DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 51-62


STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS


UDK 630* 907


BIOLOŠKO-EKOLOŠKO I PROSTORNO VREDNOVANJE ZAŠTIĆENIH
PRIRODNIH VRIJEDNOSTI U ŽUPANIJAMA
SJEVEROZAPADNE HRVATSKE


BIOLOGICAL-ECOLOGICALAND SPATIALVALORISATION OF PROTECTED
NATURALVALUES IN NORTHWEST CROATIAN COUNTIES


Željko ŠPANJOL*, Damir BARČIĆ*, Roman ROSAVEC*, Boris DORBIĆ**


SAŽETAK: Republiku Hrvatsku jedinstvenom čine prirodne ljepote i njihova
raznolikost te prirodni i ljudski potencijal. Svaka pojedina županija odlikuje se
specifičnim i divljenja vrijednim krajobrazima i prirodnim vrijednostima, a
takve su i županije u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Iznimna je vrijednost zaštićenih
dijelova prirode ponajprije u proučavanju građe, sastava, opstanka i razvoja
prirodnih ekosustava. Provedeno istraživanje dalo je temeljne podatke koji
se mogu vrednovati u nekim gospodarskim djelatnostima i razvojnim modelima.
Nadalje, bitno je upozoriti i na potrebu aktivne zaštite, korištenja i unaprjeđivanja
stanja u okolišu. Veliko značenje prirodne vrijednosti imaju i u turističkoj,
rekreativnoj i zdravstvenoj valorizaciji, jer se ona kao gospodarska i duhovna
vrijednost oslanja i ostvaruje u prvom redu na primarnim vrijednostima prirodne
sredine. S obzirom na ograničene mogućnosti korištenja zaštićenih dijelova
prirode, te na njihovu opću, odnosno specifičnu zaštitu proizlazi da se zaštićeni
dijelovi prirode mogu koristiti samo na strogo kontroliran i umjeren način.


U sjeverozapadnoj Hrvatskoj zaštićen je velik broj prirodnih vrijednosti. Zaštita
obuhvaća gotovo sve kategorije zaštite. Navedeni dijelovi prirode kao i svi
ostali koji su Zakonom zaštićeni u sjeverozapadnoj Hrvatskoj prikazani su tablično
te su navedene njihove osnovne značajke i kratak opis.


U Zagrebačkoj županiji je zaštićeno približno 11,52 % od njezine ukupne
površine, dok je u gradu Zagrebu ukupna zaštićena površina 21,4 %. Varaždinska
županija ima 1,7 % zaštićenih površina. Bjelovarsko-bilogorska županija
ima najmanju zaštićenu površinu, a ona iznosi manje od 1 %. Koprivničko-križevačka
županija ima zaštićeno 2,36 %, Međimurska 19,87 %, Krapinsko-zagorska
5,1 %, a Sisačko-moslavačka 15,34 % od ukupne površine županije.


Ključne riječi:zaštita prirode, zaštićene prirodne vrijednosti, valorizacija


1. UVOD – Introduction
Položaj sjeverozapadne Hrvatske otvara ovom po-nih dobara. Na ovom prostoru križaju se dva važna pro


dručju vrlo velike mogućnosti u korištenju svih prirod-
metna koridora: transverzalni primarnog značenja koji
je najkraća i prometno najpogodnija veza srednjeg Po


*


Izv.prof.dr.sc. Željko Španjol, Zavod za ekologiju i uzgajanje


dunavlja i sjevernog Jadrana,i longitudinalni,sekun


šuma, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska
25, 10 000 Zagreb, E-pošta: spanjol@sumfak.hr


darnog značenja koji slijedi tok rijeke Drave i povezuje
Doc. dr. sc. Damir Barčić, Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma,


Republiku Hrvatsku sa zapadnim i istočnim susjedima.


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25,


Kad se tome pridodaju i zaštićene prirodne vrijednosti


10 000 Zagreb, E-pošta: damir.barcic@zg.htnet.hr
Dr. sc. Roman Rosavec, dipl. ing. šum., Zavod za ekologiju i


koje su zaštićene Zakonom o zaštiti prirode, razumljivo
uzgajanje šuma, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,


je da se radi o vrlo vrijednom prostoru,kako za stano-


Svetošimunska 25, 10 000 Zagreb, E-pošta: rosavec@sumfak.hr


**
vništvo ovoga područja,tako i za Republiku Hrvatsku


Boris Dorbić, dipl. ing. agronomije