:552–623.
Jaerisch,M., 1933: DasAnsprechen desAlters von
Keilern.Wild und Hund. 21: 39. Jahrgang.
Jumić,V.,1999: Uzgoj krupne divljači u uzgajalištu
“Garjevica” Lovnog gospodarstva “Moslavina”.
Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski
fakultet, Zagreb.


Kierdorf,H., F.Rühe,2002: Tetrazyklinmarken an
den permanenten Eckzähnen vonWildschwein-
Keilern (Sus scrofaL.). Zeitschrift für Jagdwis


senschaft48: 114–118.
Kierdorf,H., U.Kierdorf,2003: Abnormallower
tusk in a male wild boar (Sus scrofaL.). European
Journal ofWildlife Research49: 150–155.
Kierdorf, U., D. Konjević, P. Lazar, M.
Šehić, M. Grubešić, 2004a: Malposition
and loss of the left mandibular permanent canine
in a male wild boar (Sus scrofa L.). European
Journal ofWildlife Research50: 213–215.