DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Ž. Španjol, D. Barčić, R. Rosavec, B Dorbić: BIOLOŠKO-EKOLOŠKO I PROSTORNO VREDNOVANJE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 51-62


2.2 Zaštićene prirodne vrijednosti Zagrebačke županije–Protected natural values in Zagreb county


Zagrebačka županija je najveća u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj, a s obzirom na površinu ima mali broj zaštićenih
prirodnih vrijednosti koje su svrstane u sljedeće
kategorije: park prirode, park-šuma, značajni krajobraz,
posebni rezervat, spomenik prirode i spomenik
parkovne arhitekture.


Tablica 2. Zaštićene prirodne vrijednosti Zagrebačke županije


Table2 Protected natural values in Zagreb county


Kategorija “parka prirode” s površinom od
30 623,22 ha zauzima 88,16 % površine zaštićenih
dijelova prirode Zagrebačke županije. U kategoriji
“park – šuma”zaštićena su 2 područja koja zauzimaju
površinu od 379,15 ha ili 1,09 % od ukupne površine
po dručja pod zaštitom, dok su u kategoriji “značajni


Kategorija Površina (ha) Godina zaštite
1. Park prirode
1.1. Medvednica,dio (20%)
1.2. Žumberak i Samoborsko gorje dio (78 %)
4 593,22
26 030,00
1981
1999
2. Park šuma
2.1. Anin dol-Tepec
2.2. Tepec – Palačnik - Stražnik
29
350,15
1963
1970
3. Značajni krajobraz
3.1. Slapnica
3.2. Okić grad-okolica
3.3. Zelinska glava
319,80
6,60
951,56
1964
1970
1991
4. Posebni rezervat
4.1. Smerovišće
4.2. Dubravice
4.3. Jastrebarski lugovi
4.4. Sava kod Zaprešića
4.5. Strmec-Sava
4.6. Crna Mlaka
4.7. Varoški lug
4.8. Markovčak-Bistra,dio (61%)
4.9. Stupnički lug
4.10. Japetić
4.11. Novakuša
4.12. Česma
4.13. Grabik-odjel 32 b
4.14. Varoški lug
3
6
61,18
243
287
650
811,39
151,46
18
28,80
2,28
48,53
18
91
1963
1966
1967
1970
1970
1980
1982
1963
1964
1975
1982
1982
1983
1988
5. Spomenik prirode
5.1. Grgosova spilja
5.2. Velika Gorica - “turski”hrast lužnjak
5.3. Šupljak-tisa
5.4. Vrbovec-velelisna lipa
5.5. Bijeli bor
5.6. Rakitovec-hrast lužnjak
-
-
-
-
-
-
1974
1964
1964
1965
1966
2001
6. Spomenik parkovnearhitekture
6.1. Lug-park oko dvorca
6.2. Jastrebarsko-park oko dvorca
6.3. Samobor-park u Langovoj 39
6.4. Božjakovina-park oko dvorca
6.5. Samobor-park u Bistracu
6.6. Gornja Bistra-lječilišni park
6.7. Samobor-park Mojmir
6.8. Samobor-tisa
6,80
9,47
0,60
6,86
2
7,72
1,01
-
1948
1961
1962
1965
1969
1971
1976
1963
Ukupna površina 34 734,43