DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Ž. Španjol, D. Barčić, R. Rosavec, B Dorbić: BIOLOŠKO-EKOLOŠKO I PROSTORNO VREDNOVANJE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 51-62


u cijelosti. Zaštićene prirodne vrijednosti sjeverozapadne
Hrvatske navedene su prema trenutnoj geografskoadministrativnoj
podjeli Republike Hrvatske, odnosno
prema županijama. Na istraživanom području zakonskom
regulativom obuhvaćen je niz površinski manjih i
većih područja. U smislu valorizacije može se raspravljati
o dovoljnoj zaštiti, zatim neprimjerenom odnosu
prema prirodnim vrijednostima i prenaglašenom isticanju
zaštite i širenju tih područja. Naravno da se zaš tićena
područja, posebice u odnosu prema postojećoj kategorizaciji
mogu razlikovati s obzirom na nacionalno, regionalno
i lokalno značenje. Smisao same zaštite bez obzira
na važnosti trebao bi se temeljiti na kvalitetnom upravljanju
u okviru javnih ustanova,što bi jamčilo očuvanje
određenih prirodnih vrijednosti. Istovremeno i takav
način upravljanja može otvoriti niz socijalnih i gospodarskih
problema. Primjer mogu biti parkovi prirode i
način upravljanja u njima, gdje često dolazi do problema
u tumačenju ograničenog gospodarenja, što dijelom
proizlazi iz nedefinirane nadležnosti Zakona o zaštiti
prirode i Zakona o šumama. S druge strane u nekim nacionalnim
parkovima opravdano se postavlja pitanje da
li su važnije ekološke vrijednosti ili turistička djelatnost
? Iako se danas govori o biološkoj raznolikosti, prirodnim
vrijednostima, naravno i kulturnoj baštini,potrebno
je naglasiti snažan antropogeni utjecaj osobito izražen u
Europi. Stoga su i pred zaštitom prirode u Hrvatskoj
brojni izazovi. Priroda, tj. okoliš je postaodefinitivno
“politiziraniokoliš” (Brand iGörg,2002). Današnja
zakonskazaštitaprepuna konvencija, mjera, direktivai
planova upućuje na ugroženost prirodnih uvjeta, promjene
u stanišnim uvjetima i negativan utjecaj na biološku
raznolikost. Stoga Cifrić (2007) navodi da su
mjere zaštite prirode i okoliša “čišćenje savjesti”,jer se
ne zbivaju bitni pomaci koji bi se trebali ostvariti u njihovim
ciljevima. Problem biološke raznolikosti nije u
njenomkorištenjuzaljudskepotrebe, negojeuciljui
načinunakoji se toradi, kaoiučinjenicidasetoprirodno(
jednakotakoikulturno) bogatstvokoristizakratkoročnu
dobit, uglavnom u cilju stjecanja profita
(Rifkin,2005 uCifrić,2007). Nadalje,odnos prema
zaštiti vrsta i njihovih staništa može se promatrati na
dvije razine. Na ekološkoj razini (praktična) i na kulturnoj
(teoretskoj) razini (Cifrić,2007). Pregled zaštićenih
prirodnih vrijednosti u sjeverozapadnoj Hrvatskoj
upućuje na raznolikost zaštite u biološkom smislu, iako
ostavlja mnoga otvorena pitanja kroz nedifinirano
upravljanje,što za posljedicu ima nejasnu valorizaciju
zaštićenog prostora.


LEGENDA:
1. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
2. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
3. GRAD ZAGREB
4. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
5. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
6. VARAŽDINSKAŽUPANIJA
7. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
8. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Slika 1. Smještaj županija i grada Zagreba u sjeverozapanom dijelu Hrvatske


Figure 1Position of counties and city of Zagreb in the northwest part of Croatia