DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 9     <-- 9 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 7-18


UDK 630* 156 (001)


ODNOS MORFOLOŠKIH OSOBITOSTI VEPROVIH KLJOVA
I POUZDANOST METODAZAPROCJENU DOBI


SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WILD BOAR
TUSKSAND EVALUATION OFAGING METHODS


123


Krešimir KRAPINEC, Dean KONJEVIĆ, Ivan BREZOVAC,


45 6


Luka MANOJLOVIĆ, Krešimir SEVERIN, Vera NJEMIROVSKIJ,
Marijan GRUBEŠIĆ1, Kristijan TOMLJANOVIĆ1


SAŽETAK: U radu je načinjena analiza ovisnosti 14 elemenata kljova
vepra. Uzorak se sastojao od 26 parova sjekača i brusača (ukupno 52 sjekača i
52 brusača), iz državnog lovišta broj VII/4 “Garjevica” i VII/15 “Zapadna
Garjevica”. Elementi ocjene kljova pokazival su statistički visoke pozitivne i
značajne ovisnosti sa starošću grla dobivenoj po Brandtovoj i Biegerovoj metodi,
i negativne, puno niže i uglavnom nesignifikantne ovisnosti sa starošću
procijenjenoj po metodi tetive. Navedeni rezultati upućuju na potrebu preispitivanja
odnosa duljine tetive i visine luka sjekača ovisno o dobi vepra (validiranje
ove metode za pojedine populacije divljih svinja), ili bi visinu i duljinu luka
sjekača kao kriterij procjene dobi veprova u potpunosti trebalo odbaciti. Parametri
određivanja dobi putem Biegerove i Brandtove metode pokazival sui
puno višu ovisnost o dobi kod zakrivljenijih kljova nego kod izduženijih. Tijekom
povećanja dobi primijećuje se relativno kontinuiran rast ostalih elemenata
izmjere trofeja. Pri tomu je ovisnost srednje duljine sjekača o dobi vepra
puno viša od ovisnosti širine sjekača (R2=0,799; p<0,0001; respektivno
R2=0,62; p<0,0001). Najveći prirast, izraženo u trofejnoj vrijednosti (CIC
točke) ima srednja širina sjekača, dok najmanji prirast vrijednosti ima opseg
brusača. Najveću ovisnost s trofejnom vrijednošću pokazuju širina (r=0,98;
p<0,01) i duljina sjekača (r=0,98; p<0,01). Opseg brusača i ukupna zakrivljenost
kljova (sjekača i brusača zajedno) pokazuju razmjerno visoku, ali daleko
manju ovisnost (r=0,87; p<0,01; respektivno r=0,77; p<0,01). Općenito gledano,
između svih elemenata izmjere trofeja nađene su relativno visoke i statistički
značajne ovisnosti (p<0,01), koje su se kretale od r=0,62 (između opsega
i zakrivljenosti kljova), do r=0,98 (između duljine i širine sjekača).


Ključne riječi: Sus scrofa, trofej, kljove, sjekači, brusači, dob,
Brandt, Bieger, metoda tetive


1


Prof. dr. sc. Krešimir Krapinec, prof. dr. sc. Marijan Grubešić,
KristijanTomljanović, dipl. ing. šum., Sveučilište u Zagrebu,
Šumarski fakultet, Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje,
Svetošimunska 25 10 002, Zagreb, (krapinec@sumfak.hr)


2


Dr. sc. Dean Konjević, dipl. ECZM, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet,
Zavod za biologiju, patologiju i uzgoj divljači, Heinzelova 55, 10 000 Zagreb


3


Ivan Brezovac, ing. šum., Hrvatskih branitelja 2, 31 550Valpovo.


4


Luka Manojlović, dr. vet. med., L. G. “Moslavina’’,Trg. D. Petrovića 3,
10 000 Zagreb


5


Dr. sc. Krešimir Severin, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet,
Zavod za sudsko i upravno veterinarstvo, Heinzelova 55, 10 000 Zagreb


6


Prof. dr. sc. Vera Njemirovskij, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet,
Zavod za dentalnu antropologiju, Gundulićeva 5, 10 000 Zagreb, Croatia