DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Ž. Španjol, D. Barčić, R. Rosavec, B Dorbić: BIOLOŠKO-EKOLOŠKO I PROSTORNO VREDNOVANJE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 51-62


5. ZAHVALA–Acknowledgement


Rad je izrađen u okviru izrade diplomskog rada pod verozapadne Hrvatske”.
naslovom “Analiza zaštićenih prirodnih vrijednosti sje


6. LITERATURA– References


Brand,U., C. Görg,2002: Nachhaltige Globalisierung
? Sustainable Development als Kitt des neoliberalen
Scherbenhaufens. In: Görg,
Ch./Brand, U. /Hrsg./. Mythen globalen Umweltmanagements.:
Westfälisches Dampfboot.
12–47., Münster.


Cifrić,I., 2007: Pravo na život ili izumiranje. Biološka
raznolikost kao vrijednost, Soc. ekol. 16, (4):
297–319., Zagreb.


Čehulić,I., 2002: Zaštićeni dijelovi prirode na području
varaždinske županije, Diplomski rad, Sveučilište
u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb.


Dragičević,M., 1987: Problemi saturacije jugoslavenskog
turističkog prostora,Turizam i prostor –
ekološki aspekti konfliktnih situacija, Zbornik
radova 1–16., Zagreb.


Koščević,J., 2002: Zaštićeni dijelovi prirode na području
Koprivničko-križevačke županije, Diplom
ski rad, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski
fakultet, Zagreb.


Marinović-Uzelac,A., 2001: Prostorno planiranje.
Dom i svijet. 548 str., Zagreb.


Martinić, I.2010: Upravljanje zaštićenim područji ma
prirode, planiranje, razvoj i održivost, Sveučilište
u Zagrebu, Šumarski fakultet, 367 str.,
Zagreb.


Rauš,Đ., 1991: Zaštita prirode i čovjekova okoliša,
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 254
str., Zagreb.


Šćitaroci,M., O. 1992: Hrvatska parkovna baština –
zaštita i obnova, Školska knjiga, 215 str., Zagreb.


Španjol, Ž.1993: Uloga posebno zaštićenih objekata
prirode u turizmu, Glasnik za šumske pokuse,
posebno izdanje 4: 213–244., Zagreb.


Španjol, Ž.1996: Zaštita prirode i okoliša u Republici
Hrvatskoj, Šum. list 120 (3–4): 107–119.,
Zagreb.


Španjol, Ž.1997:Turizam i zaštita prirode i čo vjekova
okoliša, Soc. ekol. vol 6, 1–2: 93–108., Zagreb.


Španjol,Ž., D.Barčić, R.Rosavec,2003: Zaštićeni
dijelovi prirode naVelebitu, Šum. list, posebno
izdanje, 93–106., Zagreb.


Zakon o zaštiti prirode (Narodne Novine 70/05).


www izvori


Državni zavod za zaštitu prirode.


URL:http://www.dzzp.hr/zpodrucja_zpodrucjarh.html


(1.3. 2010.).
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i
drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima Za


grebačke županije.
URL: http://www.priroda-zagrebacka.hr/(5. 3. 2010.).
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vri


jednostima na području Međimurske županije.
URL: http://www.medjimurska-priroda.info/(22. 3.
2010.).
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima na području Krapinsko-zagorske


županije.
URL: http://www.zagorje-priroda.hr/(15. 3. 2010.).
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim


vrijednostima Sisačko-moslavačke županije.
URL: http://www.zastita-prirode-smz.hr/index.html


(22.3. 2010.).


SUMMARY: The Republic of Croatia is unique in terms of its natural
beauty and diversity, as well as natural and human potential. Every county in
Croatia, including the counties in the north of the country, boasts of distinctly
specific landscapes and natural values.


Specially protected sites of exceptional value provide an inexhaustible subject
of research into the structure, composition, survival and development of
natural ecosystems. They supply basic information on syndynamic patterns;
in turn, this information is used in the management procedures and develop