DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Ž. Španjol, D. Barčić, R. Rosavec, B Dorbić: BIOLOŠKO-EKOLOŠKO I PROSTORNO VREDNOVANJE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 51-62


2. REZULTATI ISTRAŽIVANJA– Research results


Zaštićene prirodne vrijednosti po županijama – Protected natural values by counties


2.1 Zaštićene prirodne vrijednosti Varaždinske županije – Protected natural values in Varazdin county


Na područjuVaraždinske županije susrećemo četiri
kategorije zaštićenih prirodnih vrijednosti: “spomenik
prirode”, “značajni krajobraz”, “park šuma”i “spomenik
parkovne arhitekture”.


Od ukupno zaštićenih 29 područja na kategoriju
“spomenik prirode”otpada 7,58 ha ili 0,36 %, na kategoriju
“značajni krajobraz”otpada 1 363 ha ili 65 %, na
kategoriju “park-šuma”otpada 537 ha ili 26 % te ostatak
od 178,01 ha ili 8,5 % otpada na kategoriju “spomenika
parkovne arhitekture”. Promatrajući površinu zaštićenih
prirodnih vrijednostiVaraždinske županije u odnosu na


Tablica 1. Zaštićene prirodne vrijednostiVaraždinske županije


Table1 Protected natural values in Varaždin county


površinu cijele županije,može se zaključiti da je površina
zaštićenih prirodnih vrijednosti u županiji relativno
mala (1,7 % ili 2 085,59 ha) usporedivši je s površinom
županije (126 100 ha).


Kategorija Površina (ha) Godina Površine predložene za zaštitu
zaštite prema Prostornom planu županije
1. Park-šuma
1.1. Park-šumaTrakoščan 450 1955 Dravska park šuma,
1.2. Dravska park-šuma 87 2001 park šuma uVaraždinskimToplicama,
2. Značajni krajobraz
2.1. Područje Kalnika 1 363 1985
3. Spomenik prirode
3.1. PećinaVindija -1964 šuma oko jezera Bis u Ivancu i
3.2. Belina lipa -1964 oko kapelice Sv. Duha u Prigorcu.
3.3. Mačkova spilja iliVelika pećina -1966
3.4. Gaveznica 5,78 1998
3.5. Skupina stabala bijelih topola 1,8 2001
4. Spomenik parkovne arhitekture
4.1. Arboretum Opeka 52 1947
4.2. Varaždinsko groblje 6,17 1966
4.3. Maruševec – park oko dvorca 6,78 1962
4.4. Križovljangrad – park uz Dvorac 30,99 1952
4.5. Park u Bajnskim dvorima 10,42 1968
4.6. Park uVelikom Bukovcu 10,88 1963
4.7. Park uVidovcu 1,45 1972
4.8. Park u Jalkovcu 2,68 1972
4.9. Parku Šaulovcu 5,64 1970
4.10. Park u Martijancu 6,16 1969
4.11. Parku Klenovniku 16,07 1963
4.12. Park u Novom Marofu 13,7 1962
4.13. Park u Varaždinskim Toplicama 15,07 1963
4.14. Skupina stabala kod Varaždinskih toplica -1963
4.15. Dvije lipe u Bednji -1969
4.16. Dva divlja kestena i jablan u Martijancu -1969
4.17. Belina lipa u Visokom -1966
4.18. Platana u Jalžabetu -1963
4.19. Platana u Varaždinu -1975
4.20. Tisa u Varaždinu -1975
4.21. Lipa u Ivancu -1962
Ukupna površina 2085,59 ha