DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Muškarci 4 x 8 km (2 natjecateja klasičnim stilom +
2 slobodnim stilom, bez pucanja):
Hrvatska I (AlenAbramović, Denis Kauzlarić, Mladen
Šporer i Blažimir Crnković) 10. mjesto;
Hrvatska II (Franjo Jakovac, Denis Štimac,Andrija
Crnković i NevenVukonić) 50. mjesto;


Hrvatska III (DamirTrnski, Goran Prelac,Tomislav
Kranjčević i Klaudio Lisac) 81. mjesto od 133 muške
štafete.


U petak je u poslijepodnevnim satima održan redoviti
sastanak Komiteta EFNS (predstavnici ekipa) na kojemu


Slika 13.Muška štafeta Hrvatska 1 – slijeva: Blažimir Crnković,
AlenAbramović, Denis Kauzlarić, Mladen Šporer


je prema dnevnom redu: analizirano izvršenje programa
susreta i proteklo natjecanje, analizirani prijedlozi i zaključci
s prethodnog jesenjeg sastanka Izvršnog odbora,
podnešeno financijsko izvješće i potvrđen mandat Izvršnog
odbora, korigiran Pravilnik natjecanja, nakon prezentacije
prihvaćen je domaćin 46. EFNS (Finska), a naposljetku
predstavili su se Njemačka (Todenau) kao do-
maćin 44. EFNS i Hrvatska (Mrkopalj, Delnice) kao
domaćin 45. EFNS. Hranislav Jakovac, predstavnik Hrvatske
u Komitetu EFNS, koji je već 2009. okvirno, a
2010. god. detaljnije predstavio Hrvatsku kao domaćina,
uz nekoliko napomena, predao je riječ Damiru Delaču,
članu Organizacijskog odbora zaduženom za pripremu i
organizaciju ekskurzija i tematskih predavanja, koji je uz
kratko predstavljanje šumskih potencijala Hrvatske, detaljnije
predstavio 5 potencijalnih stručno-turističkih
ekskurzija, za koje vjerujemo da će dostojno prezentirati
struku i ljepotu Hrvatske. Sastanku je nazočio i podpredsjednik
Organizacijskog odbora 45. EFNS Robert Abramović
i Josip Dundović.Naše predstavljanje podržala je
u uvodnoj riječi i podpresjednica EFNS gospođica
Katja Konečnik, koja je nekoliko dana prije našeg odlaska
u Švedsku posjetila Gorski kotar i prema zaduženju
pripremila izvješće za Komitet EFNS. Kolega Janez
Ko neč nik, sudionik 20-ak dana prije održanog skijaškog
Maratona mira u Mrkoplju, također je dao pozitivnu
ocjenu, naglasivši kako Hrvatska nema kao drugi
ekskulzivni biatlonski centar, ali ima iskustvo i skijašku
tradiciju i u stanju je organizirati susret na pravoj šumarskoj
razini.


U večernjim satima uz proglašenje rezultata štafetnih
natjecanja, zajedničku večeru i druženje, te predaje
zastave novom domaćinu sada već 44. EFNS, završen
je 43. susret europskih šumara s pozdravom i doviđenja
u Njemačkoj.


H.Jakovac, J. Dundović
(fotografije OliverVlainić)


ZAPISNIK
1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a,
održane 24. ožujka 2011. god. u prostorijama rasadnika Hajderovac UŠPPožega


Nazočni: prof. dr. sc. Igor Anić, Stjepan Blažičević,
dipl. ing., Mario Bošnjak, dipl. ing., Davor Bralić, dipl.
ing., mr. spec. Mandica Dasović, mr. sc. Josip Dundović,
mr. sc. Zoran Đurđević, prof. dr. sc. Milan Glavaš,
Tijana Grgurić, dipl. ing., Dubravko Hodak, dipl. ing.,
mr. sc. Petar Jurjević, Tihomir Kolar, dipl. ing., Čedo
Križmanić, dipl. ing., Marina Mamić, dipl. ing., akademik
Slavko Matić, Darko Mikičić, dipl. ing., Marijan
Miškić, dipl. ing., Damir Miškulin, dipl. ing., Vlatko
Petrović, dipl. ing., Dragomir Pfeifer, dipl. ing., Darko
Posarić, dipl. ing., OliverVlainić, dipl. ing., Zdravko
Vukelić, dipl. ing., Hranislav Jakovac, dipl. ing., Ilija
Gregorović, dipl. ing., dr. sc. VladoTopić, Damir De lač,
dipl. ing., Biserka Marković, dipl. oec.


Ispričani: prof. dr. sc. Ivica Grbac, Benjamino Horvat,
dipl. ing., prof. dr. sc. Josip Margaletić, prof. dr. sc.
Branimir Prpić, prof. dr. sc. Boris Hrašovec, izv. prof.
dr. sc. Ivica Tikvić, Biserka Šavor, dipl. ing., dr. sc. DijanaVuletić,
Josip Maradin, dipl. ing.


Predsjednik HŠD-a mr. sc. Jurjević pozdravio je sve
nazočne i zahvalio domaćinima na čelu s predsjednikom
požeškog ogranka HŠD-a i voditeljem UŠPPožega,
Stjepanom Blažičevićem, dipl. ing.


Nakon toga utvrdio je kvorum i jednoglasno je
usvojen ovaj